Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
607 postów 6834 komentarze

www.myśląca.pl

alfa.com.hel - Chcę zamieszczać rozważania biblijne, świadectwa Bożego działania i poezję...Mój status- nauczyciel na emeryturze- humanista, teolog; dobra znajomość zagadnień biblijnych i egzystencjalnego wymiaru Słowa Bożego.

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Dla pana Kosiur

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

"Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia..." (Ap 12)

OTWORZYŁAM LAPTOP I......PRZEZ PRZYPADEK KLIKNĘŁAM NA DZIAŁ POLITYKA I ZE ZDUMIENIA PRZETARŁAM OCZY;                TYTUŁ:

CZY ZNAMY PRAWDZIWE INTENCJE KULTU MARYI?- MIAŁAM WŁAŚNIE PRZYGOTOWANIA WSTĘPNE DO NIECO INNEJ NOTKI, ALE POCZUŁAM SIĘ WYWOŁANA DO TABLICY, W ZWIĄZKU  Z  CZYM PRZEBIEGŁAM OCZYMA NOTKĘ O POWYŻSZYM TYTULE I...KOLEJNE ZDZIWIENIE !!!

BEŁKOT, TOTALNY BEŁKOT.... 

Na koniec zamieszczono w notce fotkę:  STADO BIAŁYCH OWIEC, A WŚRÓD NICH JEDNA CZARNA !!!

COŚ POWAŻNEGO- pomyślałam- CZARNA OWCA W STADZIE?, TRZEBA TYM SIĘ ZAJĄĆ I ODSZUKAĆ TĄ CZARNĄ OWCĘ , ŻEBY  NIE NAROZRABIAŁA.. ..

ZACZNIJMY WIĘC OD POCZĄTKU, OD BIBLII:

BIBLIA I MATEMATYKA. CZYTAM W PRACY NAUKOWEJ:

Znając liczbową prawidłowość tekstu Pisma Świętego, możemy łatwo wykryć każdą ominiętą, dodaną, przestawioną literę lub słowo. Ta niezwykła matematyczna prawidłowość..wniknięcie w tekst, określa precyzyjnie układ słów, ich budowę, położenie itp.

JEDEN AUTOR

CAŁA BIBLIA JEST PODOBNA....MOŻNA WYKAZAĆ , ŻE KAŻDY PARAGRAF I KSIĘGA ZOSTAŁY SKONSTRUOWANE W TEN SAM CUDOWNY SPOSÓB .

JAKI FANTASTYCZNY RODZAJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY UCZNIAMI MÓGŁBY STWORZYĆ TAKĄ STRUKTURĘ ,BEZ KOMPUTERÓW ? W TAKI SPOSÓB ZWYKŁY RYBAK I CELNIK MOGLIBY STWORZYĆ TAKI RODZAJ NIEPRAWDOPODOBNEJ STRUKTURY I CELOWOŚCI ?

NIESAMOWITE JEST TO ŻE , MAREK BYŁ RZYMIANINEM , ŁUKASZ GREKIEM , MATEUSZ ŻYDEM , LECZ WSZYSCY PISALI Z TĄ SAMĄ PRAWIDŁOWOŚCIĄ . KAŻDY Z NICH PISAŁ W SWOIM NIEPOWTARZALNYM STYLU , ALE PRAWIDŁOWOŚĆ OD POCZĄTKU DO KOŃCA JEST DOKŁADNIE TAKA SAMA WIĘC KTO TO NAPISA ?   

JEDEN UMYSŁ , JEDEN AUTOR - JEDEN BÓG :

WIELU RÓŻNYCH PISARZY , ALE JEDEN PISARZ . CZY MOŻESZ SOBIE WYOBRAZIĆ CO ZA UMYSŁ MUSIAŁ ZROBIĆ COŚ TAKIEGO ? CHCĘ, ABYŚ ZROZUMIAŁ ,JAK POTĘŻNY JEST BÓG !

TO NIE SĄ JEDYNIE SŁOWA , TO JEST NIEWIARYGODNA PRAWIDŁOWOŚĆ MATEMATYCZNA . MATEMATYKA POŁĄCZONA Z POEZJĄ . KOMPUTER MÓGŁBY SIĘ TYM ZACHWYCIĆ ! JEST TO JAK BUDYNEK W KTÓRYM KAŻDY ELEMENT ŁĄCZY SIĘ DOSKONALE Z INNYMI .

I TO JEST NIESAMOWITE ŻE NIE MOŻNA USUNĄĆ ANI JEDEGO SŁOWA BEZ USZKODZENIA  PRAWIDŁOWOŚCI  TEKSTU.

BIBLIA ZAWIERA WIĘC W SOBIE WEWNĘTRZY CZYNNIK OCHRONNY , SAMOSPRAWDZAJĄCY , SAMO UWIERZYTELNIAJĄCY .

JEŚLI KTOŚ MÓWI : , NIE PODOBA MI SIĘ TO SŁOWO , CAŁA PRAWIDŁOWOŚĆ ROZPADA SIĘ.. ..... NIE MOŻNA TEGO ZNALEŹĆ W INNYCH RELIGIJNYCH , ŚWIĘTYCH  „ KSIĘGACH ŚWIATA "

WNIOSEK

MOŻESZ PRZYWODZIĆ DOWOLNY TEKST TEJ KSIĘGI. ŻADNA INNA NIE ZNAJDZIE SIĘ W TEJ SAMEJ KATEGORII , ANI NAWET W TEJ SAMEJ KLASIE...

TO NIE JEST KSIĘGA , TO BÓG , KTÓRY PRZEMÓWIŁ W HISTORII I DLATEGO MÓWI :

"Żywe bowiem jest słowo Boże( MOJE SŁOWO - dop. wł), skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek." Hbr 4, 12-13

TYLKO 66 KSIĄG PISMA MA NA SOBIE TĘ PIECZĘĆ BOGA . ŻADNE INNE DZIEŁO CZŁOWIEKA W ŻADNYM JĘZYKU ANI TROCHĘ NIE PRZYPOMINA MISTERNEJ STRUKTURY I PLANU BIBLII . FAKTEM JEST , ŻE TYLKO W NIESKOŃCZONYM UMYŚLE MOGŁA BYĆ WYMYŚLONA TA KSIĘGA KSIĄG .MUSISZ PRZYJĄĆ TO CO ONA MÓWI , TO SĄ SŁOWA BOGA .

UCZONY - PANIN, na podstawie matematyki stwierdza:  PISMO ŚWIĘTE JEST CAŁKOWICIE PRAWDZIWE.

Można byłoby się  pokusić o pytanie które na tym świecie jeszcze nie padło. A które brzmi '' matematyka czyje to dzieło, Pana Boga czy człowieka?''

Można zadawać sobie tego rodzaju pytania, Bóg Stwórca nie musiał czekać aby człowiek  mógł dać  Bogu matematykę ,trygonomerię i geometrię .To Bóg stworzył  te nauki ściśłe przed stworzeniem" rozumnego" człowieka . A rozumny człowiek zgodnie z aforyzmem świętego Augustyna który brzmi - '' Aby odkryć musi najpierw, być "odkrył  na przykład kulę i wzór na objętość tej bryły geometrycznej.'' (również inne prawidłowości w dziele Stworzenia)

Prawda to, że  człowiek nie może tworzyć,wymyśleć, wynaleźć - ale tylko odkrywać wszytko to co Stwórca przygotował przed człowiekiem i dla człowieka . Dlatego matematyka, trygonometria i geometria jest perfekcyjną i ścisłą nauką, jest jednocześnie systemem niepoprawialnym wprowadzonym przez Stwórcę do wszeświata także, a może przede wszytkim dla ziemi i człowieka . Pod koniec XX w. uczeni  naszego świata w tym wielu niewierzących ogłosiło następujące stwierdzenie , cyt : '' WE WSZECHŚWIECIE JEST PORZĄDEK ''

 Te cztery słowa naukowych autorytetów potwierdzają ideał w/w systemu Boga- Stwórcy  który wprowadził go do stwarzanego świata materialnego..

 Perfekcyjność i nieomylność tego systemu dowodzi że porządek we wszechświecie nie jest żadnym dziełem przypadku ale arcyrozumną i kontrolowaną , planową ingerencją utrzymywania ciągłości tego porządku aż do skończenia wszechświata .

WIEMY JUŻ WIĘC, ŻE PISMO ŚWIĘTE JEST PRAWDZIWE, WIEMY TEŻ, ŻE   USUNIĘCIE CHOĆBY JEDNEGO SŁOWA Z BIBLII USZKADZA  PRAWIDŁOWOŚĆ  TEKSTU...

 PRZEJDŻMY WIĘC DO BOŻEGO SŁOWA, CZYTAMY:

"Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię...."; "A widział Bóg, że były dobre...";

" Bóg widząc, że były dobre, pobłogosławił..."

 "Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę...."  ; "A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre." Rodzaju 1 rozdział..

 CZYTAMY, że na początku wszystko było doskonałą harmonią; wszystko było bardzo dobre...I WIEMY JUŻ, ŻE  WSZYSTKO  BYŁO UPORZĄDKOWANE WEDŁUG  DOSKONAŁEGO WZORU MATEMATYCZNEGO; JESZCZE  NIE NARUSZONEGO  W SWOJEJ KONSTRUKCJI...

