Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
607 postów 6834 komentarze

www.myśląca.pl

alfa.com.hel - Chcę zamieszczać rozważania biblijne, świadectwa Bożego działania i poezję...Mój status- nauczyciel na emeryturze- humanista, teolog; dobra znajomość zagadnień biblijnych i egzystencjalnego wymiaru Słowa Bożego.

Bo w Nim żyjemy, poruszamy się i ....

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

"...aby szukali Boga, czy nie znajdą Go niejako po omacku. Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. Bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak też powiedzieli.... z waszych poetów: "Jesteśmy bowiem z Jego rodu". (Rz 17, 27-28)

PODEJMUJĘ TEN TEMAT, ZAINSPIROWANA SŁOWAMI  Moher'a

"Bóg jest we wszystkim.Nie istnieje milimetr sześcienny ani atom w którym nie jest. Nie istnieje źdźbło trawy które nie powstało z jego energii. Nic nie dzieje się bez Jego przyzwolenia, dopuszczenia. "

TĄ PRAWDĘ POTWIERDZA Goodnes:

Bóg jest we wszystkim. Nie istnieje milimetr sześcienny ani atom w którym nie jest.

POD TYMI SŁOWAMI MÓWIĘ : AMEN !!! WIEM, ZNÓW ZNAJDZIE SIĘ KTOŚ, KTO TEMU ZAPRZECZY, ALE PO NASZEJ STRONIE JEST SŁOWO BOŻE, Z KTÓREGO CZERPIEMY NASZE POZNANIE.

Jednak nie jest moim zamiarem udawadnianie tak oczywistego faktu; SŁOWO BOŻE CZYNI TO ZA MNIE:

"Bo w Nim żyjemy, poruszamy się i..."- chciałam natomiast ukazać inny aspekt  BOŻEJ WSZECHOBECNOŚCI...A MIANOWICIE FAKT, ŻE W NIM (W BOGU) ŻYJEMY

"W NIM ŻYJEMY, PORUSZAMY SIĘ...", a jeśli żyjemy  w Nim, to nasuwa mi się pytanie: 

JAK ŻYJEMY ?

BO PRZECIEŻ BÓG JEST WAŻNIEJSZY OD TLENU, KTÓRY POTRZEBNY JEST NAM DO ŻYCIA; GDYBY BÓG NA UŁAMEK SEKUNDY  COFNĄŁ SWOJE TCHNIENIE...nawet nie potrafię sobie wyobrazić tego, jak nagle wszystko przestaje istnieć; nicość....

JEZUS MÓWI:

"Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą."-Mateusza 24,35

ALE TO NIE JEST NICOŚĆ - POZOSTAJE BOWIEM JEGO SŁOWO, KTÓRE STWARZA WSZYSTKO NA NOWO:

"I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia
przeminęły, i morza już nie ma.”
(Apokalipsa Jana 21,1)

SŁOWO BOŻE OSTRZEGA:

"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą,
a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną.”
(II List Piotra 3,12-13)

"I niebo znikło, jak zniknie zwój, który się zwija, a wszystkie góry
i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich.”
(Apokalipsa Jana 6,14)

"I znikły wszystkie wyspy i gór już nie było.” (Apokalipsa Jana 16,20)

„Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są
dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi.
(II List Piotra 3,7)

"Gdyż tak mówi Pan Zastępów: Jeszcze raz - za małą chwilkę - poruszę
niebiosa i ziemię, morze i ląd stały."
(Księga Aggeusza 2,6)

„… wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem.” (List do Hebrajczyków 12,26)

A SKORO TO WSZYSTKO MA SIĘ WYPEŁNIĆ, TO  TYM  WAŻNIEJSZE  STAJE SIĘ PYTANIE: 

"JAK ŻYJEMY ?" - dodam: "JAK ŻYJEMY... W NIM ?"

Obserwując ludzi zauważam, że jedni zyją tak, jakby Boga nie było, inni znów "stają się wyrocznią" co do Bożych spraw; najlepiej wiedzą, najlepiej czynią, ba ! - śmią nawet wyrokować co do Bożych Sądów - SAMI ZBAWIENI(?), JUŻ WIEDZĄ(?), KTO JEST ZBAWIONY, KTO WYBRANY, KTO KOCHANY....

- "wyścig szczurów ?"- to już ziemskich spraw zabrakło ? -  jest zbyt mało spraw ziemskich, że trzeba prześcigać się w Bożych sprawach- kto "mądrzejszy", kto "lepszy"?.... Trzeba walczyć o palmę pierwszeństwa ? - ale w jakim celu ?.... CZY NAPRAWDĘ PROWADZI NAS TO DO ZBAWIENIA ?  WIEM :

"Niech więc uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych!  A od szafarzy już tutaj się żąda,aby każdy z nich był wierny.....

Wydaje mi się bowiem, że Bóg nas, apostołów, wyznaczył jako ostatnich, jakby na śmierć skazanych. Staliśmy się bowiem widowiskiem światu, aniołom i ludziom;  my głupi dla Chrystusa, wy mądrzy w Chrystusie, my niemocni, wy mocni; wy doznajecie szacunku, a my wzgardy..." (1 Kor 4, 1-4; 4,9-10)

ALE:

MY WSZYSCY, KTÓRZY DOŚWIADCZYLIŚMY GŁĘBI MIŁOŚCI BOŻEJ, I GŁĘBI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, WIEMY,  ŻE  BÓG  SPRAWIŁ  ABY ZBAWIENIE  DOSZŁO  DO NAS, I MAMY TERAZ MODLIĆ SIĘ O INNYCH, NIE DZIELĄC NA ŻYDÓW I GREKÓW; NA NAS I WAS....

MÓWISZ:

"Trudne będzie połączenie my i wy:))
- my głupi dla Chrystusa , my niemocni, my wzgardy..."
- wy mądrzy w Chrystusie, wy mocni, wy doznajecie szacunku.." (kom. goodnes'a)

TAK, BARDZO TRUDNE, ALE TYLKO DLA TYCH, KTÓRYM  DUCH  TEGO  ŚWIATA  ZAĆMIŁ UMYSŁY; ONI JUŻ SĄ "SILNI", "MĄDRZY" W CHRYSTUSIE, DLA INNYCH MAJĄ TYLKO POGARDĘ....SAMI ZWIEDZENI, SZUKAJĄ METOD NA ZWIEDZENIE INNYCH....

 ZAPYTAJMY WIĘC : "JAK ŻYĆ, ABY ŻYJĄC W BOGU - PODOBAĆ SIĘ BOGU:

Zatrzymajmy się przy tym pytaniu, aby poszukać odpowiedzi w BOŻYM SŁOWIE, W BOŻYM SPOJRZENIU NA ŻYCIE :

"Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie!  Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach! Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne! Nie uważajcie sami siebie za mądrych!
Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi! Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi! Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście [Bożej]! Napisano bowiem Do Mnie należy pomsta. Ja wymierzę zapłatę - mówi Pan - ale: Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód - nakarm go.  Jeżeli pragnie - napój go! Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz na jego głowę.
Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!" (Rz 12, 14- 21)

ZACZNIJMY JEDNAK OD POCZĄTKU :

"A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej.  Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe." (Rz 12, 1-2)

WAŻNE:

1. Rozumna służba Boża- nie jakieś tam paplanie, filozofowanie; BÓG DAŁ NAM ROZUM,  a jeśli:  "..zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając; a na pewno ją otrzyma." (Jk 1, 5)

a) każdy człowiek winien być chętny do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu.Gniew bowiem męża nie wykonuje sprawiedliwości Bożej.

b) Odrzućcie przeto wszystko, co nieczyste, oraz cały bezmiar zła...

c) przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze...

d) Wprowadzajcie zaś słowo w czyn....

2. Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu

a) Niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania, niż należy...

b) niech sądzi o sobie trzeźwo...

c) Niech rozeznaje, mądrze, co Bóg Mu wyznaczył w wierze- na drodze wiary... Niech rozpoznaje, jaka jest wola Boża; co dobre, a co złe, co Bogu przyjemne i co doskonałe....

d) Miłość niech będzie bez obłudy !(Rz 12, 9)

e) Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem!

f) W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi!

g) W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie!

h) Nie opuszczajcie się w gorliwości!

i) Bądźcie płomiennego ducha! Pełnijcie służbę Panu !...WESELCIE SIĘ NADZIEJĄ !......W ucisku bądźcie cierpliwi !.....w modlitwie - wytrwali!

TAK !, TAK ! - TO WSZYSTKO MAMY W PIŚMIE ŚWIĘTYM !!!! PRZEŚLEDŹMY TERAZ SŁOWO BOŻE PODANE WCZEŚNIEJ....RZYMIAN 12, 14- 21.  

...błogosławcie...nie złorzeczcie...pocieszajcie płaczących...cieszcie się radością innych...bądźcie zgodni... NIE GOŃCIE ZA WIELKOŚCIĄ...BĄDŹCIE POKORNI...NIE UWAŻAJCIE SAMYCH  SIEBIE ZA MĄDRYCH....nie odpłacajcie złem, za zło....czyńcie DOBRZE WOBEC WSZYSTKICH...etc., etc.,

I WSZYSTKO JASNE- WIEMY, JAK MAMY  ŻYĆ....

WIĘC ODPOWIEDZMY SOBIE NA KOLEJNE PYTANIE:

DLACZEGO POWINNIŚMY TAK ZYĆ ?  ODPOWIEDŹ :

- CHOCIAŻBY DLATEGO, ŻE :

"Bóg jest we wszystkim.Nie istnieje milimetr sześcienny ani atom w którym nie jest.Nie istnieje źdźbło trawy które nie powstało z jego energii. Nic nie dzieje się bez jego przyzwolenia  dopuszczenia." (moher)

- CHOCIAŻBY DLATEGO, ŻE:

"Bez słów prawdy, szansa na rozwój gospodarki zerowa:)" - dodam:  BEZ SŁÓW PRAWDY, SZANSA NA ROZWÓJ CZŁOWIEKA JEST ZEROWA.... JEZUS JEST PRAWDĄ...(goodnes)

- CHOCIAŻBY DLATEGO, ŻE:

ŻYJĄC W CHRYSTUSIE JESTEŚMY NOWYM STWORZENIEM, ŻE W NIM I Z NIM, ODNAJDZIEMY HARMONIĘ W NASZYCH WNĘTRZACH, HARMONIĘ ZE STWÓRCĄ I ZE STWORZENIEM.

I TYLKO WÓWCZAS MOZEMY MIEĆ WPŁYW NA OTACZAJĄCY NAS ŚWIAT, MOŻEMY TEN ŚWIAT CZYNIĆ PIĘKNYM, A LUDZI SZCZĘŚLIWYMI...

A CO Z TYMI, Z KTÓRYMI, NIEZALEŻNIE OD NASZYCH WYSIŁKÓW NIE MOŻEMY UZYSKAĆ POKOJU?

"Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście [Bożej]! Napisano bowiem:  Do Mnie należy pomsta. Ja wymierzę zapłatę - mówi Pan - ale: Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód - nakarm go. Jeżeli pragnie - napój go! Tak bowiem czyniąc,węgle żarzące zgromadzisz na jego głowę."                  (Rz 12, 19- 20)

JEŚLI NATOMIAST CHCIELIBYŚMY ZASTĄPIĆ BOGA W WYMIERZANIU  SPRAWIEDLIWOŚCI, TO SAMI SOBĄ OSŁANIAMY SZYDERCÓW, A ŻARZĄCE WĘGLE SPADAJĄ NA NASZĄ GŁOWĘ....ODDAJMY ICH BOGU; ON SOBIE Z NIMI ŚWIETNIE PORADZI....

JAN PAWEŁ II Pielgrzymka do Ojczyzny 1979 :

 Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa....

I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu ziemi. Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski - przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez tę ziemię. Dzieje ludzi! Dzieje narodu są przede wszystkim dziejami ludzi. A dzieje każdego człowieka toczą się w Jezusie Chrystusie. W Nim stają się dziejami zbawienia....

Dzieje narodu zasługują na właściwą ocenę wedle tego, co wniósł on w rozwój człowieka i człowieczeństwa, w jego świadomość, serce, sumienie. To jest najgłębszy nurt kultury. To jej najmocniejszy zrąb. To jej rdzeń i siła. Otóż tego, co naród polski wniósł w rozwój człowieka i człowieczeństwa, co w ten rozwój również dzisiaj wnosi, nie sposób zrozumieć i ocenić bez Chrystusa. "Ten stary dąb tak urósł, a wiatr go żaden nie obalił, bo korzeń jego jest Chrystus" (Piotr Skarga, Kazania sejmowe). Trzeba iść po śladach tego, czym - a raczej kim - na przestrzeni pokoleń był Chrystus dla synów i córek tej ziemi. I to nie tylko dla tych, którzy jawnie weń wierzyli, którzy Go wyznawali wiarą Kościoła. Ale także i dla tych, pozornie stojących opodal, poza Kościołem. Dla tych wątpiących, dla tych sprzeciwiających się.

Otóż nie sposób zrozumieć dziejów narodu polskiego - tej wielkiej tysiącletniej wspólnoty, która tak głęboko stanowi o mnie, o każdym z nas - bez Chrystusa. Jeślibyśmy odrzucili ten klucz dla zrozumienia naszego narodu, narazilibyśmy się na zasadnicze nieporozumienie. Nie rozumielibyśmy samych siebie.

W dniu dzisiejszym na tym placu Zwycięstwa w stolicy Polski proszę wielką modlitwą Eucharystii wspólnie z wami, aby Chrystus nie przestał być dla nas otwartą księgą życia na przyszłość. Na nasze polskie jutro.

To wszystko w tej Eucharystii ogarniam myślą i sercem i włączam w tę jedną jedyną Najświętszą Ofiarę Chrystusa na placu Zwycięstwa.

I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł II papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi:

Niech zstąpi Duch Twój!
Niech zstąpi Duch Twój!
I odnowi oblicze ziemi.
Tej Ziemi! Amen.

     Serdecznie pozdrawiam. Helena 

KOMENTARZE

 • Jedynkowicze
  Witam serdecznie na blogu- to wielka radość gościć Was u mnie. Dobrej nocy życzę.
  A propos, nie wiem, jak zdążyliście przeczytać, ponieważ mieliście na to tylko krótka chwilę,no, ale jeśli jesteście aż tak zdolni, to moje gratulacje.
  Niech nic nie zakłóci wam snu...Pozdrawiam.
 • @alfa.com.hel 01:01:00 PODEJMUJĘ TEN TEMAT, ZAINSPIROWANA SŁOWAMI Moher'a "Bóg jest we wszystkim....///
  To nie ja na to wpadłem.;))) - Ja tylko powtórzyłem za Świętym Pawłem:Dz 17,15. 22-18,1 Paweł w Atenach

  Czytanie z Dziejów Apostolskich
  W owych dniach ci, którzy towarzyszyli Pawłowi, zaprowadzili go aż do Aten i powrócili, otrzymawszy polecenie dla Sylasa i Tymoteusza, aby czym prędzej przyszli do niego.
  Stanąwszy w środku Areopagu Paweł przemówił: «Mężowie ateńscy, widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem: „Nieznanemu Bogu”. Ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając. Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko. On z jednego człowieka wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił właściwie czasy i granice ich zamieszkania, aby szukali Boga, czy nie znajdą Go niejako po omacku. Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. Bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów: „Jesteśmy bowiem z Jego rodu”. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo do srebra, albo do kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka. Nie zważając na czasy nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia, dlatego że wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat przez Człowieka, którego na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu Go wobec wszystkich przez wskrzeszenie Go z martwych».
  Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, a inni powiedzieli: «Posłuchamy cię o tym innym razem». Tak Paweł ich opuścił. Niektórzy jednak przyłączyli się do niego i uwierzyli. Wśród nich Dionizy Areopagita i kobieta imieniem Damaris, a z nimi inni.
  Potem opuścił Ateny i przybył do Koryntu.
  Oto Słowo Boże.
 • @alfa.com.hel 01:01:00Witam serdecznie na blogu- to wielka radość gościć Was u mnie.///
  Najważniejsze, że Cię nie zignorowali. -Tacy jak oni nie przegapili też i nie zignorowali Pana Jezusa. -Diabeł nie pozwola swoim sługom na taką nieuwagę. -Spij spokojnie. Pan czuwa. -SZCZĘŚĆ BOŻE!
 • @moher 03:49:34
  Jak dobrze wstać, skoro świt !
  //Oto Słowo Boże.//
  Bogu niech będą dzięki.