DLATEGO CZŁOWIEK "DOTYKAŁ" BOGA(przechadzał sie z NIM).

 GRZECH ADAMA I EWY BURZY TEN DOSKONAŁY PORZĄDEK; {{również struktura LUDZKIEGO ORGANIZMU MA W SOBIE wzór doskonałości, HARMONI I RÓWNOWAGI, który CZŁOWIEK MOŻE ZACHWIAĆ Np. poprzez pokarm. Przykładem hociażby awitaminoza, czy hiperwitaminoza. A że Człowiek jest Osobą fizyczno duchową to również bardzo ważna jest dla Człowieka równowaga duchowa. }} GRZECH JEST CZYNNIKIEM BURZĄCYM TĄ RÓWNOWAGĘ DUCHOWĄ.

BOŻA INTERWENCJA:

"Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę».

 BÓG zapowiada przywrócenie Bożego ładu i porządku poprzez Niewiastę i Jej potomstwo; a więc CHRYSTUS i Maryja są w Bożym planie w Historii Zbawienia.

Czytamy, że gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg przemówił poprzez Swojego Syna, ale to nie znaczy, że Maryja jest już Nam nie potrzebna.

Przeciwnie- ONA JEST NAM DANA DLA NASZEJ OBRONY, DO WALKI Z SZATANEM...

NATOMIAST Z MARYJĄ WALCZĄ  WSZYSCY, KTÓRZY ŚWIADOMIE LUB NIE - DĄŻĄ DO WYTWORZENIA  HAOSU I ZACHWIANIA  RÓWNOWAGI...  CZYNIĄ TO  MIĘDZI INNYMI POPRZEZ  DĄŻENIE DO ZNISZCZENIA KOŚCIOŁA....

TYMCZASEM W NIEJ- W MARYI-  PRZYWRÓCONA  JEST  NASZA  TOŻSAMOŚĆ- ONA, MATKA- WSKAZUJE NAM NA CHRYSTUSA; MARYJA  NIGDY NAS NIE ZAWIEDZIE PROWADZĄC DO SYNA- ZNA PRZECIEŻ DOSKONALE JEGO DROGĘ.

MARYJA OBJĘŁA  RAMIONAMI TEGO, KTÓREGO  CAŁY  ŚWIAT  NIE BYŁ  W STANIE  OBJĄĆ I TAK SAMO OBEJMUJE NAS SWOJĄ MIŁOŚCIA I OPIEKĄ . I TAK STAŁA SIĘ POMOCNICZYM FILAREM- OBOK  GŁÓWNEGO  FILARU,  KTÓRYM  JEST  JEZUS CHRYSTUS- ŁACZĄCYM NIEBO I ZIEMIĘ...

 PANIE KUSIOR, CZYTAJĄC PANA NOTKĘ, JUŻ NIE WIEM, czy Pan jest katolikiem, czy tylko polskojęzycznym Polakiem, JAKIMŚ AGENTEM? WALCZY PAN Z KOŚCIOŁEM?- A MOŻE BY TAK Z WŁASNĄ GŁUPOTĄ POWALCZYĆ?

PYTA PAN: CZY ZNAMY PRAWDZIWE INTENCJE KULTU MARYI?- każdy kto kocha BOGA i Kościół zna intencje płynące ze źródła-  

A KULT MARYI MA SWOJE ŹRÓDŁO W PIŚMIE ŚWIĘTYM....

PISZE PAN:

//Polscy katolicy winni się także zastanowić nad lansowaniem szczególnego kultu Maryi. W Polsce sięga on czasów potopu szwedzkiego, gdy kraj był niemal w całości opanowany przez Szwedów i Rosjan. Była to konsekwencja polityki RP wytyczonej przez Rzym, w interesie którego RP zmierzała do narzucenia Szwecji i Rosji katolicyzmu, a praktycznie chodziło o podporządkowanie tych państw rzymskiemu fiskalizmowi.
W 1656r. król Jan II Kazimierz Waza oddał Rzeczpospolitą pod opiekę Matki Boskiej, którą nazwał Królową Korony Polskiej i obiecał, że poprawi sytuację chłopów i mieszczan, gdy tylko kraj zostanie uwolniony od okupantów. W ten sposób chciał poderwać do walki z najeźdźcami nie tylko szlachtę, ale i cały lud.//

PONIŻEJ PRAWDA; MARYJA SAMA NAZWAŁA SIĘ KRÓLOWĄ POLSKI.

"14 sierpnia 1608 roku, w wigilię Wniebowzięcia i rocznicę śmierci Stanisława Kostki, zatopiony w modlitwie Juliusz zobaczył Matkę Bożą. Widział też klęczącego u stóp Maryi współbrata, Staszka Kostkę. Zapewne działo się to w klasztorze jezuitów Gesu Nuovo. Juliusz pytał Matkę Bożą, jakim tytułem mógłby Ją uczcić. Według księdza Józefa Orchowskiego, który wspomniał o tym w książce „Modlitewnik. Różańcowe Jerycha”, Maryja odpowiedziała Juliuszowi: „A czemu Mnie Królową Polski nie zowiesz? Ja to królestwo wielce umiłowałam i wielkie rzeczy dlań zamierzam, ponieważ osobliwą miłością ku Mnie pałają jego synowie”"

MARYJA JEST NASZĄ OBRONĄ....

JEŚLI ZNISZCZYMY PRAWDĘ O MARYI.....? (oczywiście to nie nastąpi)

Oto przykład poprawiania po Bogu: jeśli przeczytamy Biblię wydaną przez  Świadków Jehowy, znajdziemy tam pewne zmiany wprowadzone do tekstu    Nowego Testamentu. Są one niewielkie, ale bardzo istotne dla interpretacji   doktryny chrześcijańskiej i wystarczająco ważne, aby miały wpływ na oddanie prawdziwego lub „poprawionego” obrazu zbawczego planu Boga. Poprawki takie  są niedopuszczalne. Jednak zasadniczym problemem w relacji ze Świadkami Jehowy nie jest dylemat jak bardzo zmieniona, czy poprawiona jest ich Biblia, ale fakt, że nie uznają oni Boga jako Trójcy, bo nie uznają boskości Chrystusa, mimo że Biblia wyraźnie mówi iż tak jest. Po prostu wielka wiara w swoją religię i jej zbawczą moc nie pozwala Świadkom Jehowy zobaczyć prawdziwego planu Bożego, który jest tylko w Jezusie. Dużo mówią oni o Chrystusie, ale w rzeczywistości, gdy poznamy ich praktyki, okazuje się, że nie potrzebują Go. Według ich wiary życie wieczne i zbawienie zapewnia im ich „jedynie prawdziwa i przez Boga wybrana religia” i ich Kościół. W konsekwencji „nie potrzebują” oni Chrystusa-Zbawiciela. Najpierw zbudowali religię — "wspaniałe dzieło ludzkie", a następnie próbują do tej konstrukcji adaptować Biblię. Tego typu metodę „adaptacji” stosują nie tylko Świadkowie Jehowy.

MAM WRAZENIE, ŻE PAN KUSIOR RÓWNIEŻ ZACZYNA ĆWICZYĆ TE METODY...

 CZY CHCE PAN  W PODOBNY SPOSÓB, JAK TO CZYNIĄ ŚWIADKOWIE ZUBOZYĆ SWOJĄ WIARĘ?- CZY RACZEJ CIESZYĆ SIĘ BĘDZIEMY, ŻE MARYJA JEST  RAZEM Z NAMI W CHRYSTUSOWYM KRZYŻU? ALE - CZY PAN W OGÓLE JEST KATOLIKIEM?

Z NOTKI WYGLĄDA RACZEJ NA TO, ŻE JEST PAN TĄ CZARNĄ OWCĄ Z FOTKI...

GRZECH ADAMA I EWY DOTYCZY WSZYSTKICH WIERZĄCYCH, LECZ PANA BŁĄD- PANIE KUSIOR- NISZCZY WSZYSTKICH.

  Serdecznie pozdrawiam. Helena

KOMENTARZE

 • Przesyłam Spóźnione, ale szczere Najlepsze Życzenia imieninowe i Cudowny Kolorowy Świat idei Klubu Polskiej Demokracji Kwantowej
  https://www.youtube.com/watch?v=uv1hJ70yuDM

  http://m.neon24.pl/f88297ebfc42ec4e16b2fa36148c6ca4,1,1.jpg

  Jerzy Dobrowolski
 • Uczony Panin
  ||TYLKO 66 KSIĄG PISMA MA NA SOBIE TĘ PIECZĘĆ BOGA . ŻADNE INNE DZIEŁO CZŁOWIEKA W ŻADNYM JĘZYKU ANI TROCHĘ NIE PRZYPOMINA MISTERNEJ STRUKTURY I PLANU BIBLII . FAKTEM JEST , ŻE TYLKO W NIESKOŃCZONYM UMYŚLE MOGŁA BYĆ WYMYŚLONA TA KSIĘGA KSIĄG .MUSISZ PRZYJĄĆ TO CO ONA MÓWI , TO SĄ SŁOWA BOGA .||  Wniosek:
  6 dodatkowych ksiàg apokryficznych (w katolickich przekładach Biblii są 72 księgi) NIE "MA NA SOBIE TEJ PIECZĘCI BOGA "

  Podobnie zresztą jak treści objawień osobistych i cudzych, które z upodobaniem przytaczasz.

  Są one czymś, co UJMUJE wartości objawionych" 66 KSIĄG PISMA MAJĄCEGO NA SOBIE TĘ PIECZĘĆ BOGA",
  gdyż sugerują jakoby były one niepełne i niewystarczające.

  Do Twoich prywatnych wizji nie chcę się odnosić, ale jako przykład godzi się wspomnieć katolicką naukę o czyścu, o której KANONICZNA BIBLIA(66ksiąg) MILCZY.

  Faktycznie, jakież to ciekawe wnioski budzi lektura dzieł uczonego Panina.

  Pozdrawiam z rana i ... Dobrego dnia :))
 • @goodness 07:46:39
  Witam Jerzy!
  Serdecznie dziękuję za pamięć i piękne życzenia. I TAKIE MNÓSTWO KWIATÓW- więc jeszcze raz dzięki....Zapraszam na kawę...

  https://www.youtube.com/watch?v=6Z760xtIHzo
  PIĘKNEGO DNIA - Helenka
 • @via vitae 08:01:24
  https://www.youtube.com/watch?v=mbdKZWmdNSA
 • @alfa.com.hel 08:06:01
  Szary Świat to dla Nas za mało.

  W Naszej ideii jasnej strony Demokracji istnieje100% piękny kolorowy Świat. Ale, to miejsce należy do odważnych i uczciwych ludzi, którzy nie boją się włączyć koloru posiadanej energii :)
  https://www.youtube.com/watch?v=6Z760xtIHzo

  http://m.neon24.pl/f88297ebfc42ec4e16b2fa36148c6ca4,1,1.jpg
  Klub Polskiej Demokracji Kwantowej Warszawa Wrocław
 • @goodness 08:30:06
  Witaj!
  Dziękuję- to moja ulubiona piosenka; zawsze po nią sięgam- tylko nie wiem, skąd Ty o tym wiesz?:))))))
  Pozdrawiam - słucham... Helenka
 • @alfa.com.hel 08:06:01
  Powiadomienia od Google

  Jolanta Rojek
  skomentowała i daje +1: Potem wielki znak się ukazał na niebie: NIEWIASTA.. - alfa.com.hel - NEon24.pl

  08:18

  Witaj Helenko ,interesujący artykuł.Udanego dnia życzę i pozdrawiam serdecznie :))))Muszę z Tobą porozmawiać ,zadzwonię tylko daj znać że jesteś w domu :)))


  08:40
  +Jolanta Rojek Joleńko- dziękuję. serdecznie pozdrawiam. Miłego dnia- jestem w domu !! :)))))
 • @alfa.com.hel 08:06:01
  Powiadomienia od Google

  Daniel G.
  skomentowała i daje +1: Potem wielki znak się ukazał na niebie: NIEWIASTA.. - alfa.com.hel - NEon24.pl
  Dziękuję Danielu..:))))
 • @alfa.com.hel 08:38:26
  Skąd wiem?
  Przecież idziemy w kierunku wyszej kultury, tam oprócz bieli i czerni występuje cała harmonia kolorów, którą Bóg podarował ludziom.

  Ale dla owiec to zakazana strefa jak w filmie Planeta Małp:)

  Serdecznie Pozdrawiam
 • @goodness 08:49:00
  Jerzy - zadziwiasz mnie swoją inteligencją; zresztą nie tylko- wiedzą również...
  IDZIEMY W KIERUNKU WYŻSZEJ KULTURY; chcemy żyć w krainie piękna, gdzie NIC I NIKT- nie jest w stanie zniszczyć harmonii w nas i wokół Nas.
  Przed chwilą rozmawiałam z Jolą z Sycylii- już dotarł do Niej artykuł ( przesyłam na G+) jest zachwycona przede wszystkim matematycznym zapisem Biblii...Pozdrawia również Ciebie... Ja również pozdrawiam. Helenka.
 • Naprzemian obłęd i horror !!!
  BOŻA INTERWENCJA:

  "Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę».
  Litościwy ten Bóg , mógł przecież nakazać wyrwanie wątroby, wyskubanie trzustki, roztrzaskanie jader, czy wielopunktową, rozciągniętą w czasie perforację żołądka.

  Czy na forum jest lekarz ????
  Jeśli tak ,odpowie kiedyś za zaniechanie.
  Niech nie mówi potem ze nie przestrzegałem
 • @Katana 17:53:31
  No ładna piosenka , dobre zdjęcia, ale co dalej.
  Teledysk zrobiony SIEDEM lat temu i co ?
  Śpiewajmy sobie , grajmy z gniewem w oczach a syjonistyczna agentura w ogromnym tempie niszczy naszą kulturę i grabi kraj.
  Ci nawiedzeni "katolicy' których chcesz wpierać, ośmieszają i podważają swymi wygłupami rolę KK w Polsce.
  I o to im chodzi. Nie pomagaj mnie , ja to czuję i rozumiem.
  Pomóż sobie i takim młodym ludziom z załączonego teledysku to zrozumieć.
  I wtedy nastąpi "jasność " i mobilizacja do zachowań bardziej konkretnych i kreatywnych, propolskich , pronacjonalistycznych, których się obawia swiatowa lichwa i miejscowi szabesgoje.
  Pośpiewamy potem.
 • @alfa.com.hel
  P. Kosiur poświęcił siebie na walkę "z wrogą antypaństwową działalnością kościołów" - Departament IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wchodzący w skład Służby Bezpieczeństwa. Tak, to ta sama Grupa Operacyjna pod dyrekcją, oczywiście, uniwinnionego generała brygady MO Zenona Płatka, która zajmowała się zamachem na życie papieża Jana Pawła II, oraz zabójstwem ks. Jerzego Popiełuszki. MO i SB przestały istnieć; pracownicy się przegrupowali. Np. Grzegorz Piotrowski to obecnie „pisarz” w antyklerykalym tygodniku „Fakty i Mity” pod pseudonimem Sławomir Janisz. Od roku 2011, pisze również w dzienniku “Rzeczpospolita” pod pseudonimami Anna Tarczyńska i Dominika Nagel.

  Metodą "Rzeczpospolita" Kosiura jest walka z Kościołem zjednując sobie wsparcie tych, którzy nie lubią Żydów.

  Pozdrawiam,
 • @ Autor
  Cytując fragment mojego tekstu niejako skomentowała go Pani poniższą własną frazą:
  "PONIŻEJ PRAWDA; MARYJA SAMA NAZWAŁA SIĘ KRÓLOWĄ POLSKI."

  W związku z tym mam pytanie: czy z Pani zdrowiem psychicznym na pewno wszystko jest w porządku?

  Z dalszego komentowania rezygnuję, ponieważ Pani elokwencja i intelekt przekraczają moje możliwości podjęcia jakiejkolwiek konwersacji.
  ____________________________________

  PS
  Jeśli już używa Pani w tytule czyjegoś nazwiska to wypada pisać je poprawnie. Wymaga tego nie tylko kultura, ale i zasady katolicyzmu - wszak niechlujstwo to grzech chyba, że religijny fanatyzm zwalnia Panią z tych zasad.
 • @ZBYSZEK49 18:20:12
  tak, jestem z zawodu ratownikiem, ale akurat tobie to juz nikt nie jest w stanie pomoc, resztki mozgowe w stanie rozkladu, smrod ze jasna cholera
  stan - no nie napisze bo ludzie to czytaja i wielu jest wrazliwych na ostre diagnozy
 • @ZBYSZEK49 17:47:33
  Zwracam Ci uwagę, ze na moim blogu obowiązuje kultura... Nie podoba Ci się werset Biblijny?- to przenieś się na inny dział, a na moim blogu proszę o dobór słów; jesli potrzebujesz lekarza, to Co podeślę- podaj adres...
 • @ZBYSZEK49 17:47:33
  .
  -
  Nie wiedziałem, że jesteś taki mądry i cenzurujesz bełkotem moje wypracowania, ale mam nadzieję że udowodnisz swoją wielką wiedzę w zakresie obliczania sumy obecnych reprezentantów demokracji jak ja się mylę. Przecież wszyscy nie będziemy głosować na utopię z sufitu.
  ............

  Helenka ?????
  Boże drogi kobieto , toż to niesamowite żydo-medialne, zniewalające intelektualnie , ba powalające na ziemie pierdoły.
  Twój wtórujący Ci kompan "Klub Polskiej Demokracji Kwantowej Warszawa Wrocław" - w Osobie Jerzego Dobrowolskiego" doskonale Cię w tym "dziele" uzupełnia. Ktos napisał na forum ze to intelektualny bełkot . Uściślę te opinię . TO TYLKO BEŁKOT.
  Jeśli nie jest to dobrze opłacane zadanie, mające na celu odmóżdzenie mniej krytycznie usposobionych Polaków , to jestem pełen podziwu dla waszej determinacji , poświęcaniu wolnego czasu na COS TAKIEGO, ale i pełen obaw o wasza kondycje psychiczną. No ale cóż, prowadż Was Bóg / numeryczny, kwantowy.