  "Bóg jest we wszystkim. Nie istnieje milimetr sześcienny ani atom w którym nie jest. Nie istnieje źdźbło trawy które nie powstało z jego energii. Nic nie dzieje się bez Jego przyzwolenia, dopuszczenia. "

  NIBY Pawłowe, ale.... Spójrz, ile w tym finezji (subtelność, delikatność, wyrafinowanie; lekkość (dowcipu); precyzja.) I jaka rozpiętość:milimetr sześcienny, atom i źdźbło trawy. Kiedyś mój promotor ks. M. Adaszek powiedział, ze mam dar abstrakcyjnego myślenia - właśnie to zauważyłam w Twoim myśleniu...Na dzień dobry:

  https://www.youtube.com/watch?v=1WZTNpoNEsQ
 • @moher 03:59:20
  //-Spij spokojnie. Pan czuwa. -SZCZĘŚĆ BOŻE!//
  Zawsze się budzę o tej godzinie, żeby po chwili znów zasnąć- Szczęść Boże na kolejny dzień. Pan czuwa. :)))
 • @alfa.com.hel 04:29:04
  Kobieto, puchu marny...
  nie potrafisz zrozumieć, że ograniczasz wszechmoc Boga.
  Jeśli "żyjemy w Bogu" to znaczy, że Bóg jest transcendentny. Ale i immanentny jest też.
  A człowiek?
  Dlaczego dąży (a ma po temu prawo) też dąży do transcendentności?

  Tak myślę, że jeśli się czegoś nie rozumie, to nie powinno się o tym pouczać innych. To jak kamień u szyi będzie na Sądzie.
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:05:00
  W filozofii chrześcijańskiej mówi się o immanencji i transcendentalności Boga. -Dzień Dobry!
 • @alfa.com.hel 04:23:59 W kropli rosy i promieniu słonecznym, śpiewie ptaków...
  https://youtu.be/iS5kQHp0iDU
 • W każdej rzeczy widzialnej i niewidzialnej (dla naszych zmysłów)
  objawia się geniusz Stwórcy.
 • We mnie żyjesz, poruszasz się i Jesteś (Dz. Apostolskie 17,28)
  Moje dziecko!
  Może mnie nie znasz ale ja wiem o Tobie wszystko (Psalm 139,1)
  Wiem, kiedy siadasz i kiedy wstajesz (Psalm 139,2)
  Znam Twoje ścieżki (Psalm 139,3)

  obrazek

  Nawet Twoje włosy na Twojej głowie są policzone (Ew. Mateusza 10,29-31)
  Ponieważ zostałeś stworzony na mój obraz (1 Moj. 1,27)

  Jesteś z mojego rodu (Dz. Apostolskie 17,28)
  Znałem Cię jeszcze zanim się począłeś (Jeremiasza 1,4-5)
  Wybrałem Cię gdy zaplanowałem stworzenie świata (Efezjan 1,11-12)
  Nie Jesteś pomyłką, gdyż Twoje dni zostały zapisane w mojej księdze (Psalm 139,15-16)
 • .
  Wyznaczyłem dokładny czas Twojego urodzenia i miejsce gdzie będziesz mieszkał (Dz. Apostolskie 17,26)
  Cudownie Cię stworzyłem (Psalm 139,14)
  Ukształtowałem Cię w łonie Twojej matki (Psalm 139,13)
  Byłem Twoja podporą od urodzenia, pomocą Twoja zawsze już od czasu gdy zostałeś poczęty w łonie matki (Psalm 71,6)
  Niestety mój obraz był przedstawiany Ci niewłaściwie przez tych, którzy mnie nie znają (Ew. Jana 8,41-44)
  Pragnę wylać na Ciebie swoja miłość (1 Jana 3,1)
  Ponieważ Jesteś moim ukochanym dzieckiem, a ja Twoim ojcem (1 Jana 3,1)
  Oferuje Ci więcej niż mógł Ci dać Twój ziemski ojciec (Ew. Mateusza 7,11)
  Ponieważ ja jestem doskonałym Ojcem (Ew. Mateusza 5,48)
  Każdy dar jaki otrzymujesz pochodzi ode mnie (Jakuba 1,17)
  Ja dbam o Ciebie i znam i zaspokajam Twoje potrzeby (Ew. Mateusza 6,31-33)
  Moje plany dotyczące Twojej przyszłości zawsze wypełnione są nadzieją (Jeremiasza 29,11)
  Ponieważ umiłowałem Cię miłością wieczną (Jeremiasza 31,3)
  Wciąż myślę o Tobie a moich myśli jest tak dużo jak ziarna piasku nad brzegiem morza (Psalm 139,17-18)
 • @moher 08:24:28
  Jeśli mnie będziesz szukać z całego serca znajdziesz mnie - to pewne! (5 Moj. 4,29)
  Rozkoszuj się mną i przychodź do mnie a dam Ci to, czego pragnie Twoje serce (Psalm 37,4)
  Mogę uczynić dla Ciebie więcej niż sobie wyobrażasz (Efezjan 3,20)
  Jestem także Ojcem, który pociesza Cię we wszystkich Twoich kłopotach (2 Kor. 1,3-4)
  Kiedy Twoje serce jest złamane ja jestem przy tobie blisko (Psalm 34,18)
  Tak, jak pasterz niesie owcę ,tak ja nosze Cię blisko mojego serca (Izajasza 40,11)
  Pewnego dnie otrę wszelka łzę z Twoich oczu (Objawienie 21,3-4)
  I zabiorę ból, jakiego doznałeś tu na ziemi (Objawienie 21,3-4)
  Jestem Twoim Ojcem i kocham Cię tak mocno, jak ukochałem mojego Syna Jezusa (Ew. Jana 17,23)
  Dałem Jezusa na świat abyś zobaczył jak bardzo mi na Tobie zależy (Ew. Jana 17,26)
  Jezus jest odbiciem tego jaki ja jestem (Hebr. 1,3)
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:05:00
  Witam Pana Wojtasa ! - i to tak z samego rana...Tak się cieszę, ze Cię "widzę"......

  //nie potrafisz zrozumieć, że ograniczasz wszechmoc Boga.//

  Przez odmienność swojego bytu Bóg całkowicie różni się od wszystkich stworzeń, przekracza je swoim rodzajem istnienia i bytu. Przez to jest transcendentny, a więc przekraczający wszystko: stworzenia, świat, historię. Przekracza wszystko, bo jest samą Miłością i Prawdą, stworzenia zaś miłością nie są; przekracza wszystko, bo jest pełnią bytu; przekracza wszystko, co jest przygodne i niekonieczne.

  Pomimo swojej odrębności i inności Bóg jest blisko nas, jest w bytach stworzonych. W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy (por. Dz 17,28). On przenika wszystkie byty stworzone swoim poznaniem, swoją wszechmocą powołującą je do istnienia. W jakiś trudny do zrozumienia dla nas sposób jest też wszędzie obecny przez swoją istotę. Bóg jest więc, jak określa filozofia, immanentny w odniesieniu do bytów stworzonych. Ta immanencja i bliskość Boga przejawia się w stałym towarzyszeniem nam w naszym życiu.

  //Tak myślę, że jeśli się czegoś nie rozumie, to nie powinno się o tym pouczać innych. // - ale dziękuję za krytykę - dla mnie jest ona owocna, bo jeszcze bardziej zagłębiam się w Boże Słowo.

  //To jak kamień u szyi będzie na Sądzie.//- Ta wypowiedź radziłabym cofnąć, bo;

  "Miłosierdzie i prawda niech cię nie opuszczają; uwiąż je u szyi twojej, napisz je na tablicy serca twojego."(Przysłów 3, 3)


  "Albowiem Pan daje mądrość, z ust jego pochodzi umiejętność i roztropność. On zachowuje uprzejmym prawdziwą mądrość; on jest tarczą chodzącym w szczerości,
  Aby strzegli ścieżek sądu; on drogi świętych swoich strzeże.
  Tedy wyrozumiesz sprawiedliwość, i sąd, i prawość, i wszelką ścieżkę dobrą.
  10 Gdy wnijdzie mądrość w serce twoje, a umiejętność duszy twojej wdzięczna będzie..."(Przysłów 2, 6-10)

  UWAGA:

  "Z owocu swoich ust nasyca człowiek swoje wnętrze, syci się plonem swoich warg."(Przypowieści 18, 20)- trzeba uważać co się wypowiada, bo nigdy nie wiadomo o czyjej szyi powiesz i komu kamień przeznaczysz.

  Cdn.
 • .
  rzyszedł pokazać jak bardzo jestem za Tobą, a nie przeciwko Tobie (Rzym. 8,13)
  Kiedy uwierzysz w Jezusa to twoich grzechów nigdy nie policzę (2 Kor. 5,18-19)
  Śmierć mojego Syna Jezusa była największym dowodem mojej bezgranicznej miłości do Ciebie (Ew. Jana 4,10)
  Oddałem wszystko co kocham po to aby zyskać Twoja miłość (Rzym. 8,32-38)
  Jeżeli uwierzysz w Jezusa, że umarł za Twoje grzechy uwierzysz tez we mnie (Ew. Jana 2,23)
  I już nic nie oddzieli Cię od mojej miłości (Rzym. 8,38-39)
  Wróć do mnie, a ja wydam w niebie największe przyjęcie (Ew. Łukasza 15,7)
  Zawsze byłem Twoim Ojcem i zawsze będę Ojcem (Efezjan 3,14-15)
  Pytam Cię czy chcesz być moim dzieckiem? (Ew. Jana 1,12-13)
  Odpowiedz na moja miłość bo czekam na Ciebie (Ew. Łukasza 15,11-32)

  Kocham Cię!
  Twój Tato - Bóg wszechmogący ( Są to urywki z tekstu "Miłosny list Boga do Ciebie" znalezionego przeze mnie w sieci).
 • P.S. opuściłem jeszcze to; (ze środka tego listu)
  Cieszę się Tobą ze śpiewaniem (Sofoniasza 3,17)
  Nigdy nie przestanę Ci dobrze czynić (Jeremiasza 32,40)
  Ponieważ Jesteś moim drogocennym dzieckiem (2 Moj. 19,5)
  Chcę Ci pokazać rzeczy wielkie i dziwne (Jeremiasza 33,3)
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:05:00
  //Kobieto, puchu marny...//
  Ty wietrzna istoto
  O Tobie hymny śpiewają poeci
  Dla Ciebie hołdy
  dla Ciebie Ołtarze
  I miłość, miłość
  w sercach Twoich dzieci...
  (napisane dla Pana Wojtasa- do Jego słów o kobiecie)
  Z pozdrowieniami- Autorka.
 • @moher 08:14:33
  //W kropli rosy i promieniu słonecznym...//

  TACY BRACIA są balsamem dla mojej duszy....DZIĘKUJĘ- radosna niespodzianka :)))))
  CO ZA DZIEŃ !!!!
 • @alfa.com.hel 09:04:29 No to miłego dnia "z Bogiem"
  i do "zobaczenia" :)))
 • @moher 09:13:19
  Dla Ciebie - fragment z mojego wiersza:
  W niebo spoglądam, wśród gwiazd Ciebie szukam
  I takie tęskne jest moje czekanie
  Za Twoja miłość, za moja tęsknotę
  Serce Ci śpiewa: CHWAŁA TOBIE PANIE !

  O jedno tylko proszę, Dobry Boże
  Gdy dojdę kresu i sił już nie stanie
  Niech dusza moja zawoła radośnie
  Idę do Ciebie- CHWAŁA TOBIE PANIE !!!

  Miłego dnia "Z BOGIEM" Helenka
 • @moher 08:54:31
  ( Są to urywki z tekstu "Miłosny list Boga do Ciebie" znalezionego przeze mnie w sieci).

  PIĘKNE- esencja wiary.:))))
 • @moher 08:56:34
  //Chcę Ci pokazać rzeczy wielkie i dziwne (Jeremiasza 33,3)//
  Tego właśnie doświadczyłam; są to rzeczy wielkie i dziwne- piękne i budzące bojaźń, ale też rodzące wiare, której "bramy piekielne nie przemogą" :))
 • @alfa.com.hel 09:27:41
  Najprostsze rzeczy są najtrudniejsze do wyjaśnienia, bo są z doskonałego porządku.//
  Dobro i zło mają swój ruchomy punkt zerowy w rodzinie, ale takie łączenie wydaje się ludziom wielką pomyłką. Niewiarygodne.

  Postęp nowej nauki już dawno korzysta z energii punktu zerowego w sterowaniu kolorami obrazu elektronicznego.

  A tym czasem, szkolna paralaksa oddzielanie dobra i zła staje się zjawiskiem niebezpiecznym dla ludzkości:)

  Ja wymierzę zapłatę - mówi Pan - ale: Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód - nakarm go. Jeżeli pragnie - napój go!

  Klub Polskiej Demokracji Kwantowej
 • @goodness 10:19:36
  Witaj!
  http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://images.slideplayer.pl/1/807069/slides/slide_69.jpg&imgrefurl=http://slideplayer.pl/slide/807069/&h=720&w=960&tbnid=qLTz_c-Yqx4-zM:&zoom=1&docid=PX2akYyBvuOUjM&ei=XvmUVf-FEaHcywO2nrmwDw&tbm=isch&ved=0CCQQMygFMAU
  Ależ to trudne !!!