  ZBYSZEK49 18.08.2015 15:27:45
  .............
  • @ZBYSZEK49 15:27:45
  Udowodnij że to numeryczny bełkot, bo tylko słowo bełkot potrafisz pisać.

  Wyjaśnij wszystkim jak oblicza się sumę100 Senatorów do Senatu III RP.

  Bo ja jestem tak głupi że nie wiem skąd ta suma powstała:))

  Cieszę się, że mądry jesteś to wytłumacz mi.... jak się oblicza w Polsce reprezentację przedstawicieli polskiej demokracji, skoro liczoną kolorowymi kwantami Polską Demokrację uważasz za bełkot???
  nadużycie link skomentuj usuń
  goodness 19.08.2015 19:46:23
  http://alfa.com.hel.neon24.pl/post/124950,przepowiednie-dla-polski-i-swiata#comment_1207811
  .................
  Drugi raz się pytam i czekam cierpliwie na Twoją logiczną mądrą odpowiedź. Mądry człowieku udowodnij że suma obecnej reprezentacji polskiego ludu posiada prawdziwą dekokratyczną sumę:))

  http://m.neon24.pl/f88297ebfc42ec4e16b2fa36148c6ca4,1,1.jpg
  Z poważaniem Jerzy Dobrowolski. Klub Polskiej Demokracji Kwantowej Warszawa Wrocław
 • @ZBYSZEK49 18:20:12
  //Ci nawiedzeni "katolicy' których chcesz wpierać, ośmieszają i podważają swymi wygłupami rolę KK w Polsce.//
  NIBY CHCESZ DOBRZE, A UDERZASZ W SZCZERYCH , ODDANYCH OJCZYŹNIE POLAKÓW; MÓWISZ O "NAWIEDZONYCH KATOLIKACH", A UDERZASZ W TYCH, KTÓRZY W MĄDRY I BOŻY SPOSÓB BUDUJĄ KOŚCIÓŁ...PORA SIĘ zastanowić i nie podcinać gałęzi na której SAM SIEDZISZ... POZDRAWIAM...
 • @Zdzich 18:43:30
  Witaj Zdzich- tak właśnie postrzegam Pana Kosiura; a jeśli chodzi o sprawy wiary i nauki, to jet to temat, którego ten Pan nie powinien w ogóle poruszać- po prostu nie ma o tym pojęcia i miesza. W sumie manipuluje, żeby pozyskać sobie słuchaczy..
  Pozdrawiam Cie Zdzichu serdecznie. Helena.
 • @alfa.com.hel 20:23:24
  "Mein Kampf" p.Kosiura ujwanil sie sam w jego komentarzu do mnie:
  "Osobiście żałuję, że żydo-bolszewia nie zlikwidowała Kościoła w Polsce. Być może udałoby się nie dopuścić do demontażu i likwidacji państwa (PRL'u) i narodu."
  Coz, żydo-bolszewia wciaz nad tym pracuje, a w tym, p. Kosiur.
 • @Zdzich 18:43:30
  Panie Zdzichu,
  jeśli podejmuje się Pan roli adwokata sprawy, osoby, instytucji, to winien się Pan do tej roli przygotować i posiąść możliwie rzetelną wiedzę w temacie.
  Musi Pan sobie zdać sprawę także i z tego, że rola adwokata jest moralnie wątpliwa, jeśli przychodzi mu bronić przestępców.
  _____________________________

  Osobiście żałuję, że żydo-bolszewia nie zlikwidowała Kościoła w Polsce. Być może udałoby się nie dopuścić do demontażu i likwidacji państwa i narodu.
  Okazuje się, że żydo-bolszewia wcale nie miała takiego zamiaru.
  W 1954r. żydo-bolszewia powołała ATK (dzisiaj UKSW).

  Wypada tu przypomnieć, że w murach tej uczelni, w 1997r. – nosiła jeszcze nazwę ATK i miała prawa kościelne ! -, znalazło swoje lokum Studium Generale Europa (SGE), nowoczesna, kosmopolityczna, europejska idea i inicjatywa polityczna. Uroczysta inauguracja działalności SGE odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie, w obecności Prymasa Polski kard. Józefa Glempa i Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Niemiec kard. Karla Lehmanna.

  Dyrektorem generalnym SGE jest nie byle, kto, bo sam Andrzej Olechowski, który w inauguracyjnym wykładzie powiedział: „Krucjata przeciw globalizacji ma niewiele wspólnego z chrześcijaństwem. To państwo narodowe jest totalitarne i niechrześcijańskie„.

  Wśród prelegentów i wykładowców SGE są takie znakomitości jak: Leszek Balcerowicz, Hanna Gronkiewicz – Waltz, Lena Kolarska – Bobińska, Leszek Kołakowski, Tadeusz Mazowiecki, Krzysztof Michalski, Andrzej Olechowski, Aleksander Smolar, Hanna Suchocka, Jerzy Szacki, Andrzej Zoll, bp Józef Życiński.

  W ramach SGE wykłady prowadzą także księża, ma się rozumieć w duchu europejskiego internacjonalizmu otwartych społeczeństw.

  W murach tej szacownej katolickiej uczelni pracowano także nad zapisami Konstytucji RP przyjętej w 1997r. Nad treścią zapisów pracowali żydowscy i "niemieccy" agenci na polsko-niemieckim sympozjum pn. „Konstytucja a porządek gospodarczy” zorganizowanym w dniach 18-19.11.1994 r. przez władze ATK, Fundację ATK, Fundację Konrada Adenauera. Sympozjum miało także wsparcie Międzynarodowego Funduszu Walutowego, agendy światowych lichwiarzy. Referowali tam: ks. prof. Helmut Juros z ATK, dr H. Suchocka, była premier RP, dr T. Syryjczyk, poseł RP oraz profesorowie z RFN i Szwajcarii.
  ______________________________

  Kościół w latach 1970. podjął współpracę z żydowską V kolumną, m.in. z KOR, ale także z syjonistami z USA.
  Głodówka w kościele św. Marcina w Warszawie w 1977r. - protest opozycji demokratycznej, czyli Żydów demontujących PRL.
  W latach 1980. Kościół był pośrednikiem między CIA a żydowską Solidarnością, której przekazywał pieniądze, papier, sprzęt poligraficzny, radiostacje itp. urządzenia.

  Pytanie tylko czyim Bogiem jest Bóg, który w 2003r. kazał powiedzieć kard. J.Glempowi: „Wierzę, że taka jest wola Boża, że Bóg chce, abyśmy weszli do wspólnej Europy. Byłoby źle, gdyby tak się nie stało. Wie­rzę, że to jest Boży zamysł.”. Już po dziewięciu latach było widać, że Bóg kardynała Glempa, ale tak­że Bóg śp. abp „Życińskiego” i Jana Pawła II, abp H.Muszyńskiego i innych - no, a jaki to Kościół ? -, wspierał „wejście” Unii Europejskiej do Polski w celu deprawacji społeczeństwa, niszczenia gospodarki kraju, relatywizacji zasad wiary, ekumenizacji, itp. wymysłów anty-Kościoła. To wszystko w myśl sławnego już zdania JPII wypowiedzianego w 1978r.: „ Nie lękajcie się”, które wzmocnił w 1991r. mówiąc „Polska ma przed sobą wielką europejską przyszłość”.
 • @Katana 18:55:20
  Witam!
  Piękny patriotyczny wykład. Ale Widać nie dociera do ludzi uczonych w specjalnym chaosie, może tylko udają patriotyzm, pod pięknymi polskimi nazwami WPS??

  Serdecznie Pozdrawiam
 • @ZBYSZEK49 18:20:12
  Panie Zbyszku,
  pytanie jest proste: kto Pana atakuje, katolicy, czy syjonistyczni Żydzi?
  Odpowiedź także jest prosta i oczywista.
 • @Rzeczpospolita 20:37:58
  Sprawdziłam Pana podpis na Pana blogu- miał Pan racje, popełniłam błą, jeszcze raz przepraszam. Helena
 • @alfa.com.hel 20:23:24
  Proponuję niewielką zmianę adresu na www.bezmyślna.pl. Adres będzie adekwatny do wyrażanych poglądów.
 • @Rzeczpospolita 20:37:58
  a kim ty jestes , co ty reprezentujesz - POKRAKO
 • @alfa.com.hel 20:36:34
  Heleno - masz opcje blokowania takich medrcow z Tworek, pisalismy o tym niedawno. Szkoda by takie 2 przyglupy zasmiecaly Twoj blog.
  pozdrawiam
 • @Zbójnicki pies 20:46:34
  jasne- właśnie to robię!!!.- musieli tu zaistnieć...
  Pozdrawiam Cię serdecznie. Helena
 • @Rzeczpospolita 20:44:48
  Odesłałam Pana na mały wypoczynek- wczorajsza notka nadwyrężyła pańskie siły.... Do zobaczenia...
 • @alfa.com.hel 20:56:17
  BRAWO
 • @Rzeczpospolita 20:33:45
  Niejako przeniosłem tą dyskusję tutaj, gdyż Pana blog już jest blisko piwnicy i zaplątany w personalne kłotnie.
  Ja nie jestem adwokatem, ale staram się zrozumiec ludzi i ich motywy. Dlatego mam krótkie i zwięzłe pytanie: Skoro, jak Pan pisze, "Kościół w latach 1970. podjął współpracę z żydowską V kolumną" (i Departamentem IV MSW), dlaczego urzędnicy MSW mordowali księży?
 • @goodness 20:13:30
  Witaj Jerzy!
  Pan nie odpowie, zawsze robi parę podskoków, a pytany o wyjaśnienia- ucieka....Nic więcej nie potrafi powiedzieć ponad to, co powiedział...Odkąd zapamiętałam, komentarze pana właśnie na tym polegają.
  CHYBA SOBIE WŁĄCZĘ MOJĄ ULUBIONĄ PIOSENKĘ:)))))
  POZDRAWIAM CIĘ SERDECZNIE. HELENKA.
  nadużycie link skomentuj usuń
  alfa.com.hel 19.08.2015 21:06:41
 • @Zdzich 20:33:44
  Witaj zbójniku!
  "Osobiście żałuję, że żydo-bolszewia nie zlikwidowała Kościoła w Polsce. Być może udałoby się nie dopuścić do demontażu i likwidacji państwa (PRL'u) i narodu."
  ZA TE SŁOWAMI PAN KOSIUR STRACIŁ MIEJSCE WŚRÓD NAS....

  //Coż, żydo-bolszewia wciąż nad tym pracuje, a w tym, p. Kosiur.//
  I TAKIEGO PIĘKNEGO NICKA SOBIE WYBRAŁ:))))
 • @Rzeczpospolita 20:37:58
  Witam bardzo serdecznie na moim blogu!
  //W związku z tym mam pytanie: czy z Pani zdrowiem psychicznym na pewno wszystko jest w porządku?///
  JESTEM WYJĄTKOWO ZDROWYM CZŁOWIEKIEM; mogę pomóc jęsli trzeba...

  //Z dalszego komentowania rezygnuję, ponieważ Pani elokwencja i intelekt przekraczają moje możliwości podjęcia jakiejkolwiek konwersacji//
  SŁUSZNIE PAN ZAUWAŻYŁ:
  //Pani elokwencja i intelekt przekraczają moje możliwości podjęcia jakiejkolwiek konwersacji.//- ELOKWENCJA I INTELEKT TO MOJE MOCNE STRONY, ale szanuje każdego Człowieka; do Pana odniosłam się nieco inaczej tylko ze względu na treści, które Pan wypisał w notce, no i nielogiczność; używa pan nicka Rzeczpospolita, a pisze Pan teksty sprzeczne z tym SŁOWEM...
  Co do Maryi; pod tą, jak Pan rzekł, frazą, jest tekst, który tą frazę wyjaśnia....

  NATOMIAST ZUPEŁNIE INNA SPRAWA Z NAZWISKIEM; JEŚLI ZROBIŁAM BŁĄD TO PRZEPRASZAM; ZARAZ TO ZMIENIĘ...SERDECZNIE PRZEPRASZAM- nie jestem fanatykiem religijnym, nie mam też nic wspólnego z niechlujstwem- widziałam po prostu tak pisane pańskie nazwisko- już zmieniam. pozdrawiam. Helena.

  Ps. a skoro już mowa- niedawno wpisał Pan u mnie coś bardzo brzydkiego, ale gdy już dowiedziałam się o tym, to okazało się, że już komentarz znikł- chyba był niestosowny, że nie doczekał, aż ja przeczytam?- więc bądźmy wrażliwi w obie strony...
  nadużycie link skomentuj usuń
  alfa.com.hel 19.08.2015 20:36:34
 • @alfa.com.hel 21:25:56
  Witam Helenko!
  Mam właśnie prośbę, abyś umożliwiła panu Kusiorowi i Zbyszek49, , ujawnić swoje mądre obliczenia matematyczne jak im kwanty przeszkadzają:)
  Plujki też czasem się przydają:)
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Plujka_pospolita
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4f/Calliphora_vicina_diagonal.jpg/240px-Calliphora_vicina_diagonal.jpg
 • @goodness 21:43:55
  Witaj Jerzy!
  Twoja prośba jest dla mnie bardzo ważna!- dobrze....
  Pozdrawiam. Helenka.
 • @alfa.com.hel 21:25:56
  .
  Oni są biedni.
  Lecz sprawa jest poważna

  Priorytetowa sprawa „Ważnej sumy osób produkujących ustawy prawa”, nie może być liczona z jakiegoś nieznanego powietrza, bo może uśpić cały naród, w wiadomym celu.

  Dlatego, jak są naprawdę wierni to przynajmniej będą się starali i wyjaśnią liczbami, dlaczego się nie podoba im nasza suma senatorów 133 obliczana kolorowymi kwantami posiadanej energii przez kandydatów startujących w nowych wyborach prawdziwej demokracji w XXI wieku.

  http://m.neon24.pl/f88297ebfc42ec4e16b2fa36148c6ca4,1,1.jpg
  Klub Polskiej Demokracji Kwantowej Warszawa Wrocław
 • @Katana 21:55:02
  .
  Zagubionych ludzi nie można, pochopnie wyrzucać na margines, lecz należy im udzielić uczciwej pomocy.
  Jak Widzisz droga do prawdziwej demokracj w kierunku jasnej strony, musi przejść przez strefę świtania:)
  Pozdrawiam
  http://m.neon24.pl/f88297ebfc42ec4e16b2fa36148c6ca4,1,1.jpg
 • @Katana 22:06:07
  Masz rację Braciszku!
  " To Pan Jezus Chrystus obejmuje miłością i opieką swoich przyjaciół, uczniów - w tym swoją matkę."
  Obydwoje powiedzieliśmy dokładnie to sami- MATKA JEZUSA- GDY JEZUS BYŁ CZŁOWIEKIEM obejmowała Go swoimi Ramionami- i nadal jako Matka obejmowała Go SWYMI RAMIONAMI, gdy zdjęto Go z Krzyża ( w sposób realny)- tak powstał piękna PIETA, ale też objęła Go swoimi ramionami w dniu ZMARTWYCHWSTANIA I WNIEBOWSTĄPIENIA I ZESŁANIA DUCHA ŚW; ŚWIAT NIE BYŁ W STANIE TEGO UCZYNIĆ....
  I TAK właśnie obejmuje Nas swoja miłością i opieką- ŚWIAT NAS NIGDY tak nie obejmie- A PAN JEZUS OBEJMUJE MIŁOŚCIĄ I OPIEKĄ NAS - razem ze swoja Matka- podkreśliłam właśnie to co piszesz- tyle tylko, że notka jest obszerna i nie mogłam tak szczegółowo tłumaczyć- zawsze liczymy, ze inni dopytają, a ja odpowiem, tak, jak teraz Tobie. I na tym polega kultura dyskusji...
  MARYJA, JAKO POMOCNICZY FILAR- obok głównego, którym jest Jezus Chrystus- właśnie ONA skupia nas w SWOJA MARYJNA RODZINĘ i razem z Nami "wtula się" w Ramiona Zbawiciela- to jest piękne- MÓWIĘ , W INNYM MIEJSCU, ZE JESTEŚMY Z MARYJA W CHRYSTUSOWYM KRZYŻU- mam myślenie abstrakcyjne, ale zawsze można pytać.
  Serdecznie pozdrawiam. Helena
 • @Katana 22:34:15
  To gorzej nie musi być, bo ludzie przywiezieni do nas jako żywe bomby dywersyjne nie chcą umierać w Polsce z powodu wielkiego głodu.
  http://fatamorgan.neon24.pl/post/125030,syryjski-kon-trojanski-w-polsce-czyli-wielka-hucpa

  Dobranoc
 • @Katana 22:46:33
  Dobranoc! Miłych snów- uściski dla N...,
  Pozdrawiam równie serdecznie. Helena.
 • @Rzeczpospolita Czekam:
  1. Skoro, jak Pan pisze, "Kościół w latach 1970. podjął współpracę z żydowską V kolumną" (i Departamentem IV MSW), dlaczego urzędnicy MSW mordowali księży?