  //Najprostsze rzeczy są najtrudniejsze do wyjaśnienia, bo są z doskonałego porządku.//

  //Dobro i zło mają swój ruchomy punkt zerowy w rodzinie, ale takie łączenie wydaje się ludziom wielką pomyłką. Niewiarygodne.//
  W ogóle obserwując Rodzinę w Jej wielu wymiarach; Chociażby JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚĆ, WSPÓLNOTĘ szeroko pojętych "interesów"; oddanie siebie drugiej osobie- małżonek, dziecko, nie szukanie swego; NAJWYŻSZYM CELEM DOBRO DRUGIEJ OSOBY etc.
  W tym wszystkim punkt zerowy musi być ruchomy, bo w przeciwnym wypadku życie rodzinne nie mogło by trwać w harmonii i miłości.
  Pozdrawiam. Helena
 • @moher 08:24:28
  //W każdej rzeczy widzialnej i niewidzialnej (dla naszych zmysłów)
  objawia się geniusz Stwórcy.//
  :))))
 • @alfa.com.hel 10:53:31
  Powiadomienia od Google

  Jolanta Rojek
  skomentowała i daje +1: Bo w Nim żyjemy, poruszamy się i .... - alfa.com.hel - NEon24.pl

  09:25
  Witaj Helenko …..wspaniałego radosnego dnia życzę :)))

  11:08

  +Jolanta Rojek Wzajemnie Joleńko- samych błogosławionych chwil Ci życzę :))))))
 • @alfa.com.hel 11:09:14
  http://m.neon24.pl/a65c2248d072278de24e37a157284017,0,0.jpg

  Darmowy zerowy punkt energii

  W życiu człowieka jego energia jest falowa, albo płynie pod prąd, albo z prądem leniwie w zależności od czystość mikroklimatu:)
 • tyle i tylko tyle ......
  Co dziennie ktoś tu przewraca kartki pisma świętego .
  Czyta od tyłu ,od początku , od środka ,stara się przekręcić ,wyprostować bo prawda wydaje się niedorzeczna .
  A oto teraz wypunktowane staje się czytelne i zrozumiałe ....... pozwól że podzielę się tym co otrzymałem.....

  Nasz Stwórca, realizuje swój projekt tu na ziemi za pomocą życia biologicznego .
  To słońce i jego promieni realizują ten zamiar.
  Tak więc życie wyrasta na naszej matce ziemi .... owocem który wyrasta jest syn Jezus .
  to w nim jest zawarte całe stwarzanie ,i my jesteśmy jego cząstką .
  Każda radość ,każdy smutek każdego z nas jest jego udziałem...


  Bóg w nim zawarł doświadczenia naszych dusz ..... dał nam ziemię do obsiania ... to co za siejemy potem zbieramy .
  Obecnie ziemia jest w fazie żniw , co można już zobaczyć w wydarzeniach na świecie .
  Tak, jesteśmy na końcu księgi , a kończy się ona ......

  Nie chce by ktoś się bał ,tylko zrozumiał ..

  Jeszcze do, Krzysztof J. Wojtas , już Ci mówiłem. że dzieląc wszystko na czworo nic nie zobaczysz .
  Bóg to wiedza ,nauka ,zawarta w matematyce ,świętej geometrii , filozofia , ogrom energii , tak w moim ludzkim uproszczeniu mogę opisać ..
 • @alfa.com.hel 10:53:31
  //Dobro i zło mają swój ruchomy punkt zerowy w rodzinie, ale takie łączenie wydaje się ludziom wielką pomyłką. Niewiarygodne.//

  nie ma czegoś takiego jak - ruchomy punkt zerowy.. jest linia prosta , ale każda linia prosta jest krzywą ....zatacza krąg ,by być początkiem i końcem ....

  proszę nie traktować tego jak wymądrzanie ..
 • @fabi 13:55:58
  Witam Cię fabi..
  //Nie chce by ktoś się bał ,tylko zrozumiał ..//

  Rozumiem, przeżyłam to i również czasem milknę; nie chce bowiem, aby ktoś się bał, ale zrozumiał....
  W notce "Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg, że nawiedził lud swój.. cz 1 i 2, pisałam o realności i potędze Boga, i o tym co przed nami.
  "To w Nim jest zawarte całe stwarzanie"- tak fabi, BO ON JEST SŁOWEM BOGA, KTÓRE JEST BOGIEM, KTÓRE SIĘ STAJE. TO ON płacze z płaczącymi i weseli się z weselącymi- ON NOSI GRZECHY NASZE, rodzi sie dla nas i dla nas umiera, dla nas wstępuje do nieba, a jednocześnie jest z nami mocą swego Ducha. A DLA TYCH, CO MAJĄ OTWARTE NIE TYLKO OCZY, ale przede wszystkim SERCA, DLA TYCH CO PRAGNĄ, ukazuje swoje oblicze i odkrywa tajemnice swojego jestestwa. Dziękuję Ci fabi, pięknie to ująłeś- rozumiem wszystko, czego nie dopisałeś. TRWAJ W CHRYSTUSIE, a ON zaspokoi pragnienia twojego serca. Pozdrawiam. Helena.
 • @goodness 11:27:03
  //Darmowy zerowy punkt energii//
  Boża Moc, Moc Ducha Świętego- cudowny temat; ileż to rzeczy czyni Duch Święty swoją Mocą - temat rzeka.

  //W życiu człowieka jego energia jest falowa, albo płynie pod prąd, albo z prądem leniwie w zależności od czystość mikroklimatu:)//
  Pozwól, ze Twoją wypowiedź przełożę na język DUCHA ŚWIĘTEGO;
  W życiu mamy wzloty i upadki; przez cały czas, żyjąc w NIM, poruszając się w NIM, przebywamy w Jego Mocy- ta moc niesie Nam życie, ON:
  " podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi"- (Hbr 1, 3).
  W zależności od czystości naszej duszy i od czystości naszych pragnień, w zależności od naszego duchowego pokarmu - SŁOWO BOŻE - Boża Moc wypełnia nas, nawet fizycznie odczuwamy jak płynie; są jednak sytuacje, gdy występuje to, co nazwałeś "Płynie pod prąd"- ja powiem, mamy wrażenie, że nas cofa, jakby odpychała od czegoś; dzieje się to szczególnie w sytuacjach, kiedy grozi nam niebezpieczeństwo ( o tym innym razem)....
  Możemy tez być tą udeptaną ziemią, zachwaszczoną- wówczas nie rozpoznajemy, że Bóg jest tak blisko, że mówi etc..,
  Pozdrawiam. Helena
 • @fabi 14:29:15
  Oczywiście, fabi- tu zastosowałam wypowiedź goodnes'a- JA ROZUMIEM, co on mówi i co znaczą użyte prze Niego słowa- w tym przypadku można to porównać do sytuacji, w której milknie zło(różnego rodzaju napięcia), i milknie dobro ( bez wypominania np."co dla Ciebie zrobiłem/łam itp)- daje to sytuację czystej karty- daję sama siebie in blanco- nic nie ma, a ja zgadzam się na to co będzie....I to jest ten tajemniczy punkt zerowy, występujący w rodzinie, ale nie tylko. Goodnes używa tu swego języka ( nie umiem go nazwać), który nie zawsze jest łatwy, ale ja go , tak mniemam, dobrze rozumiem.
  Dziękuje Ci, ze zechciałeś podzielić się ze mną. Helena.
 • @fabi 13:55:58
  //Obecnie ziemia jest w fazie żniw , co można już zobaczyć w wydarzeniach na świecie .//
  SWEGO CZASU(lata 90-te) miałam pokazane, że największe zło przyjdzie wówczas, gdy zostanie zbezczeszczony Przenajświętszy Sakrament, a to się zaczęło...
  //Tak, jesteśmy na końcu księgi , a kończy się ona ......//
  Dziękuje za potwierdzenie ....TAK, KSIĘGI ZOSTAŁY OTWARTE....
  Pozdrawiam :)))) Helena
 • @alfa.com.hel
  BÓG NIE MIESZKA W ŚWIĄTYNIACH ZBUDOWANYCH RĘKĄ LUDZKĄ!

  Szczególnie zapadły mi w pamięci z lat młodości słowa następujące Apostoła Pawła:

  "Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, NIE MIESZKA W ŚWIĄTYNIACH ZBUDOWANYCH RĘKĄ LUDZKĄ".

  Dzieje Apostolskie 17/24

  A Ty mówisz, że "Nie istnieje milimetr sześcienny ani atom w którym nie jest".

  Dziwna sprzeczność prawda? Zapewne kierując się Waszą myślą, Pan Bóg przebywał w sercu Hitlera, Stalina i Nerona! Powiem inaczej: Pan Jezus Chrystus nie przebywa w bałwochwalczych świątyniach, gdzie Go obrażają modląc się do "Marii".

  Pan Jezus Chrystus nie przebywa w bałwochwalczych świątyniach, gdzie Go obrażają kłaniając się obrazom i figurom. Pan Jezus Chrystus nie przebywa w bałwochwalczych świątyniach, gdzie nie tylko Jemu oddaje się cześć, ale również papieżowi Janowi P. II!

  No ale przecież Wy wiecie lepiej od Niego, że Zbawiciel przebywa przecież w milimetrze sześciennym bałwochwalczego katolickiego kościoła. Oczywiście wiecie lepiej!

  Albo ten fragment przytoczony przez mohera:

  "Będąc więc z rodu Bożego, NIE POWINNIŚMY SĄDZIĆ, ŻE BÓSTWO JEST PODOBNE DO ZŁOTA ALBO DO SREBRA, ALBO DO KAMIENIA, WYTWORU RĄK I MYŚLI CZŁOWIEKA".

  Dzieje Apostolskie 17/29

  Zatem pomyślmy: Jeżeli Pan Jezus jest w każdym milimetrze sześciennym każdej struktury, to znaczy, że jest także mówiąc obrazowo w każdym milimetrze struktury bałwana ze spiżu, kamienia, czy farby którą namalowano pogański obraz.

  Zadam pytanie myślącym:

  Czy Zbawiciel nauczył ludzi modlić się słowami, "Ojcze nasz, który jesteś wszędzie", czy może "Ojcze Nasz, Który Jesteś w NIEBIE"?

  Ja oczywiście wiem, iż Pan Jezus, Syn Boga Ojca, jeżeli Zechce, to będzie wiedział o wszystkim. Jednak zapewne chciałby, by Jego Moc i Potęgę potraktować poważnie i z Biblijnym Duchowym Zrozumieniem!

  Pozdrawiam!

  http://m.neon24.pl/4a6592e41a4e561c920a66582473fd19,0,0.jpg
 • @alfa.com.hel 15:19:58
  Nie chciałbym coś przekręcić i też nie rozpisywać się .

  Tobie Heleno, dano za wiarę , ja byłem określmy to nie wierzący .
  Opierałem to na nauce i tak jak wielu fizyków chciałem to oprzeć wiedzy,powiedzmy logice .
  Kiedyś dawno ,powiedzmy około 20 lat temu, nad ranem z nóg do serca napłynęło ,ciepło ,dobro i świadomość iż jest to Maria matka .
  Bardzo się dziwiłem bo przecież nie wierzyłem, i do dziś do kościoła nie chodzę .
  Około 1,5 roku temu ,czułem ,widziałem wielką chmurę czystego zła ,a napłynęła ona nad Europę po Ukrainę ,Białoruś ..i zaczęły się te wydarzenia .
  powtarzam, moja droga nie prowadzi przez kościół katolicki i to co tam jest to półprawda , zresztą całość rozrzucona ,zmieszana.

  Gdzieś około 1 maja na Ukrainie ponownie ukrzyżowano Jezusa , a potem Unia Europejska ( w domyśle Berlin ) broniła się przed posłańcami światła ( chodzi o motocyklistów ) nie udało jej się zatrzymać .
  Jako niewierzący pisałem o tym, tu na Neonie i nie tylko .... ściana . a przecież tylu rozprawia o Bogu .

  13 maja Jezus, symbolicznie ostatni raz wstąpił do nieba i to święto obchodzono w Niemczech .
  Zycie , projekt imieniem Jezus skończyło się ,a raczej kończy i jeśli dobrze rozumiem będzie następna litera alfabetu- K , Katarzyna .
  Niebiański Jezus już niebawem będzie ważył nasze uczynki , tu na ziemi .
  Czuje że to jest blisko i do 2018 musi nastąpić .
  tu może skończę . też się cieszę, iż idąc różną droga spotkaliśmy się na tym skrzyżowaniu , imieniem Neon 24
  Używam określeń bardziej współczesnych i Boże wybacz jeśli coś źle zrozumiałem ...
 • @57KerenOr 15:32:24
  Witaj !
  //"Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, NIE MIESZKA W ŚWIĄTYNIACH ZBUDOWANYCH RĘKĄ LUDZKĄ".//
  "Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? 20 Za [wielką] bowiem cenę zostaliście nabyci12. Chwalcie więc Boga w waszym ciele! " (1 Kor 6, 19)

  Bóg pragnął zamieszkać w ludzkich sercach i stało się !- jesteśmy Świątynia Ducha Świętego. Dlatego też:
  " Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich»."(Mt 18, 20) - i to jest Kościół Kerenie.

  Bóg najpełniej objawia swą obecność, ujawnia Kim jest w majestacie swej chwały. W Biblii możemy znaleźć fragmenty, które to dobitnie pokazują, m.in.: Ez 10, 1-21; 43, 1-12, Iz 6,1-3, Ap 1,12-18; 4,1-11; 5,9-13. Jedynie Bóg jest godzien odbierania takiej chwały. Ona tylko Jemu przystoi, bo On sam napełnia wszystko chwałą swego istnienia. „Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc, boś Ty stworzył wszystko, a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone” (Ap 4,11). On przebywa w chwale stworzenia, które dniem i nocą cześć mu oddaje swym istnieniem. Szczególnie przebywa w chwale ludu, który Go wielbi. Przez tę chwałę najpełniej ujawniamy Jego pełną mocy Obecność całemu światu, ludziom wśród których Pan nas postawił na drogach życia. Dlatego wszystko, co nas spotyka w naszym życiu, jest powodem, aby go uwielbiać.

  // A Ty mówisz, że "Nie istnieje milimetr sześcienny ani atom w którym nie jest".// - ŚCIŚLEJ mówiąc, zgadzam się z tą wypowiedzią zapisana na moim blogu w komentarzu.

  //Pan Jezus Chrystus nie przebywa w bałwochwalczych świątyniach, gdzie Go obrażają modląc się do "Marii".//- JAK TY MAŁO WIESZ. I raczej nie dorosłeś jeszcze do roli nauczyciela, w każdym razie ja nie prosiłam o korepetycje, a jeśli będę tego potrzebowała to z pewnością zwrócę się do Jezusa Chrystusa i do światłych ludzi- moich przewodników w wierze.

  //Pan Jezus Chrystus nie przebywa w bałwochwalczych świątyniach, gdzie Go obrażają kłaniając się obrazom i figurom. Pan Jezus Chrystus nie przebywa w bałwochwalczych świątyniach, gdzie nie tylko Jemu oddaje się cześć, ale również papieżowi Janowi P. II!// JAK TY tego pragniesz, wręcz wpadłeś w obsesje i chciałbyś Jezusowi zabronić....ALE NASZA MIŁOŚĆ DO JEZUSA CHRYSTUSA JEST SILNIEJSZA OD TWOJEJ OBSESJI - chociaż jest to dla Ciebie twardy orzech do zgryzienia.

  //No ale przecież Wy wiecie lepiej od Niego, że Zbawiciel przebywa przecież w milimetrze sześciennym bałwochwalczego katolickiego kościoła. Oczywiście wiecie lepiej!//- NIE ! TO ZBAWICIEL WIE GDZIE CHCE PRZEBYWAĆ- dzięki, że jest obecny wśród nas.
  //Czy Zbawiciel nauczył ludzi modlić się słowami, "Ojcze nasz, który jesteś wszędzie", czy może "Ojcze Nasz, Który Jesteś w NIEBIE"?//
  „Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.
  BÓG OJCIEC JEST W NIEBIE, JEZUS CHRYSTUS ZASIADŁ PO JEGO PRAWICY, ALE PRZEOCZYŁEŚ DUCHA ŚWIĘTEGO- W NIM TO, w Duchu Świętym Jezus przebywa z Nami aż do skończenia świata.
  //Ja oczywiście wiem, iż Pan Jezus, Syn Boga Ojca, jeżeli Zechce, to będzie wiedział o wszystkim. Jednak zapewne chciałby, by Jego Moc i Potęgę potraktować poważnie i z Biblijnym Duchowym Zrozumieniem!//

  OTÓŻ TO KERENIE! - właśnie to:
  //Jednak zapewne chciałby, by Jego Moc i Potęgę potraktować poważnie i z Biblijnym Duchowym Zrozumieniem!// - UCZYŃ TO KERENIE- nie bój się nauki i PRAWDY O DUCHU ŚWIĘTYM- przyjmij pełnię nauki.....Powodzenia życzę. Pozdrawiam wzajemnie.
 • @fabi 16:43:36
  Fabi, dziękuję, że mi zaufałeś i dzielisz się swoimi przeżyciami, bardzo poważnie traktuję Twój komentarz i chce Ci bardzo obszernie odpowiedzieć, ale mam prośbę- pozwolisz, ze zrobię to wieczorem, ponieważ teraz wybieram się do Kościoła. Bardzo mi zależy na poważnej rozmowie z Tobą. Więc nie miej mi za złe, ze odpowiem wieczorem :)))))
 • @alfa.com.hel 17:07:45
  Nie traktuj tego jako obowiązek czy zobowiązanie , nigdzie nie uciekniemy nie zatrzymuje ... pozdrawiam
 • @fabi 13:55:58
  Upraszcza pan.
 • @Krzysztof J. Wojtas 18:23:15
  Witam .. Twierdzenie że upraszczam tez jest uproszczeniem .
  No dobrze jak sobie panujemy to , panie Krzysztofie , nie zależy mi na poklasku ,by mnie ktoś głaskał z włosem ,ja jestem teraz poza tym .
  Nawet diabłu powiem że go kocham . Medal ma dwie strony , mamy prawo wybierać jednak całość jest jednym .
  Na świat patrzę trzeźwo i naukowo ,to nie musi być ubrane w religijne piórka . coś panu powiem, wiara to obiecanie gruszek na wierzbie ,tak przynajmniej mówią niektórzy , jednak to jest właśnie wiara .

  Umownie , szatan to egoizm , znamy to . Po trupach do władzy ,pieniędzy, walka o wyróżnienie się z tłumu . Szatan daje to , to sława i pieniądze itp. ktoś dostaje tu na ziemi .

  Jezus tu na ziemi nic nie da , obiecuje że jak ktoś nauczy się żyć razem , dzielić się wszystkim i szanować . to tam po drugiej stronie będzie szczęśliwy
  To co możemy z sobą zabrać to uczucia i przeżycia .
  Ziemskich ,fizycznych zabawek nie da rady z sobą zabrać .
  A napisane jest tak w niebie jak i na ziemi .
  Mamy więc wybór , życie w kochającej się grupie lub grupie egoistów
  To jest po to, aby nie było później walki między grupami .
  Bóg dał nam wolny wybór ..
  nie zadowolę pana, bo tą rozsypaną układankę ,pozbierać i ułożyć ,to temat na książkę ....
 • @alfa.com.hel
  TROCHĘ O KŁAMSTWIE PAPIEŻA JANA PAWŁA II!

  Napisałaś: "PRZEOCZYŁEŚ DUCHA ŚWIĘTEGO- W NIM TO, w Duchu Świętym Jezus przebywa z Nami aż do skończenia świata".

  O... Nie przeoczyłem, pomimo, że źle rozumiesz Ewangelię wg Mateusza 28! Napisałem przecież: "Ja oczywiście wiem, iż Pan Jezus, Syn Boga Ojca, jeżeli Zechce, to będzie wiedział o wszystkim".

  Zatem nie przeoczyłem i wiem bardzo dobrze o tym, że Zbawiciel Dał Swojego Ducha Świętego w serca ludzi wierzących. Jednak ja doczepiłem się Twoich słów tyczących Pana Boga, wyrażonych słowami: "Nie istnieje milimetr sześcienny ani atom w którym nie jest".

  I pisałem coś o bałwanach ze spiżu, kamienia... Zapomniałaś? Napisałem również:

  "Pan Jezus Chrystus nie przebywa w bałwochwalczych świątyniach, gdzie Go obrażają kłaniając się obrazom i figurom. Pan Jezus Chrystus nie przebywa w bałwochwalczych świątyniach, gdzie nie tylko Jemu oddaje się cześć, ale również papieżowi Janowi P. II!".

  A właśnie, a' propos oszustwa papieża Jana Pawła II na temat BOSKIEJ OSOBY BĘDĄCEJ PONOĆ W NIEBIE I NAZYWAJĄCEJ SIĘ BOGIEM DUCHEM ŚWIĘTYM!

  Katechizm Kościoła katolickiego:

  "258 Cała ekonomia Boża jest wspólnym dziełem trzech Osób Bożych. Podobnie bowiem, jak Trójca ma jedną i tę samą naturę, tak ma również jedno i to samo działanie 78 . "Ojciec, Syn i Duch Święty nie są trzema zasadami stworzeń, ale jedną zasadą" 79 . Każda jednak Osoba Boża wypełnia wspólne dzieło według swojej osobowej właściwości.

  W ten sposób Kościół, powołując się na Nowy Testament 80 , wyznaje: "Jeden jest Bóg i Ojciec, od którego wszystko pochodzi; jeden Pan Jezus Chrystus, dla którego jest wszystko; jeden Duch Święty, w którym jest wszystko" 81 . Właściwości Osób Boskich objawiają się przede wszystkim w Boskich posłaniach wcielenia Syna i daru Ducha Świętego".

  http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkI-2-1.htm

  Podobno Twoi papieże na temat trzeciej oddzielnej osoby BOSKIEJ powołują się na mowę Apostoła Pawła o treści: "Jeden jest Bóg i Ojciec, od którego wszystko pochodzi; jeden Pan Jezus Chrystus, dla którego jest wszystko; JEDEN DUCH ŚWIĘTY, W KTÓRYM JEST WSZYSTKO".

  Tylko, że Paweł Apostoł nigdy nie wypowiedział słów: "Jeden Duch Święty, w którym jest wszystko".

  Apostoł Paweł wyraźnie zaznacza, że dla ludzi wierzących jest "tylko" Bóg Ojciec i "tylko" Bóg Syn... Boga Ducha Świętego jako oddzielnej osoby poza Bogiem Ojcem i poza Bogiem Synem... nie ma!

  Cytat:

  "(6) DLA NAS ISTNIEJE TYLKO JEDEN BÓG, OJCIEC, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, ORAZ JEDEN PAN, JEZUS CHRYSTUS, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy".

  1 List do Koryntian 8/6

  Dlaczego zatem papież Jan Paweł II zniekształcił mowę Apostoła Pawła? Dlaczego zmienił cytat? Może dlatego, że jego umysł nie mógł poradzić sobie z brakiem dowodów sugerujących iż w Niebie istnieje również BÓG DUCH ŚWIĘTY!

  A... Bym zapomniał: Pan Bóg znalazł Sobie mieszkanie w sercach ludzi wierzących, a nie pogan modlących się do Marii, czy do papieża Jana Pawła II. To ważna uwaga, nie uważasz? Tam właśnie przebywa Jego Święty Duch, ale oczywiście nie mam tutaj na myśli jakiejś oddzielnej osoby.

  http://m.neon24.pl/4a6592e41a4e561c920a66582473fd19,0,0.jpg
 • @Krzysztof J. Wojtas 18:23:15
  //Upraszcza pan.//
  A ja myślę, że Pan nie rozumie potrzeby rozmówcy, i jeszcze nie spotkałam Pana wpisu pozytywnego. Pozdrawiam. Helena.
 • @57KerenOr 20:37:20
  //Napisałaś: "PRZEOCZYŁEŚ DUCHA ŚWIĘTEGO- W NIM TO, w Duchu Świętym Jezus przebywa z Nami aż do skończenia świata".

  O... Nie przeoczyłem, pomimo, że źle rozumiesz Ewangelię wg Mateusza 28! Napisałem przecież: "Ja oczywiście wiem, iż Pan Jezus, Syn Boga Ojca, jeżeli Zechce, to będzie wiedział o wszystkim".//
  JEDNAK przeoczyłeś, bo obecność Jezusa jest faktem, nie:"JEŻELI ZECHCE TO BĘDZIE WIEDZIAŁ O WSZYSTKIM"- umniejszasz OSOBĘ ZBAWICIELA: "ON WSZYSTKO WIE, WSZYSTKO WIDZI I JEST POŚRÓD NAS.
  // Jednak ja doczepiłem się Twoich słów tyczących Pana Boga, wyrażonych słowami: "Nie istnieje milimetr sześcienny ani atom w którym nie jest".// - źle spojrzałeś- ja te słowa zacytowałam i potwierdziłam, ale wygodniej Ci czepić się mnie?, OKEY- czep się....

  //I pisałem coś o bałwanach ze spiżu, kamienia... Zapomniałaś?//- Na głupoty i brednie nie odpowiadam- może to dobre dla smarkaczy; mi raczej nie przystoi, żeby mówić, że pada deszcz, podczas, gdy jest to nieudolne plucie Kerena.

  //"Pan Jezus Chrystus nie przebywa w bałwochwalczych świątyniach, gdzie Go obrażają kłaniając się obrazom i figurom. Pan Jezus Chrystus nie przebywa w bałwochwalczych świątyniach, gdzie nie tylko Jemu oddaje się cześć, ale również papieżowi Janowi P. II!".//- NO POPATRZ, TAK BARDZO TEGO PRAGNIESZ, A JEZUS CIE NIE SŁUCHA; zmądrzej Keren, naprawdę wypisujesz głupoty i herezje.

  //A właśnie, a' propos oszustwa papieża Jana Pawła II na temat BOSKIEJ OSOBY BĘDĄCEJ PONOĆ W NIEBIE I NAZYWAJĄCEJ SIĘ BOGIEM DUCHEM ŚWIĘTYM!//- NO CÓŻ, NIC NIE PORADZĘ NA TWOJE NIEDOUCZENIE(mówię to bardzo delikatnie)- a mówiłam,żebyś nie bał się nauki o Duchu Świętym. A TERAZ TAK POWAŻNIE:

  OD PAPIEŻA JANA PAWŁA II NA KILOMETRY I WARA TOBIE, NIEDOUCZONY SEKCIARZU OBRAŻAĆ PAPIEŻA POLAKA. NAWRÓĆ SIĘ, DOKSZTAŁĆ SIĘ, NABIERZ POKORY...

  Odnośnie Ducha Świętego:

  Jest wiele błędnych pojęć na temat tożsamości Ducha Świętego. Niektórzy uważają, że Duch Święty jest jakąś mistyczną siłą. Inni twierdzą, że jest bezosobową siłą, którą Bóg daje wierzącym w Chrystusa. Co Biblia mówi o Duchu Świętym? Biblia po prostu mówi, że Duch Święty jest Bogiem. Biblia mówi również, że Duch Święty jest osobą, istotą posiadającą umysł, emocje i wolę.

  To, że Duch Święty jest osobą, jest wyraźnie powiedziane w wielu miejscach Pisma Świętego, również w Dziejach Apostolskich 5:3-4. W tych wersetach św. Piotr stawia czoło Ananiaszowi i zapytuje go, czemu skłamał Duchowi Świętemu. Mówi mu również, że „nie ludziom skłamał, ale Bogu”. Te słowa to stwierdzenie, że kłamstwo przeciwko Duchowi Świętemu jest kłamstwem przeciwko Bogu. Możemy również mieć pewność, że Duch Święty jest Bogiem, ponieważ posiada cechy charakterystyczne Boga. Na przykład Psalm 139:7-8 podkreśla fakt, że Duch Święty jest wszechobecny: „Gdzież się oddalę przed Twoim duchem? Gdzie ucieknę od Twego oblicza? (8) Gdy wstąpię do nieba, tam jesteś; jesteś przy mnie, gdy się w Szeolu położę”.

  UWAGA_ PAWEŁ APOSTOŁ, na którego sie powołujesz:
  W 1 Liście św. Pawła do Koryntian 2:10 również jest mowa o wszechobecności Ducha Świętego: „Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego.”

  To, że Duch Święty jest osobą wynika stąd, że posiada On rozum, emocje i wolę. Duch Święty myśli i wie (1 List do Koryntian 2:10). Można Go zasmucić (List św. Pawła do Efezjan 4:30). Duch wstawia się za nami (List św. Pawła do Rzymian 8:26-27). Duch Święty podejmuje decyzje zgodnie ze swoją wolą (1 Koryntian 12:7-11). Duch Święty jest Bogiem, trzecią „Osobą” Trójcy Świętej. Jako Bóg, Duch Święty naprawdę może funkcjonować jako Pocieszyciel i Doradca, którego Jezus nam obiecał (Ewangelia wg św. Jana 14:16, 26; 15:26).

  //A... Bym zapomniał: Pan Bóg znalazł Sobie mieszkanie w sercach ludzi wierzących, a nie pogan modlących się do Marii, czy do papieża Jana Pawła II. To ważna uwaga, nie uważasz? Tam właśnie przebywa Jego Święty Duch, ale oczywiście nie mam tutaj na myśli jakiejś oddzielnej osoby.//- PÓJDŹ DZIECIĘ - ja Cię uczyć każe, boś ACAN mocno opóźniony... I to jest moja jedyna i ostatnia odpowiedź.

  POWTARZAM; WARA OD PAPIEŻA- nie dorastasz Mu do pięt.
  I JUŻ NIE MĘCZ MNIE GŁUPOTAMI I AROGANCJA, MAM WAŻNIEJSZE SPRAWY- rozmowy z Tobą nie wnoszą nic sensownego i prawdziwego, nie budują, a przy tym - jestem kobieta więc nie rzucę Ci tego na co zasługujesz... ZDROWIA ŻYCZĘ
 • @fabi 20:35:44
  Skoro Pan kocha diabła... mam nadzieję, że stosownej płci. A ja sie Panu gender trafi?

  Cóż. Znaczy diabeł też potrzebny. Jest na kogo zwalać te pokuszenia.
 • @alfa.com.hel 20:56:17
  A wie Pani jak jest po drugiej stronie?
  Fabi chyba trochę czuje i zaczyna rozumieć rolę religii.
 • @Krzysztof J. Wojtas 21:28:47
  W dzisiejszych czasach ,płeć nie jest problemem . W Norweg 7 dziecko może bez zgody rodziców już zmieniać płeć .

  A co do diabła , użyłem termin umownie , a kto wodzi na pokuszenie.. no właśnie kobieta bo to znak minus i jej taka rola . Co jednak dziwne diabeł jest opisywany jako postać męska .

  Helena wzięła mnie w obronę , dziękuję , jednak krytyka jest potrzebna .
  Nie jesteśmy nie omylni i wszystko wiedzący , każda wskazówka, nawet bolesna jest wskazana , starajmy się jednak siebie szanować .
  pozdrawiam..
 • @fabi 17:19:00
  Czytając twój komentarz przypomina mi się świadectwo mojego znajomego- Profesora Fizyki z Uniwersytetu Warszawskiego:

  Jerzy Madej – polski astronom, profesor doktor habilitowany.

  Ukończył studia astronomiczne na Uniwersytecie Warszawskim w 1973 roku. Doktorat z fizyki obronił w 1981 roku. W 1991 roku przedstawił rozprawę habilitacyjną pt.: „Teoria i interpretacja widm promieniowania bursterów rentgenowskich”. Tytuł profesorski otrzymał w 2010 roku. Obecnie pracuje jako profesor nadzwyczajny w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie[1]. Interesuje się głównie atmosferami gwiazdowymi i własnościami promieniowania gorącej materii.