  Mam jeszcze drugie pytanie do p. Kosiura:
  2. W jakim celu i interesie miałby Kościół współpracować z jakimkolwiek rzędem?
 • @goodness 22:16:04
  TAK! Oni są biedni, a sprawa poważna...
  //Dlatego, jak są naprawdę wierni to przynajmniej będą się starali i wyjaśnią liczbami, dlaczego się nie podoba im nasza suma senatorów 133 obliczana kolorowymi kwantami posiadanej energii przez kandydatów startujących w nowych wyborach prawdziwej demokracji w XXI wieku.//
  Mam nadzieję, że wyjaśnią...
  Przepraszam- przeglądałam przed snem blog- i dopiero teraz zauważyłam, że "umknął" mi Twój komentarz- przepraszam.... Dobrej nocy. Helenka
 • @alfa.com.hel 00:34:31
  Witam rano Helenko!
  Czasem szukamy czegoś co jest bardzo blisko, i powstało przysłowie pt. najciemniej pod latarnią:)))

  Serdecznie Pozdrawiam
 • @Zdzich 00:15:04
  .
  Raczej tych panów nie pytaj, bo oni muszą mieć pod ręką swoich asystentów a na takie konkretne pytanie to i ich sufler od razu niema odpowiedzi:)

  Pozdrawiam
 • @Zdzich 00:15:04
  Raczej się Pan nie doczekasz, przecież z powyższej konwersacji wynika jasno, że Sz.P. Kosiur, korzystając z określenia Maxa von S., został przez Panią Helenę obdarowany żółtą koszulką Banika Ostrawa.
  Z p. Kosiurem kłócę się nieraz zażarcie, ale tutaj pozwolę sobie samozwańczo wskoczyć w buty advocatus diaboli.
  Dlaczego urzędnicy MSW mordowali księży?
  Ich mordercza działalność raczej nie odnosiła się do ogółu stanu duchownego, ale tych jednostek, które nie chciały poddawać się pacyfikacji nastrojów w ramach "załatwienia spraw najwyższej wagi" przez śp. Generała.
  Proszę zwrócić uwagę na fakt, że SB stała się po stanie wojennym instytucją wyraźnie w okresie schyłkowym, a jej kompetencje - w myśl "reformy" Kiszczaka z 1981r- w znacznym stopniu przejęły służby wojskowe.
  W późniejszych latach SB całkowicie podupadła na znaczeniu, a symbolem jej degrengolady stała się Afera Żelazo.
  Służb z tamtego okresu nie należy więc traktować jako monolit, ale gremia, które toczyły ze sobą zażartą walkę o przetrwanie.
  Nikt, poza gronem ściśle wtajemniczonych, nie jest w stanie dziś powiedzieć na ile niektóre śmierci były efektem właśnie tych walk.
  Cóż, po stoczonej bitwie zwycięscy okazali się żołnierze, którzy zaraz po "historycznej ugodzie Polaków" w Magdalence, skwapliwie przyjęli do swego grona paru wpływowych hierarchów Kościoła, a nawet rozdali im generalskie wężyki.
  Ich wspaniałomyślność rozciągnęła się również na grono kapelanów, jacy po "powrocie do własnego kraju" nader licznie zasilili szeregi WP.
  I tak właśnie częściowo dotykamy punktu drugiego pańskiego zapytania..
  .."W jakim celu i interesie miałby Kościół współpracować z jakimkolwiek rzędem?"
  Też mnie ta kwestia niezwykle nurtuje.
  Sądzę jednak, że gdyby KRK nie chciał tej współpracy, szybko sam wystąpiłby z inicjatywą rezygnacji z konkordatu.
  Pan Kosiur zapewne odpowiedziałby lepiej, ale jak to mówią - na bezrybiu i rak ryba.
  Pozdrawiam.
 • @goodness 07:01:30
  Witaj Jerzy!
  //Czasem szukamy czegoś co jest bardzo blisko, i powstało przysłowie pt. najciemniej pod latarnią:)))//
  TAK MAJA WSZYSTKIE KOZIOŁKI- MATOŁKI; nigdy nie odnajdą swojego Pacanowa....
  Cieszmy się nowym dniem:))))
  https://www.youtube.com/watch?v=fTBHe2xXHqI
  Helenka
 • @alek.san 07:08:27
  Witaj!
  Nie ma żółtej koszulki- chociaż przyznam, że to chyba chwilowe, ale na ten czas notko dotyczy Jego osoby więc ma możliwość wypowiedzi....
  Temat, który poruszasz jest trudny, wiele rzeczy "wypływa" powoli- ale mimo to jasno widzimy kto zacz... To wszystko boli, ale idźmy dalej i nie dajmy sie rozbijać jeszcze bardziej...Pana Kosiura, niestety, odbieram negatywnie. Pozdrawiam. Helena
  Ps. Z konwersacji wynika jasno, ze nie ma żółtej koszulki Banika Ostrawa - jeszcze nie ma...
 • @alfa.com.hel 07:36:37
  Polak , prawdziwy POLAK PATRIOTA - POLITYKA tej miary co Pan Kosiur ma OBOWIĄZEK !! SZANOWAĆ !.

  JUDEOCHRZEŚCIJAŃSTWO -NIE JEST !!! religią Polski , SŁOWIAN ! kościół SZCZEZNIE !! .
 • @ninanonimowa 07:43:27
  Witaj Nino!
  To Twoje zdanie..
  "Polak ,ma OBOWIĄZEK !! SZANOWAĆ !."
  PRAWDZIWY POLAK, NIE PONIŻA PRAWDZIWEJ POLKI...PRAWDZIWY POLAK NIE PODCINA GAŁĘZI NA KTÓREJ SAM SIEDZI...PRAWDZIWY POLAK NI UCIEKA Z POLA "WALKI"....

  //JUDEOCHRZEŚCIJAŃSTWO -NIE JEST !!! religią Polski , SŁOWIAN ! kościół SZCZEZNIE !! //

  NIE JESTEM JUDEOCHRZESCIJANKĄ, NINO- Jestem chrześcijanką- nie ma powrotu do dawnych religii- TO JEST NASZA HISTORIA, KTÓRA MAMY PIELĘGNOWAĆ, ale należymy do Jezusa Chrystusa- MAMY BOGA ŻYWEGO, a nie dawne bożki Ogniska Domowego- owszem, powinniśmy czerpać z naszej historii, ale w nieco innym celu, Nino....
  GDY POZNASZ REALNOŚĆ BOGA- wszystko zrozumiesz..Ale pójście za Bogiem wymaga wiele- cena, która płacimy jest czasem wysoka, ale wiesz, jaką mam radość, gdy patrze w lustro i widzę w nim odbicie- TAM JEST WCIĄŻ TA SAMA HELENA- wierna Bogu, wierna sobie i wierna ludziom, których Bóg stawia na mojej drodze...Gardziłabym sama sobą, gdybym chociażby w myślach zdradziła sama siebie w moich myślach, w moich uczuciach i w moich przekonaniach...Pozdrawiam Nino !!
 • @ninanonimowa 07:43:27
  .
  Nina na podział Polaków Ty i Pan Kusior za późno się urodziliście o 1000 lat:)

  To co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela.

  Teraz jest czas "zacząć szanować ten wzór połączenia przez prawdziwe zespolenie wszystkich elementów według prawdziwego wzoru krzyża w jedną całość.
  http://m.neon24.pl/28bbe530775ab0904aea1a931e473a0d,0,0.png

  Bo kotwica, którą z Kusiorem budujecie do trzymania na łańcuchu Polaków w niewoli jest już niemodna:)

  Pozdrawiam
  http://m.neon24.pl/f88297ebfc42ec4e16b2fa36148c6ca4,1,1.jpg
  Klub Polskiej Demokracji Kwantowej Warszawa Wrocław
 • @alfa.com.hel 08:04:09
  ------------hmmmm............

  http://www.biblos.feen.pl/printview.php?t=1476&start=0&sid=67f32945ba54c5e4ec1b32425cc6f4a3
 • @goodness 08:04:21
  Jerzy!
  Kotwica pomaleńku urywa się z łańcucha- statek jest na tyle silny, że zerwie łańcuch i zostawi kotwice na dnie ...a wraz z kotwica padną Ci, którzy ją kurczowo trzymają..
  PRAWDA ZAWSZE ZWYCIĘŻA; chociaż po drodze jest tłamszona to zawsze dumnie podnosi głowę..
  Przesyłam zwycięski uśmiech:))))
  Witaj w Naszym Klubie. Idziemy po nowe zwycięstwo :))))
  Klub Polskiej Demokracji Kwantowej Warszawa Wrocław
 • @ninanonimowa 08:11:02
  .
  Nina zdecyduj się. Chcesz krzyż w Izraelu i świecznik w sejmie:)

  Pozdrawiam
 • @ninanonimowa 08:11:02
  Nino !Otworzyłam link- pomieszanie z poplątaniem.. Np. JEZUS NAUCZAŁ SŁOWEM- więc był Słowianinem...
  JEDYNA PRAWDA OCZYWISTA W TYM PRZEKAZIE:

  // Czas już skończyć z takim prawem talmudycznym raz na zawsze w Polsce. Wiem iż inne Narody świata pójdą w ślad za Polakami. //
  TAK!!! inne Narody świata pójdą w ślad za Polakami I DLATEGO MUSIMY BYĆ MĄDRZY, NIE MOŻEMY BYĆ GŁUPCAMI, CO PRZED SZKODA I PO SZKODZIE SĄ JEDNACY...czyli BYLEJACY ...
  Nie można tak głupio mieszać wszystkiego- PORA POPRZEZ ŚWITANIE PRZEJŚĆ Z CIEMNOŚCI DO ŚWIATŁA; wrócić do równowagi zapisanej w Krzyżu... Pozdrawiam. Helena
 • @goodness 08:23:44
  WY się zdecydujcie !- czy jesteście Polakami SŁOWIANAMI czy cholera wie kim !

  CO MACIE ? do Jezusa SŁOWIANINA ? udowodnijcie ,że NIE BYŁ NIM !.