  Czytając Ciebie, tak jakbym czytała Jego słowa; myślał podobnie, mówił podobnie; był sceptycznie nastawiony do Kościoła, wiarę chciał odnaleźć lub jej zaprzeczyć poprzez dowody naukowe. Pewnego dnia Jerzy razem z Kolegami leciał samolotem na sympozjum naukowe; siedział przy oknie i spoglądał na chmury, które były jakby na wyciągniecie ręki. W pewnej chwili spostrzegł, że na jednej z chmur "spoczęło" słońce- jakby było na chmurze. Jego zmysł fizyka rozbudził w Nim wszystkie komórki myślowe- dotykał fizyki, która tak bardzo był zafascynowany. Po pewnym czasie Jego zmysł podpowiedział Mu, ze tu jednak coś się nie zgadza z prawami fizyki, bo samolot wciąż leci a chmura z pięknym słońcem jest wciąż jednakowo ułożona w stosunku do samolotu... Wtedy właśnie przeżył spotkanie z Jezusem Chrystusem; Bóg ukazał Mu, że jest również PANEM WSZELKICH PRAW FIZYKI - mało tego, JAKO STWÓRCA JEST PONAD TYMI PRAWAMI.
  Jerzy zawołał do kolegów;"SPÓJRZCIE"- Ci, co spojrzeli ujrzeli również ten CUD W NATURZE, ale kilku po prostu się roześmiało i machnęli ręka, bo: "POWAŻNY FIZYK POTRAFI WSZYSTKO WYTŁUMACZYĆ- JAKI CUD???"- Oni nie zobaczyli. Z JERZYM SPOTKAŁAM SIĘ NA SPOTKANIU DLA SŁUŻBY MISYJNEJ- W WARSZAWIE. Przez pewien czas wymienialiśmy korespondencję, Jerzy napisał tez książkę o swoim "UWIERZENIU"- miałam tą książkę, niestety nie podam Ci tytułu, ponieważ ta książka była pożyczana i "przepadła"- życie przyniosło wiele spraw- ale z przyjemnością wspominam ta krótką znajomość. Pozdrawiam Cię fabi- chciałbym mieć z Tobą kontakt- nie dam rady napisać Ci w jednym komentarzu tego, co chciałabym Ci przekazać i przedyskutować z Tobą. Pozdrowienia. Helena
 • @Krzysztof J. Wojtas 21:28:47
  Panie Wojtas, przypominam, że nie jest Pan u siebie i proszę nie ironizować i nie kpić. Z przenośni wywołuje Pan problem. Pozdrawiam.
 • @Krzysztof J. Wojtas 21:31:13
  Przypominam - fabi jest moim gościem.
  //A wie Pani jak jest po drugiej stronie?//
  A PAN WIE?- taki Pan mądry....
  PAWEŁ APOSTOŁ PISZE: WIDZIMY JAKBY W ZAGADCE, a przecież nie jesteśmy od Niego więksi.
 • @fabi 21:52:00
  //starajmy się jednak siebie szanować .//
  I WŁAŚNIE O SZACUNEK MI CHODZI.. :):)))))
 • @alfa.com.hel 21:57:36
  Bzdura. Nie ma Pani żadnego szacunku do innych bo wciska im Pani swoje mniemania i to bez żadnej nawet próby wyjaśnienia.
  Np. w komentarzu do fabiego pisze Pani, że jej znajomy z tytułami uwierzył...
  Pytanie: w co uwierzył?
  Że istnieje życie po śmierci, czy że Bóg jest wszechmogący?
  A jak to ma się do poszukiwania Boga ? Bo jeśli JEST, to po co go szukać?
  W sumie - chce się Pani pisać, to dobrze. Byle było w tym choć trochę rozsądku.
 • @alfa.com.hel 22:01:35
  Jak dzień zwierzeń dam trochę więcej .

  Bóg dał mi piękny prezent , tak jakby mi powiedział czas twojej wędrówki się już skończył .
  Wiedziałem że umieram , coś wysysało mi życie ,jednak byłem bardzo szczęśliwy , pocieszałem rodzinę .
  Jest to coś pięknego ,nie znać strachu przed śmiercią ,widzieć za życia jak jesteś potrzebny bliskim .
  To dla nich tu zostałem , rozpłakałem się kiedy synowa z Niemiec z płaczem prosiła bym się ratował szedł do lekarza .
  Wylądowałem w Berlińskiej klinice , w niebie .....

  Wiesz, widziałem to Słonko . Usiadłem w ogrodzie , nie mogłem uspokoić serca bo i mam z nim problemy .
  Niebo było zachmurzone ,zamknąłem oczy , kiedy ponownie otworzyłem , zobaczyłem rozsunięta chmury , zewnętrzny krąg a na środku piękne Słońce . Niedawno szukałem zjawiska meteorologiczne
  , podobne ale nie takie ..

  Zyczę dobrej nocy ....

  a ,nie znam Bara-bar , sądzę że ma z sobą problemy , wydaje się że potrzebuje pomocy .
 • @Krzysztof J. Wojtas 22:44:13
  Nie wiem co Tobie napisać ... chyba to, że jeszcze nie tak dawno też bym tak reagował .
  Wiesz nie czuję się teraz lepszy , jest mi ciężej bo zawisłem gdzieś w połowie ,postrzegam wiele rzeczy inaczej .

  dobranoc.
 • @Krzysztof J. Wojtas 22:44:13
  //Bzdura. Nie ma Pani żadnego szacunku do innych bo wciska im Pani swoje mniemania i to bez żadnej nawet próby wyjaśnienia.//
  A CZYMŻE to zasłużyłam na Pańska uwagę?`
  Nikomu nic nie wciskam, mam chyba prawo wymieniać swoje poglądy z innymi, nie sądzi Pan? Wydaje mnie się że wyjaśniłam wystarczająco- może Pan nie doczytał?

  //Np. w komentarzu do fabiego pisze Pani, że jej znajomy z tytułami uwierzył...
  Pytanie: w co uwierzył?,// Spróbujmy odnaleźć odpowiedź na Pana pytanie:
  "Wtedy właśnie

  przeżył spotkanie z Jezusem Chrystusem;

  Bóg ukazał Mu, że jest również PANEM WSZELKICH PRAW FIZYKI - mało tego, JAKO STWÓRCA JEST PONAD TYMI PRAWAMI."( z komentarza)

  W co uwierzył? Na początku nawrócenia było spotkanie z Chrystusem;

  //wiarę chciał odnaleźć lub jej zaprzeczyć poprzez dowody naukowe.//- (z komentarza)

  //BÓG ukazał Mu, że jest również PANEM WSZELKICH PRAW FIZYKI - mało tego, JAKO STWÓRCA JEST PONAD TYMI PRAWAMI.//- chyba jasno z tej treści wynika, że był to dla Niego dowód na istnieniem Boga, a szukał Go- aby potwierdzić lub zaprzeczyć Jego istnieniu poprzez dowody naukowe- tymczasem Bóg ukazuje MU, że jest Panem tego, czego On szuka- czyż nie jest to dowód na istnienie Boga? Może dla Pana nie, ale dla Jerzego był to przeżycie, które wstrząsnęło Nim i ze sceptyka stał się człowiekiem wierzącym. W CO UWIERZYŁ? - NO TO PRZECIEŻ JASNE, ŻE W ISTNIENIE BOGA- Boże Prawa z pewnością poznawał później...

  WSZYSTKO jest bardzo jasne, tymczasem Pan stara się wywołać burze w szklance wody... No i mógłby Pan być odrobinę delikatniejszy ??? PLEASE.....
 • @alfa.com.hel 21:59:53
  Dla bezpieczeństwa Polaków musimy scalić energię w czterech filarach jak nakazuje Święty Krzyż.
  Dawna fizyka traci na wartości przy nowych pojęciach darmowego punktu zerowego energii. Wynalazki Pana Łągiewki, Pana Keshe dają nową naukę fizyki.

  https://www.facebook.com/video.php?v=847329228673158&pnref=story

  Rzeczywiście na linii punkt zerowy jest ruchomy, dowodem jest stereofoniczne przejście słyszalności dźwięku z lewego głośnika na prawy głośnik itp:)
 • @alfa.com.hel 21:27:30
  ||To, że Duch Święty jest osobą, jest wyraźnie powiedziane w wielu miejscach Pisma Świętego, również w Dziejach Apostolskich 5:3-4. W tych wersetach św. Piotr stawia czoło Ananiaszowi i zapytuje go, czemu skłamał Duchowi Świętemu. Mówi mu również, że „nie ludziom skłamał, ale Bogu”. Te słowa to stwierdzenie, że kłamstwo przeciwko Duchowi Świętemu jest kłamstwem przeciwko Bogu. Możemy również mieć pewność, że Duch Święty jest Bogiem, ponieważ posiada cechy ||


  słabiutkie to to Twoje tłumaczenie.


  Personifikacja nie oznacza, że jest osobą. To prawda, że Jezus nazwał ducha świętego „wspomożycielem”, który ‛uczy’, ‛świadczy’, ‛daje dowód’, ‛wprowadza’, ‛mówi’, „słyszy” czy też ‛otrzymuje’. Biblia obfituje w przykłady personifikacji, czyli przypisywania pewnym pojęciom cech osobowych. W Księdze Przysłów uosobiona została mądrość (Prz 1:20-33; 8:1-36), która zarówno w języku hebrajskim, jak i polskim jest rodzaju żeńskiego. Mądrość spersonifikowano również w Mateusza 11:19 i Łukasza 7:35, gdzie mówi się o jej „dziełach” i „dzieciach”. Apostoł Paweł wspomniał o ‛królowaniu’ grzechu, śmierci oraz niezasłużonej życzliwości(łaski), nadając im tym samym cechy osobowe (Rz 5:14, 17, 21; 6:12). Napisał też, iż grzech ‛otrzymuje bodziec’, ‛sprawia pożądanie’, ‛obałamuca’ i ‛zabija’ (Rz 7:8-11). Z całą pewnością jednak nie uważał, że grzech jest osobą.

  Pogląd, że duch święty jest osobą wchodzącą w skład boskiej Trójcy, stał się oficjalnym dogmatem kościelnym dopiero w IV w. n.e. Nie wyznawali go pierwsi „Ojcowie Kościoła”; w II w. n.e. Justyn Męczennik nauczał, że duch święty to wpływ lub sposób oddziaływania Boga; również Hipolit nie uważał ducha świętego za osobę. Pismo Święte konsekwentnie poświadcza, że duch święty nie jest osobą, lecz czynną siłą, którą Bóg się posługuje, by urzeczywistniać swoje zamierzenie i swoją wolę.  Pozdrawiam

  Szkoda, że oprócz lichych argumentów, musiałaś zelżyć Kerena, wyzywając go i poniżając.
  Nie przystoi to, osobie która mieni się być świadkiem Jezusa.

  Pozdrawiam
 • @goodness 23:22:19
  bzdury , ulegamy przeprogramowaniu ..
 • @goodness 23:26:59
  Bardzo ciekawe.
  //Rzeczywiście na linii punkt zerowy jest ruchomy, dowodem jest stereofoniczne przejście słyszalności dźwięku z lewego głośnika na prawy głośnik itp:)//- nie wiedziałam, że zacznie mnie interesować ten temat- chociaż do jego znajomości jest mi daleko. Przykład, który podałeś pokazuje odnalezienie zrozumienia w TYM CO PROSTE- bo przecież to zjawisko jest ogólnie znane- dopiero spojrzenie na to poprzez Twoje rozumienie rozjaśnia temat. Dziękuję. :):)))))
 • @fabi 23:13:20
  Wyobraź sobie, że dopiero teraz wiem dlaczego Ci napisałam o tym słonku- myśl przyszła mi nagle. a ponieważ upłynęło sporo lat, więc nie pamiętałam nazwiska,; myślałam- po co przychodzi mi myśl o słońcu, skoro nie pamiętam nazwiska, więc to może zabrzmieć niewiarygodnie. I wyraźniej, w tej samej sekundzie słyszałam odpowiedź- miałam przypomniane nazwisko. Odnośnie umierania- też tego doświadczyłam, ale o tym jutro.
  Bara- bar- to kobieta. Wiem, że potrzebuje pomocy- nawet bardzo, ale każda moja próba, żeby podać rękę kończyła się niemal obelgami w moja stronę. Jest w grupie Kerena. Dobrej nocy !!!!
 • @fabi 23:32:53
  Nie tak dawno fizycy mieli trudności z płaskim ekranem monitora, też były bzdury:))

  Serdecznie Pozdrawiam
 • @via vitae 23:30:32
  //Szkoda, że oprócz lichych argumentów, musiałaś zelżyć Kerena, wyzywając go i poniżając.//
  "Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, i wybranych aniołów, abyś tego przestrzegał bez uprzedzeń, nie powodując się w niczym stronniczością. " (1 Tm 5, 21)

  Możesz sie przejrzeć w lustrze Bożego Słowa?- jakim siebie znajdujesz?- bo jakoś nie razi Cię arogancja Kerena w stosunku do mnie i do mojej wiary. Jakoś nie rażą Cię Jego impertynencje.

  (impertynencje «obraźliwe wypowiedzi»
  impertynencja «obraźliwe zachowanie się wobec kogoś»)- to dla ścisłości, żebyś wiedział co mam na myśli.

  //Szkoda, że oprócz lichych argumentów, musiałaś zelżyć Kerena, wyzywając go i poniżając.//- to nie zelżenie- bo jeśli ktoś 50 razy nie zrozumie delikatnych wypowiedzi i wciąż przerabia zaległy materiał na nowo, to trzeba powiedzieć jasno co się czuje. I jeszcze jedno- nie zgadzałam się w pewnej sprawie zz grzegorzem 60- mój komentarz został usunięty z dopiskiem, że pogan nie toleruje się na tamtym blogu... Byłam grzeczniejsza, bo nie usunęłam...Poza tym, niby dlaczego miałabym tolerować na moim blogu opluwanie mojej wiary i Papieżaa, którego szanuję?
  Więc powtórzę : NIE BĄDŹ stronniczy(według tego, co Ci pasuje);

  NIE PRZYSTOI TO OSOBIE, KTÓRA MIENI SIĘ BYĆ ŚJ...

  Pozdrawiam.
 • @alfa.com.hel 23:33:12
  .
  Temat równowagi od tysięcy lat jest postawiony na głowie, więc normalna pozycja wydaje się wszystkim bardzo dziwna:))

  Spróbujmy, 2 + 2 pozycję naturalnej równowagi upowszechniać.

  To będzie prawidłowe przeprogramowanie:))
 • @alfa.com.hel 00:03:47
  || NIE BĄDŹ stronniczy(według tego, co Ci pasuje);

  NIE PRZYSTOI TO OSOBIE, KTÓRA MIENI SIĘ BYĆ ŚJ...||


  Nie jestem stronniczy

  i nie cierpię impertynencji;))


  Znasz Kerena nie od dziś. Skoro dopuszczasz go na swój blog, to czego się spodziewałaś?


  Patrząc z boku, to obydwoje prowadzicie ze sobą dyskusję w podobnym stylu: trochę na argumenty, a trochę na impertynencje.

  Wybacz, ale nie czuję się uprawniony, żeby was rozsądzić, tj. kto atakuje, a kto się broni, oddając pięknym za nadobne.


  Pisząc, "Nie przystoi to, osobie która mieni się być świadkiem Jezusa.",
  miałem na myśli radę ap. Pawła, którą zresztą odnoszę do siebie:

  "Ale niewolnik Pana nie ma się spierać, lecz ma być delikatny wobec wszystkich, wykwalifikowany do nauczania, opanowujący się w obliczu zła, 25 z łagodnością pouczający nieprzychylnie usposobionych; bo może Bóg udzieli im skruchy prowadzącej do dokładnego poznania prawdy 26 i opamiętają się, wyrwawszy się z sidła Diabła, widząc, iż zostali przez niego żywcem złowieni dla woli jego." (2Tym 2:24-26)
 • słowa Pana Jezusa;
  "…Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego… (Mt 28,19)"
 • @fabi 20:35:44 "Na świat patrzę trzeźwo i naukowo"
  Ciekawe "patrzenie". Rybki zamkniętej w akwarium, która chce opisać zamazany świat za szybką? A naszym ludzkim świecie, Jak wytłumaczyć, że istniejemy i stukamy tutaj w klawiaturę, jeżeli zaprzecza temu nawet prawo nauki, które poznaliśmy Tak zwane "prawo entropii"? A co powiesz o ostatnich osiągnięciach matematyki, które udowadniają, (ku przerażeniu naukowców, jak to zostało określone w "American Scientific") że czas jako taki nie istnieje, jest nieistotny i wypada ze wszystkich matematycznych równań? Że wszechświat jest dwuwymiarowy, a zakrzywienia jego przestrzeni są to zniekształcenia spowodowane obecnością materii? Że przestrzeń jest zakrzywiona i wylatując z danego punktu po prostej, wrócimy do tego punktu z powrotem? Jakim cudem zatem astrofizycy próbują nam obliczać średnićę wszechświata i przedstawiać go jako kulę, Wielką banię po prostu. Mądrzy ludzie , stając bezradnie przed tymi coraz bardziej piętrzącymi się pytaniami, poznając teorie wyjaśniające nam maluczkim "naukowo" otaczającą nas rzeczywistość zadają pytanie: - Czy jest to jeszcze coś, co można nazwać nauką, czy też zwyczajna szarlataneria?
 • @57KerenOr 15:32:24
  "Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, NIE MIESZKA W ŚWIĄTYNIACH ZBUDOWANYCH RĘKĄ LUDZKĄ". Oczywiście nie mieszka. On Jest! -"Jam Jest Którym Jest"- . Jest gdzie zechce i Gdzie zechce się manifestuje. Choćby jak w Arce Przymierza. O tym nie Keren decyduje...
 • @57KerenOr 20:37:20-"TROCHĘ O KŁAMSTWIE PAPIEŻA JANA PAWŁA II!"
  Nie bluźnij!zamknięcie się księgi na trumnie papieża...http://m.ocdn.eu/_m/6f7c5156b55b4dc982b9f5578e3e20e4,12,1.jpg
 • @57KerenOr 20:37:20
  https://youtu.be/PODNx8XvaPQ
 • .
  http://www.ekspedyt.org/wp-content/uploads/papu-300x209.jpg
 • @moher 03:33:23
  A nie przyszło Panu do głowy, że wraz ze śmiercią Papieża i pogrzebem, gdzie nastąpiło zamknięcie Księgi (tej Księgi), skończył się czas jej oddziaływania?
  Może oznaczać to, że trzeba wrócić do korzeni - czyli nauczania Chrystusa zapisanego w Ewangeliach?
  Kto ustanowił Stary Testament świętą księgą katolicyzmu?
  A wy ciągle się na to powołujecie. Fałszerze nauki Chrystusa.
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:03:36
  Nie przykładał bym wagi do zwykłych zjawisk atmosferycznych :)))

  Bo inaczej, jak zinterpretować następujące?

  http://m.rmf24.pl/fakty/polska/news-pozar-w-klobucku-piorun-uderzyl-w-wieze-kosciola,nId,349225

  Pozdrawiam trzeźwo myślących:))
 • @moher 03:14:18
  Dzień dobry .. udawać że śpimy też musimy ..

  Nie zastanawia Cię , że jako ,,moher ,, szukasz wiedzy ,poza jedyną księgą prawdy .
  Akurat wy, tutaj jesteście sztandarem dzielenia włosa na czworo , przewracacie karty tej księgi , staracie się znaleźć to co inni nie doczytali .
  Pamiętaj, w pustym dzbanie nic nie znajdziesz , tą wiedzę dostaliśmy i w niej żyjemy od kołyski . To nasza wiara chrześcijańska , wbrew temu co piszecie , nie ufacie . Jak sam napisałeś..rola .. , Rybki zamkniętej w akwarium, która chce opisać zamazany świat za szybką? tam też szukasz odpowiedzi.
  Żeby to zrozumieć , trzeba szukać wszędzie ... patrzycie a nie widzicie....
  Religia to dogmat , jednak zdarzają się cuda ... to dla was jest pierwsza kostka układanki i najważniejsza .

  W poczet świętych kościoła ,powołana jest - Katarzyna Emmerich .
  Problem w tym , że daje ona alternatywę pisma świętego , da się to pogodzić ? Znajdziesz ją w necie , to inny świat ..

  Nauk...Nie odpowiem Ci na wszystko , coś na początek
  wzór Alberta Einsteina - energia to masa poruszająca się w przestrzeni. Więc wynika z tego że , energia może być masą ale i poruszającą się przestrzenią . wynika z tego że energia może być w nicości . Ta cała matematyka dla mnie to czarna magia , ktoś tu się zjawi i powie że nie może być zera ....

  Jeśli tak , to dlaczego zbudowano wielki zderzacz hadronów ..
  czy aby nie dla tunelowania ...
  Świat to kula , opisana na powierzchni płaskiej

  w imieniu Katarzyny Emmerich .. pozdrawiam
 • @goodness 23:56:38
  witam , znam ten problem z racji wykształcenia ,chodzi Ci o kineskopy.
  a i tam jest zawarta wskazówka ,świat jest malowany raz liczbą parzystą ,raz nie parzysta ... masz dwie ręce .. również pozdrawiam .
 • @via vitae 00:30:44
  //24 A sługa Pana nie powinien się wdawać w kłótnie, ale [ma] być łagodnym względem wszystkich, skorym do nauczania, zrównoważonym. 25 Powinien z łagodnością pouczać wrogo usposobionych, bo może Bóg da im kiedyś nawrócenie do poznania prawdy 26 i może oprzytomnieją i wyrwą się z sideł diabła, żywcem schwytani przez niego, zdani na wolę tamtego5. //- 2 Tym.
  Ja tez o tym pamiętam. Natomiast nie widzę tu impertynencji- napisałam prawdę i to bardzo delikatnie.
  Natomiast zauważyłam, że dołączasz, a jeszcze bardziej pan r..., do pana K.., pani B..., wówczas gdy atakują Katolików. Stajesz szybciutko po ich stronie i oczywiście obronie jeśli trzeba, może więc doczekam się, że kiedyś staniesz również w mojej obronie- doczekam się? - byłoby to sprawiedliwe, a jeśli nie to pozostań neutralny, bo czasem mam wrażenie, ze to jest na zasadzie: "Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek.'

  Nie cierpisz impertynencji?- pozwól, ze zamilknę, przypomnę Ci to w stosownym czasie z pokazaniem tego w twoich komentarzach. Zgoda? Pozdrawiam...Musze przyznać, ze jesteś delikatniejszy od "niektórych", ale jednak drobne impertynencje wskażę Ci, gdy je popełnisz. Natomiast za Słowo Boże z 2 Tym, dziękuje- tak, to musimy sobie przypominać, nawet, jeśli ktoś przekroczy granice przyzwoitości. Pozdrawiam. Helena.
 • @fabi 11:16:54
  Ruchome ręce stają się bezużyteczne przy dużym wietrze.

  Należy jeszcze korzystać z dwóch nóg by równowaga nie była zwichnięta:)
 • @goodness 13:47:15
  nie rozum tego co napisałeś ..
  Ale podlegamy ograniczeniom , złapiesz to ile ręce sięgną , zobaczysz ile oczy mogą ujrzeć , iść tak długo jak nogi poniosą .jednak zawsze jest tego tylko połowę . Zmęczony dojdziesz lecz braknie i sił by powrócić , Patrząc i rękami łapiąc , jak byś się nie obracał zawszę będziesz miał tylko połowę ...
 • @fabi 14:28:48
  Uczciwa jest ciężka droga nawet do połowy:)

  Każde pokolenie jest przedłużeniem ramienia o połowę i tak powinno być, naturalne zachowanie gatunku, przy szanowaniu porządku stworzonego przez Boga.

  A tu fizycy wyskakują z drugim prawem termodynamiki i wprowadzają lud w błąd, wskazując tylko jeden kierunek zagłady:)
 • @goodness 15:14:39
  druga zasada termodynamiki - istnieje entropia będąca funkcją stanu układu, stałą w odwracalnych procesach adiabatycznych i rosnącą we wszystkich innych. Zasadę tę, zgodnie z którą kierunek wzrostu entropii może służyć do formalnego wyróżnienia kierunku upływu czasu (wszystkie inne prawa fizyki klasycznej nie ulegają zmianie przy zamianie przyszłości z przeszłością), podał w 1850 R.J.E. Clausius, a uściślił w 1851 Kelvin lord of Largs.

  Entropia, S, w fizyce i chemii, termodynamiczna skalarna funkcja stanu S = ∫T-1dQ, gdzie: dQ - ciepło pobrane przez układ w temperaturze bezwzględnej T, entropia określona jest z dokładnością do stałej. We wszystkich procesach idealnie odwracalnych entropia jest stała, w rzeczywistych procesach entropia całego układu zawsze rośnie

  Oś x/y - mimo że jest linią prostą zatacza koło i się łączy .

  Narysuj oś x,y , zobacz od tyłu , ( papier w miarą przezroczysty ) , co widzisz .
  Zobacz teraz układ pola magnetycznego , kierunki rozchodzenia fal magnetycznych ..
 • alfa.com.hel
  Mój drogi gospodarzu , nie ma Cię ..
  Szukasz mojej drugiej połowy .. pozdrawiam w ten gorący dzień , muszę iść do cioci bo czeka na mnie ....
 • @fabi 15:37:12
  .
  Porządek fal magnetycznych, porządek częstotliwości dźwięku itp dziś możemy zapisać cyferkami, bez wysiłku, bo maszynki elektroniczne nam to zmierzą.

  Problem, tworzą stare procesy diabolicznego obliczania demokracji na trój władzę, bo trójka nie figuruje w systemie liczenia wagami.

  Niebezpieczny okazał się sposób obliczania 100 senatorów, i 460 posłów systemem, kto pierwszy się obudzi. Dowód - nie mamy polskiego przemysłu:)
  Jak liczyć Panie Fizyku?
  To, że jest 460 obwodów, uśmiecham się, ale skąd się wzięła stówa?:)
 • @goodness 16:09:33
  nie wiem czemu mieszasz różne rzeczy , a poza tym , to wszystko jest już nie ważne , to i tak zniknie w ciągu dwóch lat , to nie do wiary wiem .

  Wszystko jest symbolem i uparłeś się matematycznie opisać.
  to co potrzebujesz to koło, kwadra, trójkąt ..

  muszę iść
 • @goodness 13:47:15
  //Należy jeszcze korzystać z dwóch nóg by równowaga nie była zwichnięta:)//
  Trochę humoru- fraszka Sztaudinger'a:

  By równowaga nie była zwichnięta
  Podnosząc suknie
  spuszczała oczęta.

  Przepraszam gododnes, ale odrobina humoru nie zaszkodzi- tak myślę, a skojarzyło mi się :):)))))
 • @fabi 15:42:07
  //Mój drogi gospodarzu , nie ma Cię ..//

  JUŻ jestem fabi - piątek - pomagam starszym, chorym ludziom, a teraz przygotowuje się do Kościoła, będę wieczorem- porozmawiamy... Pozdrawiam.. Helena
 • @alfa.com.hel 16:49:20
  Na wesoło jest najlepiej:)
 • @fabi 16:25:46
  Stach pomyśleć -

  Wszystko zniknie za dwa lata, a teraz nikogo z uczonych w Polsce nie interesuje dokładne obliczanie demokracji??

  To wiersz Autorki podnosi ducha.

  Nie trać nadziei, nie trać wiary
  i nigdy nie opuszczaj rąk
  Pan wokół Ciebie rozsiewa dary
  tylko uważnie spojrzyj w krąg.

  Klub Polskiej Demokracji Kwantowej
 • @goodness 17:11:34
  Nie wiem czy zauważyłeś- napisałam Tobie w komentarzu przy notce dalszy ciąg:
  Nie trać nadziei, nie trać wiary
  i nigdy nie opuszczaj rąk
  Pan wokół ciebie rozsiewa dary
  tylko uważnie spojrzyj w krąg.

  To nic, ze czasem przeleci burza
  po burzy tęcza cudowna lśni
  gdy z widnokręgu się wynurza
  daje wytchnienie- Tobie i Mi

  To nic, ze czasem wiatr rozszalały
  życiem Twym targa i zwala z nóg
  Wicher przeminie, zostaniesz "cały"
  i iść w pielgrzymkę znów będziesz mógł.

  To nic, ze życie ciągle Cię smaga
  Ty już w tym życiu nie jesteś sam
  Gdy jest Ci trudno, Pan Ci pomaga
  Gdy błądzisz, drogę wskazuje Pan.

  Więc nie trać nigdy Nadziei, Wiary
  I pokaż innym, jak trzeba żyć
  A choćby świat Cię przygniatał cały
  Powiedz- PAN ZE MNĄ !!
  WSZYSTKO TO - NIC!!!

  Pozdrawiam. Helena.
 • @alfa.com.hel 17:18:43
  Wspaniały cały wiersz.

  Szkoda, że niema drugiego Czesława Niemena:))
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:03:36
  -Jezus a Prawo-

  -17 Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. 18 Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. 19 Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. 20 Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego."
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:03:36 Jak już
  Pan razem z Zawiszą dopracuje szczegóły waszej religii to proszę to ogłosić i nas łaskawie o tym powiadomić, poucząjąc o nowych zasadach wiary, bo jak na razie to błądzimy w ciemnościach niewiedzy. -:)))
 • @goodness 17:44:53
  Wspaniały cały wiersz.
  Dziękuję; przy notce : "Niech będzie uwielbiony Pa, Bóg, że nawiedził lud swój cz 2" jest też historia powstania tego wiersza, świadectwo napisane dla Ciebie - jeśli nie czytałeś to zajrzyj. :))))
 • @moher 18:19:00
  "Jak już Pan razem z Zawiszą dopracuje szczegóły waszej religii to proszę to ogłosić i nas łaskawie o tym powiadomić, poucząjąc o nowych zasadach wiary, bo jak na razie to błądzimy w ciemnościach niewiedzy. -:)))"
  Witaj mój Braciszku !
  JAK ZAWSZE KOMENTARZE zwięzłe i trafne. Dedykuje Ci Słowo Boże, które przychodzi mi na myśl przy czytaniu twoich ostatnich komentarzy:

  "Strzały twoje są ostre - ludy poddają się tobie -
  [trafiają] w serce wrogów króla." (Ps 45, 6)

  :):):)))))))) Z pozdrowieniami Helenka.
 • @alfa.com.hel 21:27:09
  Miałem dość ciężki dzień , a czas szybko leci ,dopada zmęczenie .
  nie można być w dwóch miejscach naraz.
  Widzę że i Ty się nie nudzisz ,cieszy mnie Twa pomoc starszym i chorym .
 • @alfa.com.hel 21:27:09
  || JAK ZAWSZE KOMENTARZE zwięzłe i trafne. Dedykuje Ci Słowo Boże, które przychodzi mi na myśl przy czytaniu twoich ostatnich komentarzy ||.

  Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, że poklepując i pochlebiając kpiarzom i szydercom, robisz przykrość innym. W tym wypadku Zawiszy?
  Zawisza nigdy nie pozwoliłby sobie na pidobną kpinę wobec adwersarzy.
  Czyżbyście spisali go "na straty"?

  Taka maniera, brak rozeznania, stoi w sprzeczności z wrażliwą i doświadczoną przez los osobą, za którą chcesz uchodzić.

  Przykro mi i tym pisać, ale tak to widzę.

  Pozdrawiam
 • @fabi 22:40:57
  Właśnie opublikowałam notkę, a teraz pora odpocząć. Spokojnej nocy. Helena.
 • @via vitae 23:54:23
  Prawdziwa cnota krytyk się nie boi, choćby były szydercze, prawda się ostoi.
 • @alfa.com.hel 00:34:09 - Dziękuję. Spij spokojnie. :)))
  https://youtu.be/KiBhEojSGyM
 • @alfa.com.hel 00:34:09
  Nie mówimy o mnie, tylko o Zawiszy, po którym jeździcie jak po łysej kobyle. To jest nie fair i Ty, Heleno dobrze o tym wiesz:))((()))((
  Zresztą, tradycję dyspensy dla harcowników kultywujesz od czasów Slava, który "duszę"do g..na porównał, a tego, który cię o prawość upraszał banem poczęstowałaś..,,...
 • @via vitae 01:37:20 -"Nie mówimy o mnie, tylko o Zawiszy, po którym jeździcie jak po łysej kobyle."
  Ponieważ napisałeś "jeździcie", więc używasz zbiorowej odpowiedzialności, pozwolę sobie zaprzeczyć temu zdaniu. To Zawisza pozwala sobie jeździć po naszym Kościele, a więc po nas jak po "łysej kobyle". I to by było na tyle.
 • @via vitae 01:37:20
  http://disneyland.neon24.pl/post/112677,najwspanialszy-komentarz-jaki-otrzymalem-na-neonie
 • @via vitae 01:37:20 Masz tu też Pana Wojtasa;
  Oj, Moherze, Moherze.
  Zawisza niebieski jest znacznie mniej radykalny ode mnie.
  Na wspomnianym spotkaniu stwierdziłem, że żadna religia nie jest kreatorem wartości. Religie są potrzebne do kultywowania wartości.
  Także objawione. Objawienie, które ma być rzekomo Prawem - to fałsz. Objawienie może jedynie wspomagać proces kształtowania rozumienia Prawdy na bazie której tworzone jest Prawo.
  Jeśli to się odrzuci to popada się w politeizm, a przynajmniej dualizm. Mało - przeczy się wszechmocy Stwórcy.
  Obrona katolicyzmu w takim ujęciu - to lepiej już być ateistą.

  PS. Wczoraj napisałem tekst o bazie ideowej Słowiańskiej Akademii Cywilizacyjnej. Tam jest szerzej na ten temat, a i tak bardzo wąsko - trzeba to będzie znacznie rozszerzyć na cykl wykładów.
  Na razie to tylko 5 stron - pewnie podzielę na 2, lub 3 notki. Muszę to jeszcze sczytać i poprawić. Może uzupełnić.
  nadużycie link skomentuj usuń
  Krzysztof J. Wojtas 09.09.2014 09:17:46 Objawione są jeszcze judaizm, mahometanizm, wcześniej - zoroastryzm. I jeszcze kilka innych (mormoni też)
  Poza wiarą, że "moje jest mojsze" nie ma żadnych innych przesłanek, że jest ta jedyna , najprawdziwsza.
  nadużycie link skomentuj usuń
  Krzysztof J. Wojtas 09.09.2014 09:41:35
 • @via vitae 23:54:23 A tu masz jeden z komentarzy następnego "katolika"
  -"Pisząc na forach staram się być religioznawcą, historykiem religii, na ile moja wiedza i źródła do których dotarłem pozwalają, nie apostołem jakiejkolwiek religii. Każda religia jest dla mnie równa, porównuję je, porównuję widzenie ludzi je wyznających i szukam źródeł podobieństw jak i różnic...." -"Nie będę nikogo przekonywał, że Jezus koniecznie musiał być synem Boga a nie prorokiem. Dla mnie był wielkim człowiekiem, którego nauki są tak różniące od filozofii ówczesnego świata, że nieistotne jest jedno czy drugie. Zwróć uwagę tylko na jedno, dla jednego z pierwszych przywódców Judeochrześcijaństwa a więc tych do których należeli wszyscy uczniowie Jezusa, do kościoła tworzonego przez Pawła już nie, więcej uczniów go odrzucało niż akceptowało, tych, co mówili że był człowiekiem cnotliwym i dlatego stał się synem Boga. należał Brat Jezusa. To w Mitologii bogowie schodzili na ziemię płodząc dzieci z ziemiankami. Ale to tylko wstawka właśnie historyka religii.

  Przedchrześcijańska wiara ojców jest mi bliska, bo jestem najpierw Polakiem, później chrześcijaninem z rodziny katolickiej. Lubię dowiadywać się czegoś nowego o tej wierze, czytać nowe prace naukowe, ale do miana Żercy nie pretenduję, Nie będę nikogo przekonywał, że Jezus koniecznie musiał być synem Boga a nie prorokiem. Dla mnie był wielkim człowiekiem, którego nauki są tak różniące od filozofii ówczesnego świata, że nieistotne jest jedno czy drugie. Zwróć uwagę tylko na jedno, dla jednego z pierwszych przywódców Judeochrześcijaństwa a więc tych do których należeli wszyscy uczniowie Jezusa, do kościoła tworzonego przez Pawła już nie, więcej uczniów go odrzucało niż akceptowało, tych, co mówili że był człowiekiem cnotliwym i dlatego stał się synem Boga. należał Brat Jezusa. To w Mitologii bogowie schodzili na ziemię płodząc dzieci z ziemiankami. Ale to tylko wstawka właśnie historyka religii.

  Przedchrześcijańska wiara ojców jest mi bliska, bo jestem najpierw Polakiem, później chrześcijaninem z rodziny katolickiej. Lubię dowiadywać się czegoś nowego o tej wierze, czytać nowe prace naukowe, ale do miana Żercy nie pretenduję, jeśli pójdę na mszę (bo nigdy nie byłem) to po to by zobaczyć jak ludzie sobie wyobrażają a nie po to, by zmieniać wiarę. Nie idę w apostazję, nie będę przybijał kartki na drzwiach Kościoła. Bo dla mnie wiara bierze się z nauki Jezusa a ta jest niezmienna, a badam, szukam i opisuję historię Kościoła.
  nadużycie link skomentuj usuń
  Zawisza Niebieski 10.09.2014 09:59:46 Bo dla mnie wiara bierze się z nauki Jezusa a ta jest niezmienna, a badam, szukam i opisuję historię Kościoła.
  nadużycie link skomentuj usuń
  Zawisza Niebieski 10.09.2014 09:59:46"
 • @moher 02:30:59 najlepsze u "katolika jest to;
  "Każda religia jest dla mnie równa, porównuję je..." --- A także ten cytat; -"jeśli pójdę na mszę (bo nigdy nie byłem) to po to by zobaczyć jak ludzie sobie wyobrażają a nie po to, by zmieniać wiarę. Nie idę w apostazję, nie będę przybijał kartki na drzwiach Kościoła..." - Dobre i to, nie chce być naśladowcą Lutra? - Pewnie! Zawsze to chlubniej być orginalnym...
 • -"a badam, szukam i opisuję historię Kościoła. Zawisza Niebieski 10.09.2014 09:59:46"
  -Oczywiście korzystając z "odpowiednich" źródeł oczerniających nasz Kościół, byle nam dokopać. Zawsze na zawołanie sekciarzy, ale ostatnio i oni się po nim przejechali, czynią mu ogromny zawód; = http://bar-bara.neon24.pl/post/123133,olbrzymie-roznice-miedzy-chrystusowymi-a-chrzescijanami
 • Świat się specjalizuje. Wąskie specjalizacje są w modzie.
  Mamy więc badaczy Pisma Świętego i badacza poszukiwacza opisującego Historię Kościoła...-;)))
 • @moher 18:19:00
  Człowieku!
  Piszesz słowa, których nie rozumiesz i fałszywie interpretujesz.
  Z przytoczonych słów Chrystusa w żadnym wypadku nie wynika, że odnoszą się do Prawa Mojżeszowego, które głoszą żydowscy kapłani.
  Więcej wskazują, że Prawo o którym mówi Chrystus - jest znacznie bardziej wymagające.
  Pisałem o tym u siebie, ale wy, fałszerze nauki Chrystusa, jesteście odporni na Prawdę.
 • @moher 01:22:20
  // Dziękuję. Spij spokojnie. :)))//
  Wstałam bardzo wczesnie, ale do tej pory robiłam poremontowe porządki- dopiero tera posłuchałam- "Wszystkie nasze dzienne sprawy"- wrócę do tego wieczorem; niesamowity upał...
  Pozdrawiam :))))
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:01:28
  Panie Wojtas- proszę nie zarzucać nam fałszu- czytałam Pana notki- a bzdur tam co niemiara. Przepraszam, ale jeśli już mówi pan o fałszu, to wpierw proszę skorygować swoje notki i swoją wiedzę.
  A poza tym, wszystko w porządku ? Pozdrawiam...
 • @via vitae 01:37:20
  @via vitae 23:54:23
  //Przykro mi o tym pisać, ale tak to widzę.//
  No to źle widzisz. Komentarz napisałam dla mohera, a to nie kpiarz i nie szyderca- TO MÓJ BRAT W CHRYSTUSIE, OSOBA CENIONA PRZEZE MNIE. Odpowiedź była dla pana Wojtasa.

  //Taka maniera, brak rozeznania, stoi w sprzeczności z wrażliwą i doświadczoną przez los osobą, za którą chcesz uchodzić.//
  JA NIE CHCĘ ZA TAKĄ UCHODZIĆ, JA TAKA JESTEM- ale ani wrażliwość, ani doświadczenie losem, nie jest dla mnie przeszkodą jeśli chodzi o obronę wiary. No i DROGI VIA VITAE, tego nauczyłam się od...Zgadniesz? - właśnie od ŚJ- wiedział .am, ze mam stanąć w obronie wiary i zawsze byłam zbyt delikatna... MUSIAŁAM SOLIDNIE OD ŚJ "OBERWAĆ", żeby przełamać się tzn. zachować swoją wrażliwość, czerpać z życiowego doświadczenia, a równocześnie być zdecydowaną w wyrażaniu swych poglądów. A propos:
  //robisz przykrość innym??- vitae, kto to mówi? - a ileż przykrości czynią ŚJ, również i Ty, chociaż, jak wspomniałam wcześniej, jesteś delikatniejszy, ale delikatniejszy nie znaczy, że tego nie czynisz. Znów zapytam: CZY MNIE TEZ BĘDZIESZ BRONIŁ?- czy znów wspomnę o stronniczości? Pozdrawiam.
 • @alfa.com.hel 09:19:56-"A poza tym, wszystko w porządku ? Pozdrawiam..."
  Myślę, że w porządku. Jak pomidory podlewa, to rosną, bo lubią ciepło. Chociaż niektórym upał na głowę szkodzi. Najlepszy przykład to Mahomet. - Wyobraź sobie te nieznośne upały na pustyni arabskiej -:))) Nawet przytomnym ukazuje się fata-morgana....Pozdrawiam Cię serdecznie.
 • @alfa.com.hel 09:23:00
  //Nie mówimy o mnie, tylko o Zawiszy, po którym jeździcie jak po łysej kobyle. To jest nie fair i Ty, Heleno dobrze o tym wiesz:))((()))((
  Zresztą, tradycję dyspensy dla harcowników kultywujesz od czasów Slava, który "duszę"do g..na porównał, a tego, który cię o prawość upraszał banem poczęstowałaś..,,...//
  Pamiętam- nie nazywam moich Braci harcownikami- każdy z nas jest na drodze poszukiwań, na drodze poznawania, więc oceniam intencje, wierząc, że Słowo Jezusa: "SZUKAJCIE, A ZNAJDZIECIE JEST- AMEN!!!"
  A TEGO, KTÓRY MNIE O PRAWOŚĆ UPRASZAŁ banem poczęstowałaś- może pamiętasz, jak to było?- bo ja pamiętam: PRZENIOSŁEŚ DO MNIE NOTKĘ SLAVA, KTÓREJ ON U MNIE NIE PISAŁ i nie u mnie toczył się spór- uznałam, że to jest nie fair.
  ALE TEGO, KTÓRY MNIE O PRAWOŚĆ UPRASZAŁ, mimo to szanuję...
  Co do Zawiszy- nie jeździmy po Nim- natomiast ja nie opiszę, w odróżnieniu od Zawiszy, jako religioznawca. Widzisz, via vitae, to co Tobie zarzucam, to właśnie fakt, że bardzo lubisz te komentarze w których jest krytyka KK- bo to pasuje Tobie do obrony Twoich poglądów, Twojego poznania i twojej wiary- natomiast wystarczy wejść na blog z Waszymi notkami i komentarzami- no, tam to już wyższa szkoła jazdy- tam już kobyła nie wystarcza, tam już prawdziwe rodeo

  http://www.google.pl/imgres?imgurl=https://camera47.files.wordpress.com/2011/07/philomathrodeo2011sunday11.jpg&imgrefurl=https://camera47.wordpress.com/2011/07/10/sunday-afternoon-at-the-rodeo/&h=1000&w=1000&tbnid=aqe-ExepRmWEeM:&zoom=1&docid=5sRWLsY9KQ1e2M&ei=sI2XVdnwIsKaygPgu5LQCg&tbm=isch&ved=0CC4QMygQMBA


  Pozdrawiam :)))
 • @alfa.com.hel 09:23:00 Ta "droga życia"
  to co to za jeden? Chyba nie Katolik? Bo dla nas drogą życia są słowa Pana Jezusa, a nie jakiegoś uzurpatora.
 • @alfa.com.hel 09:19:56
  Pani podłość jest zadziwiająca; na jakiej podstawie śmie mi Pani zarzucać bzdury i fałsz?
  Proszę to wykazać. Bo ja wam wyraźnie wskazuję miejsca błędów.

  Taki ten wasz "katolicyzm" - nakłamać, namotać - i zebrać pieniądze - bo to wasz najważniejszy cel. I jeszcze uchodzić za świętą. A jak wątpliwości - to nawyzywać.
  Hipokrytka.
 • @moher 09:37:21
  //Nawet przytomnym ukazuje się fata-morgana...//
  Uśmiałam się- dobre!!!!
  Z pomidorami tez trafne spostrzeżenie.
  Dziękuję- pozdrawiam wzajemnie. :))))
 • @moher 09:40:34
  //Chyba nie Katolik? Bo dla nas drogą życia są słowa Pana Jezusa, a nie jakiegoś uzurpatora.//
  Masz rację!!!!
  Pozdrawiam..
  https://www.youtube.com/watch?v=qeZvqvB9YBM
 • dzień dobry każdemu kto tu zagląda
  Jest mi przykro patrzeć jak się okładacie słowem Borzym .