  Ps. żydoskie zapiski nie interesują mnie !.
 • @alfa.com.hel 08:20:43
  Helenko!
  Jeszcze za wcześnie myślisz o zerwanie kotwicy, bo ten statek jest zatopiony.

  Musimy wpompować do niego powietrze prawdy, załatać dziury w systemie równowagi i wyporności to dopiero wypłynie na powierzchnię.

  Na cuda nie możemy liczyć, po długim okresie omijania szacunku dla Maryi i jej miejsca w codziennym prawdziwym żegnaniu wzorem krzyża.

  W imię Ojca I Syna, Ducha Świętego z Maryją Niepokalaną.

  Serdecznie Pozdrawiam
 • @ninanonimowa 08:40:30
  Co ma piernik do wiatraka.

  Dajesz tematy zastępcze, a Polska tonie.
 • @goodness 08:44:45
  Widzisz Jerzy, moim pragnieniem chciałabym przyśpieszyć czas- wiem, że trzeba iść szczebel po szczeblu- dobrze, że mi to uzmysławiasz, bo musimy iść rozważnie chociaż zdecydowanie...
  Dzisiaj kolejna notka...
  Trzymaj kciuki !!!
  Serdecznie pozdrawiam - Helenka
 • @alfa.com.hel 08:58:23
  Serdecznie Pozdrawiam
  Ninie należy się odpowiedź na drugą część pytania kim jesteśmy?

  W Klubie Polskiej Demokracji Kwantowej udowodniamy, że jesteśmy Polakami i że mamy geny pro słowiańskie z jawnymi kolorami kwantów.

  Pani Nina z Kusiorem do tej pory mają energię ukrytą i widać u nich obojętność na sprawę scalenia Narodu.

  Ale ma wolną wolę i może pytać:)

  Pozdrawiam
 • @goodness 09:08:48
  W notce będzie odpowiedź przede wszystkim na pytanie; KIM JESTEŚMY.
  TAK, NINIE NALEŻY SIĘ ODPOWIEDŹ...
  Dziękuję za pozdrowienia:)))
  A propos- Pomyślmy, jacy jesteśmy szczęśliwi nie mając takich problemów jak Nina i p.Kosiur; jakim szczęściem jest harmonia wewnętrzna bez tej szamotaniny na którą Oni tracą cała swoją energię...
  A DLA NAS WCIĄŻ ZA MAŁY JEST ŚWIAT NA TO CO MAMY W SERCU I NA TO CO W DUSZY GRA:))))
  Pozdrawiam. Helenka.
 • @alfa.com.hel 08:58:23
  .
  Moim pragnieniem, też jest przyśpieszyć czas wyciągnięcia Polaków razem z zatopionym okrętem na powierzchnię, ale balast NEon24.pl trzyma nas w nurcie pionu który szyko ciągnie do dołu:))

  http://m.neon24.pl/f88297ebfc42ec4e16b2fa36148c6ca4,1,1.jpg
  Klub Polskiej Demokracji Kwantowej Warszawa Wrocław
 • @goodness 09:20:51
  Widzisz, na tonącym statku balast wyrzuca się za burtę- MY, NIESTETY, NIE MOŻEMY TAK UCZYNIĆ, BO TAKIE WYRZUCENIE OBCIĄŻYŁO BY NAS, A NADAL JESTEŚMY NA TYM STATKU- wbrew logice(ludzkiej) mimo wyrzucenia balastu ciężar pozostałby na statku... Więc trzeba uszlachetniać balast, żeby pozbywszy się głupoty, stał się lżejszy..

  https://www.youtube.com/watch?v=By-dJBiAQ7g
  W tej piosence statek wypływa... :))))
 • @goodness 09:20:51
  https://www.youtube.com/watch?v=mAlX7xi-v8Y&list=RDmAlX7xi-v8Y#t=10
 • @alek.san 07:08:27, @ Zdzich
  Myślę, że warto podkreślić, że mordów na księżach dopuściła się żydo-władza PRL, która po sierpniu 1980r. przejęła władzę w wyniku żydowskiej rewolucji solidarnościowej.
  Przecież to po 13 grudnia 1981r. do początku lat 1990. syjonistyczni agenci zamordowali ponad 100 polskich księży (w tym ks.J.Popiełuszko), którzy mogliby utrudniać proces inkorporacji Polski do struktur syjonistycznego Zachodu oraz jej integrację z żydowskim obozem UE. Likwidacja tych księży była także na rękę Kościołowi JPII, który oczekiwał od księży zaangażowania na rzecz europejskiej integracji. Przygotowania księży do propagowania integracji rozpoczęto już w trakcie obrad okrągłego stołu! (konferencja w klasztorze o.jezuitów w Warszawie - kwiecień 1989r. temat: przygotowanie duchownych do wspierania procesu integracji z UE).

  Po zamordowaniu ks.Popiełuszki prymas Glemp (jego brat służył w SB) wyrażał żal, że w porę, czyli po napaściach i szykanach żydowskich służb, nie wysłano księdza do Rzymu na studia. (Ks. Jerzemu wyrwano język w trakcie tortur!!! - nie pasował ten ksiądz ani nowej żydowskiej władzy, ani syjonistycznemu Kościołowi JPII.)

  W roku 2009 (!) prokuratura ogłosiła, że z akt sprawy ks. S.Niedzielaka (zamordowany 20 stycznia 1989 r) zniknęły dowody – materiał zabezpieczony podczas sekcji zwłok i na miejscu zdarzenia, a nawet karty daktyloskopijne. Podobne zjawisko dotyczyło akt zamordowanych w 1989r. ks. S.Suchowolca i S.Zycha.
 • -------------NAJWAŻNIEJSZE !!!!
  https://www.youtube.com/watch?t=39&v=1-Fn26nKXQw
 • @Rzeczpospolita 10:33:23
  Przepraszam muszę się wtrącić; Pisze Pan :

  //Myślę, że warto podkreślić, że mordów na księżach dopuściła się żydo-władza PRL, która po sierpniu 1980r. przejęła władzę w wyniku żydowskiej rewolucji solidarnościowej.
  Przecież to po 13 grudnia 1981r. do początku lat 1990. syjonistyczni agenci zamordowali ponad 100 polskich księży (w tym ks.J.Popiełuszko), którzy mogliby utrudniać proces inkorporacji Polski do struktur syjonistycznego Zachodu oraz jej integrację z żydowskim obozem UE.//
  ZGADZA SIĘ...ALE zaraz po tym pisze Pan coś niedorzecznego;
  //Likwidacja tych księży była także na rękę Kościołowi JPII, który oczekiwał od księży zaangażowania na rzecz europejskiej integracji./

  WYGLĄDA NA TO, ZE NIE ZNA PAN KOŚCIOŁA JPII- z dobrego początku powstaje , w jego dalszej treści- przekręt i paszkwil. Całkowite odwrócenie pojęć...Uważam, że należy uporządkować swoje poglądy i nie mieszać ziarna z plewami...Pozdrawiam. Helena
 • Bełkot, totalny belkot
  Biblia ma jednego autora.? Tylko, ze była przez rożnych żydowskich autorów przepisywana i przeznaczana w ciagu wielu wieków, aż doszliśmy do bajek na temat wybranego narodu żydowskiego, który nie cofnie się przed ludobójstwem, patrz Gaza, nie wspominając o księgach Biblii, które zostały utajone przez Kościół. Prawdziwa Biblie, przepisywana z greki z największym pietyzmem przez katolickich mnichów, można znaleźć w klasztorach Etiopii albo Rosji, ale z pewnością niem jest to Biblia propagowana przez Kościół Katolicki, ani przez inne odłamy zachodniego chrześcijaństwa.
 • @alfa.com.hel 12:56:04
  Nie roszczę sobie pretensji do tytułu znawcy problemów Kościoła i tym samym nie podnoszę tematów, o których wiedzy nie posiadam. Obawiam się jednak, że powyższa zasada jest Pani obca.
  __________________________

  Jan Paweł II o Integracji Europejskiej

  “Kościół nie może nigdy pozwolić na nadużywanie go do antyeuropejskiej demagogii oraz podsycania antyeuropejskich nastrojów. Dla zjednoczonej Europy nie ma bowiem alternatywy.”

  Przemówienie do parlamentarzystów austriackich, Rzym, 23 marca 1997 roku.
  _____________________

  “Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód, a także dążenie do stabilizacji monetarnej powinny prowadzić do coraz ściślejszego wzajemnego powiązania narodów (…)”

  Do korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej, 10 stycznia 1998 roku.

  http://samorzad.malopolska.w.interia.pl/europa/papiez.htm
  ______________________

  Na lotnisku w Krakowie 2003 r., tuż przed referendum akcesyjnym Polski do UE, JPII agitował:

  „Polska potrzebna Unii, Unia potrzebna Polsce”
  ________________________________________

  Działalność JPII podsumował bardzo subtelnie, ale rzeczowo i uczciwie ks.prof. Cz. Bartnik. Jednak, jako polski nacjonalista, muszę wyznać, iż nie sprawiło mi radości wymienienie Polski na ostatnim miejscu przez ks.prof. Cz.Bartnika.

  „Jan Paweł II otworzył szeroko cały Kościół na świat żydowski, religijny i świecki, i prywatnie sam był – można powiedzieć – filosemitą, a jednak jego postawa i jego działanie w tym względzie nie przyniosły pożądanych owoców. Wprost przeciwnie, tym śmielej atakuje się Kościół katolicki, w tym i Kościół polski, i Polskę (…).” (Nasz Dziennik 22.08.2007, „Rozczarowanie”).
 • @Rzeczpospolita 13:32:38
  KOŃCZYMY DYSKUSJĘ- Nie godzę się na niszczenie autorytetów, nie lubię też powielać wypowiedzi sprzedawczyków, co robi właśnie szanowny Pan.
  PROSZĘ STOSOWAĆ ZASADĘ; "NIE KAŻDY KTO MI MÓWI, PANIE.."
  DOSKONALE PAN WIE, ZE RÓWNIEŻ DO KOŚCIOŁA WDARŁY SIĘ WILKI I SĄ SILNI NA TYLE, NA ILE ICH NAKARMIMY NASZYMI MOWAMI, NOTKAMI etc.., NATOMIAST POSTAWA JANA PAWŁA II BĘDZIE TEMATEM INNEJ MOJEJ NOTKI, TEGO NIE DA SIĘ NAPISAĆ W KRÓTKIM KOMENTARZU... Tymczasem uważam temat za zamknięty....MÓJ BLOG MA SŁUŻYĆ BUDOWANIU, a nie utrącaniu autorytetów. WIĘC PRÓBUJMY BUDOWAĆ....Pozdrawiam.
 • @Lotna 13:07:48
  Na ten temat odpowiem w notce... Pozdrawiam. Helena
 • @alfa.com.hel 07:36:37
  Proszę wybaczyć brak zrozumienia intencji.
  Pozdrawiam serdecznie.
 • @alek.san 16:26:06
  Witaj!
  NIC nie szkodzi- zeby zrozumieć- musimy rozmawiać. Wyjaśnieniem będzie kolejna notka. pozdrawiam. Helena.
 • @Rzeczpospolita 13:32:38
  Przedstawiasz "Rozczarowanie", jakby to powstało cudem.

  Nie cud je stworzył, tylko ludzie napuszczający Polaków na ich największe własne autorytety. Ale o fałszywym systemie równowagi władzy nawet się nie zająkniesz razem z Niną i Lotną.

  Manipulacją cenowo płacową lat 70 wprowadzono w błąd Polaków. Mnie też, bo walczyłem w Solidarności i za to dostałem wilczy bilet, później straciłem cały majątek.

  Dziwne pielęgnujecie milczenie towarzysze, jak tłumaczymy, że uszkodzony system jest przyczyną nieszczęść Polaków i jawnie pokazuje ile polskich pieniędzy wysysa?

  Perfidnie kłamiecie, że biblia może być przyczyną okradania Polaków. Zachowujecie się jak zawodowi dywersanci, czyli osoby brudzące święte rzeczy, w celu bezwzględnego zniszczenia bezpieczników energii narodu. Pomaga wam podstęp z legalną pieczęcią wielkiego przekrętu.

  Nie gadajcie Ludzie na biblie, bo jeszcze się wam przyda.
  http://m.neon24.pl/f88297ebfc42ec4e16b2fa36148c6ca4,1,1.jpg
  Klub Polskiej Demokracji Kwantowej
 • @Lotna 13:07:48
  .
  Przykro, że dajesz się wmanewrować Kusiorowi w jego lament co zrobili żydzi. Przecież to widać i słychać.

  Było i będzie wielu prowokatorów, którzy czują się bezkarni "więc sposobem Bolka, puszczają władze w samych skarpetkach".

  Z doświadczenia wiesz, że to odwrotna reakcja powstanie - to naród został w skarpetkach przez prowokatorów.

  Pozdrawiam
 • @alfa.com.hel 14:12:44
  Przytoczyłem znane wypowiedzi JPII (dr teologii) oraz zacytowałem ks.prof. Cz.Bartnika (profesora teologii, honorowego prałata JPII).

  Pani napisała:
  "Nie godzę się na niszczenie autorytetów, nie lubię też powielać wypowiedzi sprzedawczyków, co robi właśnie szanowny Pan."

  Który z dwu duchownych jest według Pani autorytetem, a który sprzedawczykiem?
 • @Rzeczpospolita 19:44:10
  Pan mnie źle zrozumiał- określenie "sprzedawczyków' użyłam do ogółu wiadomości; do Papieża dotyczyło się słowo: "Nie godzę się na niszczenie autorytetów", bo JPII jest dla mnie autorytetem- Pan nie musi się ze mną zgadzać, a ja nie muszę Panu przytakiwać....Natomiast na temat Ks. prof. Bartnika nie wypowiadam się z ważnych powodów. To na tyle. Przepraszam, że nie sprecyzowałam mojej wypowiedzi... Pozdrawiam. Zamykam temat...
 • @Lotna 13:07:48
  PRZEKŁADY BIBLII

  Pierwsze tłumaczenia

  Pierwszym tłumaczeniem Biblii była grecka Septuaginta. Jej nazwa znaczy “siedemdziesiąt" (LXX), gdyż zadanie to powierzono rzekomo 72 hebrajskim uczonym. (17) Powstała za sprawą Demetriosa z Faleronu, wybitnego myśliciela, a zarazem kustosza Biblioteki w Aleksandrii. Uprosił on ponoć króla Ptolemeusza Filadelfosa (286-246 p.n.e.) o przetłumaczenie Starego Testamentu na jej potrzeby. (18) Do prośby tej niechybnie przyczynili się Żydzi licznie zamieszkujący Aleksandrię, a wielu z nich zajmowało tam wpływowe pozycje. Na co dzień mówili po grecku, dlatego nawet w synagogach mało kto już rozumiał hebrajski.

  Język grecki był w I wieku rozumiany prawie wszędzie, dlatego Septuaginta cieszyła się wielkim powodzeniem także wśród wczesnych chrześcijan. Z niej pochodzi blisko 80% starotestamentowych cytatów w Nowym Testamencie. (19) Wiele chrześcijańskich przekładów Starego Testamentu opierało się na Septuagincie. (20)

  Peszitta była drugim tłumaczeniem Biblii. Ten syryjski przekład rozpoczęto w II wieku n.e. W następnym wieku przełożono Biblię na koptyjski, służący wielu wierzącym w Egipcie. Czwartym z bardziej znanych przekładów była łacińska Wulgata z przełomu IV/V wieku, która zastąpiła łacińskie tłumaczenia wielu ksiąg biblijnych z II wieku. Słowo wulgata, tak jak peszitta, oznaczało potoczny, przystępny język.

  http://pismoswiete.republika.pl/art/palla/biblia.html
 • @Zbójnicki pies 21:12:46
  Powiadomienia od Google
  zdzislaw g
  daje +1: Potem wielki znak się ukazał na niebie: NIEWIASTA.. - alfa.23:25
  - NEon24.pl


  +Zdzisław G Witam serdecznie- dobrej nocy. dziękuję za wpis...Helenacom.hel
 • @Rzeczpospolita, alek.san, alfa.com.hel
  Nie widze w tym blogu adresatow, do ktorych pisane sa komentarze, wiec zgaduje z odpowiedzia. Na wszelki wypadek, duplikuje ja w blogu p.Kosiura, ktory juz zszedl do piwnicy. Sa to utrudnienia techniczne, ale tresc zbyt wazna, aby ja zgubic. Zapewniam, ze konkluzja bedzie rewelacyjna! :)

  Opisane przez Pana metody działania Departamantu IV są nam znane. Dziękuję za przypomnienie. Niemniej jednak, modrowanie księży rozpoczęło się już od pierwszego dnia ataku Niemiec hitlerowskich na Polskę. Księża byli pierwszymi ofiarami (okolice przygranicznych miast Wielunia, Działoszyna, itp.) rozstrzelawanymi na miejscu lub wywożonymi do obozów przez żydowską NSDAP, czyli partię "obrońcy robotników" Hitlera. Kościoły były pierwszymi obiektami bombardowania. Potem, po "odzyskaniu wolności" dzięki żydowskiej Armii Radzieckiej oraz Polskiej Partii Robotniczej pod przywództwem tego, który "pojechał w futerku, a wrócił w kuferku", mordowanie księży było kontynuowane. Z pewnością nie zaczęło się w 1981, jak Pan pisze. Może tylko zintensyfikowało.
  Likwidacja tych księży nie mogła być "na ręke JPII", który w tym czasie był zwykłym polskim księdzem wołanym "Wujek" i samemu bał się o własne życie.
  W dalszym ciągu nie widzę tu odpowiedzi na moje pytanie "dlaczego urzędnicy MSW mordowali księży" i dlaczego Pan "osobiście żałuje, że żydo-bolszewia nie zlikwidowała Kościoła w Polsce."
 • @Zdzich 23:43:15
  Witaj Zdzichu! Bardzo dziękuję za ten komentarz i za postawione pytanie!- więcej takich wpisów i reakcji...
  Serdecznie Cię pozdrawiam. Helena
 • @Zdzich 23:43:15
  Przenoszę Twój komentarz na moją nową notkę- odwiedza ją P. Rzeczpospolita:))))Pozdrawiam. Helena

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ULUBIENI AUTORZY