  Krzysiu , jeśli znasz prawo na którym Jezus oparł wszystko ,zwyczajnie napisz . Prawo jest zwięzłe i czytelne ,tam nie może być filozofii .

  Dlaczego choć raz nie zatrzymacie się , nie zjednoczycie , czyż nie to mówi Jezus , jesteśmy jednością .

  Każdy z was krzyczy że poznał prawdę , proszę objaw ,bez filozofii

  Wiem, teraz kiedy to wszystko się wali , wielu stara się zrozumieć co się dzieje. Dobrodziejstwo czasu pozwala zaglądać głębiej w naszą historię i wielu z tego korzysta .
  Zadał sobie ktoś pytanie, ile w tym wszystkim jest prawdy .
  Jak to jest możliwe, że oddalając zaczynamy więcej widzieć .

  Powiem wam jedno , księga Noweg Testamentu jest już zamknięta , jesteśmy w apokalipsie.
  Jest czas żniw ...spójrzcie na siebie , po 2000 tys. lat świat wydał taki owoc .
  Zabaw się jeden z drugim w Boga , wydaj sprawiedliwy wyrok .

  Roztrząsacie coś co jest już historią ,proszę nie piszcie dalszego ciągu ..
  Ziemska historia Jezusa rozgrywała się u Esseńczyków (odłam Żydowski ) i inaczej przedstawia się historia tego narodu w tym czasie , to tyle.
  Żeby zaczynać coś rozumieć ,musiałbym zaczynać .

  Za górami ,za lasami - stała sobie mała chatka na koguciej nóżce .......

  Wielu wytyka że Jezus obiecuje gruszki na wierzbie na tamtym świecie .
  Nie zauważył że szatan obiecuje to samo ale tu na ziemi .

  Pomyśl więc ,komu powinieneś uwierzyć ... to może tyle.

  Proszę nie traktować tego jako wymądrzanie ,nie wszystko co piszę jest moje , nie zależy mi na tym, aby tu robić za wyjątkowego.. Jestem taki jak każdy z was , staram się jednak stać na końcu ..
 • @Krzysztof J. Wojtas 09:42:05
  //na jakiej podstawie śmie mi Pani zarzucać bzdury i fałsz?//
  Uprzejmie proszę, panie Wojtas; nie będę cofała się do dawnych pańskich komentarzy, które umieszczał pan niekiedygdy pojawiłam się na blogu- dołączę ostatni:

  //Taki ten wasz "katolicyzm" - nakłamać, namotać - i zebrać pieniądze - bo to wasz najważniejszy cel. I jeszcze uchodzić za świętą. A jak wątpliwości - to nawyzywać.
  Hipokrytka.//- Wszystko co pan tu napisał, to bzdury i fałsz; nie kłamię, nie motam, nie zbieram pieniędzy( bzdura !!!! )- a wszystko to razem wzięte, to nie jest nasz(MÓJ !!!)- najważniejszy cel.

  //I jeszcze uchodzić za świętą.// - przepraszam, tak mnie Pan postrzega?- muszę sprostować - nie jestem świętą, chociaż chciałabym, wszak Słowo Boże mówi: "Świętymi bądźcie, bo JA JESTEM ŚWIĘTY" - ale przynajmniej staram się być wierną Bogu i Kościołowi.

  A NAJWIĘKSZYM PANA KŁAMSTWEM JEST SŁOWO: "HIPOKRYTKA"- a może to tylko pomyłka, może miał Pan na myśli bliższą OSOBĘ?????

  Pozdrawiam.
 • @fabi 10:08:34
  Witaj fabi !
  Musze przyznać, że poczułam się nieco zawstydzona.
  //Jest czas żniw ...spójrzcie na siebie , po 2000 tys. lat świat wydał taki owoc .
  Zabaw się jeden z drugim w Boga , wydaj sprawiedliwy wyrok .//

  Dziękuję - przepraszam.

  " Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny."

  Pozdrawiam Cie serdecznie- przesyłam Ci trochę wrocławskiego słońca.

  http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://urodaizdrowie.pl/wp-content/uploads/2010/07/s%2525C5%252582o%2525C5%252584ce.jpg.jpg&imgrefurl=http://urodaizdrowie.pl/slonce-a-starzenie-sie-skory&h=276&w=460&tbnid=T5SsrbYZ3jWKFM:&zoom=1&docid=BqVlXTb3gALUDM&ei=VpiXVaq3HIKBywOYg7LoCg&tbm=isch&ved=0CBgQMygUMBQ4rAI
 • @fabi 10:08:34
  Nie odniósł się Pan do tego, gdy pisałem o Prawie wynikającym z Prawdy, a do tego należy odnieść słowa Chrystusa.

  Chrystus nauczał, że Kościół jest święty i hierarchiczny?
  Też o tym pisałem.
  Nie było uwag
  A co do filozofii.
  Proszę mi wskazać te elementy, gdzie Chrystus tworzy kształt wiary katolickiej; znakomita część tego, co Kościół podaje do wierzenia to dzieło ustaleń soborowych. Niekiedy z mordobiciem i anatemami.

  Natomiast, moim zdaniem, Chrystus uczył jak mamy żyć. Jak postępować, jakimi zasadami się kierować przy wyborach. A to jest filozofią życia.
  Dlatego słowa "jestem Drogą, Prawdą, Życiem" są prawdziwe.
  A wasze słowa - nie.
 • @alfa.com.hel 10:26:49
  Chcę byście zrozumieli kto wam języki miesza

  Nie straszę teraz .. Bóg wstrzymał wyrok , a jest szansa że skończy się jak w Sodomie i Gomorze . bo niby komu ma to zostawić
  Mówicie o tym samym ,lecz innymi językami ,nie ma powodu aby się kłócić.
  Zatrzymajcie się chociaż na chwilę , przecież można użyć języka migowego .
  Nawet jeśli widzicie coś z innej strony ,starajcie się zobaczyć całość .
  W jedności siła ,no ale ta cholerna ambicja , moja duma ..

  Nie kieruję to do Ciebie osobiście ... mówię to nas wszystkich ..

  Jestem człowiekiem z poza kościoła z którym się utożsamiacie .

  Jaką więc rolę tu spełniam , co ateista szuka tego jednego sprawiedliwego , sami nie potraficie .

  Jest szansa że przejdzie się ten okres bez większego bólu .

  Obudzisz się kiedyś , i stwierdzisz tylko że śnił Ci się koszmarny sen ,nikomu tego nie mówiąc . i to będzie wasza tajemnica .

  Dla uspokojenia i zadumy dla Ciebie i innych szukających tu prawdy.
  Ochłońmy ,nie wiem ,dzień albo dwa ... rozpalmy iskrę Bożej miłości

  Wiedzcie jedno , to z Polski zapadnie wyrok ...

  Tu Bóg podaje nam rękę ,chce zmian ..
  http://wiadomosci.onet.pl/religia/papiez-kazdy-urzad-w-kosciele-powinien-wygasac/qyy6w8

  a tu obiecana nagroda..

  http://onalubi.pl/relacje-miedzyludzkie/bajka-ale-jaka-piekna/

  ....
 • @alfa.com.hel 10:13:01
  Hipokrytko!!!

  Honorem kobiety jest dbałość o dom i rodzinę. Zwłaszcza o męża i dzieci.
  Kobieta, która tego nie dopełnia - jest bez honoru.

  Zasadą zaś jest, że tylko w takim otoczeniu, korygowana przez męża, może wypowiadać się publicznie. Brak czynnika korygującego - zmienia jej rolę z pouczającej/nauczającej na służebną względem instytucji rodziny, czy szerzej - względem środowiska w którym działa, żyje.

  Pani niedawno straciła męża. Powinna Pani rozumieć swą rolę. Bo można mieć wątpliwości, czy nie Pani "dbałość" była , czy przyczyniła się do tego.
  Ten wątek zawsze występuje.

  Teraz poucza Pani innych - może chodzi o podobne "wypełnianie obowiązków"?

  Jeśli ktoś się na coś decyduje - powinien to czynić z poświęceniem.
  A wasz "katolicyzm moherowy" (tu od mohera) polega na tym, że już na tym etapie manipulujecie. Proszę sobie sprawdzić; moher złośliwie zarzuca mi ograniczenia mentalne dodając,że zajmuję się stosownym zajęciem - podlewaniem i doglądaniem pomidorów.

  Ze strony Pani - żadnej reakcji. Czyli jest Pani tej samej opcji. Nie argumenty, a wyzwiska.
  Mohr - to może płatny "katolik" (zadaniowany na katolika). Tak przynajmniej to wygląda. Pani - ten sam nurt.

  A dla mnie - skoro zajmuję się ogrodnictwem i pomidorami - to jest moim honorem, że robię to dobrze - dbając o rośliny w czasie upałów. Bo to nasi dalecy krewni - także dzieło Stwórcy.

  Tym się różnimy.
 • @fabi 10:08:34 -"Jest mi przykro patrzeć jak się okładacie słowem Borzym"
  Fabi! Zlituj się. My nie z Boru. Wybacz. Żart sytuacyjny.
 • @fabi 10:08:34 "Jestem taki jak każdy z was , staram się jednak stać na końcu .."
  Toś Ty taki spryciaż? - Musiałeś przeczytać, że ostatni będą pierwszymi. No, no... Ale Pana Boga nie Podejdziesz. Może Ci powiedzieć po MaxStirlitzowsku; -Nie ze mną te numery, Bruner... -Oh, przepraszam, Fabi. -:)))
 • @alfa.com.hel 10:13:01 - Nie denerwuj się Helenko.
  Przecież Pan Wojtas napisał, że jest bardziej radykalny od Zawiszy...:(((
 • @alfa.com.hel 10:26:49 -"przesyłam Ci trochę wrocławskiego słońca."-
  Helenko! -Miej litość nad biednym fabi! Myślisz, że mu jeszcze mało przygrzało? Mahometem i tak nie zostanie. Kto by za nim poszedł w dzisiejszych, czsach powszechnego zwątpienia? -:)))
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:46:23
  ///Proszę mi wskazać te elementy, gdzie Chrystus tworzy kształt wiary katolickiej; znakomita część tego, co Kościół podaje do wierzenia to dzieło ustaleń soborowych. Niekiedy z mordobiciem i anatemami./// --------------------------------------------------------------------------------------------------------Proszę bardzo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. 19 I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; ---""cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie""".---
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:46:23 Dlatego słowa "jestem Drogą, Prawdą, Życiem" są prawdziwe.
  Oczywiście! Prawdziwe.
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:46:23 "A wasze słowa - nie."
  Możliwe. A Pańskie?...
 • @moher 11:07:51
  Odniosę się ogólnie..

  Kochany moherku , nie znasz mnie , a osądzasz .. sprawdź ,zresztą wiesz
  ..Ty nie musisz szukać odpowiedzi , ale się teraz bać..

  Krzysiu ,co mam Ci powiedzieć ,że Cię kocham..
  Skąd wiesz, w czyje ręce był złożony kościół - kościół to symbol ..

  Mówisz że : Chrystus uczył jak mamy żyć. Jak postępować, jakimi zasadami się kierować przy wyborach

  Spójrz w lustro ,poparz sobie prosto w oczy , powiedz , Tak postępuję Jezu jak nauczałeś ..

  Pomyślcie , powtarzam jeszcze raz , co tu robi ateista , nie ma ani jednego co by go wyręczył ...

  Bóg jest cierpliwy ale sprawiedliwy , są jednak granice

  W imieniu Boga wyrok wyda jeden z nas , to jego serce nie może zaznać spokoju ..tu się zatrzymam ,poczekam
 • @moher 11:22:17
  Problem, że Piotr prawdopodobnie nie był w Rzymie. Nie ma potwierdzeń a tylko domniemania.

  Na jakiej zasadzie kościół rzymski przyznaje sobie prawo reprezentowania wszystkich chrześcijan?
  A co z Apokalipsą, gdzie wymieniane są różne kościoły?

  A czy moje słowa są prawdziwe?
  Głoszę je jako własne, anie jako ogólnie obowiązujące. Jeśli je Pan chce podważyć - może Pan to zrobić.
  Czekam na takie sugestie. Tylko uzasadnione.
 • @fabi 10:59:08
  Heleno .. widzę że Ty jedna coś zrozumiała , cieszę się

  nie musisz odpisywać ,płakać też ..
 • @fabi 10:59:08
  //Wiedzcie jedno , to z Polski zapadnie wyrok ...//

  Tak, z Polski wyjdzie iskra- "Ogień rzuciłem na świat i jakże pragnę, żeby już płonął"- Jezus.
  WIEC BADŹMY ISKRAMI BOŻEJ MIŁOŚCI :)
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:59:54
  //Honorem kobiety jest dbałość o dom i rodzinę. Zwłaszcza o męża i dzieci.
  Kobieta, która tego nie dopełnia - jest bez honoru.//
  Ponieważ jestem kobieta honoru stworzyłam piekny dom.

  //Pani niedawno straciła męża. Powinna Pani rozumieć swą rolę. Bo można mieć wątpliwości, czy nie Pani "dbałość" była , czy przyczyniła się do tego.//- Z CAŁEGO SERCE PRZEBACZAM PANU GRUBIAŃSTWO I OHYDĘ, I TO, ŻE WCHODZI PAN Z BUTAMI (brudnymi) - w moje życie osobiste.

  //Teraz poucza Pani innych - może chodzi o podobne "wypełnianie obowiązków"?// - proszę ocenić samego siebie- ja już wybaczyłam, a Pana komentarz potwierdza tylko moją wcześniejszą wypowiedź. Zdrowia życzę.
 • @moher 11:10:11
  Przed chwila przeczytałam co napisał Pan Wojtas- zerknij- reczę, że można oniemieć z wrażenia :)))))
 • @fabi 11:49:27
  A jednak odpiszę; tak, bardzo dobrze rozumiem,; może dlatego, ze podobne sprawy przeżyłam... Obiecałam napisać o doświadczeniu umierania-za małą chwilę. :)))
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:59:54
  "Proszę sobie sprawdzić; moher złośliwie zarzuca mi ograniczenia mentalne dodając,że zajmuję się stosownym zajęciem - podlewaniem i doglądaniem pomidorów." - Broń mnie Panie boże, bym Panu zarzucał ograniczeniamentalne. Po prostu nie zgadzam się z Pana wnioskami. a poza tym Uważam Pana za człowieka o dużej wiedzy. Rzeczą ludzką jest błądzić. Podam Panu jeszcze inny przykład. -Profesor Wolniewicz. Też go uważam za tęgą głowę. -Erudytę. Ale też się z nim nie zgodzę. Bo podaje się za ateistę. Według mnie też błądzi. Pan Bóg osądzi. -Może jeszcze się nawróci? -Bo wydaje mi się że jest blisko. -Niech się więc Pan nie zacietrzewia, bo nie widzę powodów. Co do pomidorów. - Oczywiście, że szlachetne zajęcie. - Sam podlewam i patrzę z satysfakcją jak rosną. - A jeśli chodzi o Pana opinie na temat naszego Kościoła nie muszę się zgadzać. Życzę Panu Miłego dnia. -SZCZĘŚĆ BOŻE!
 • @alfa.com.hel 12:03:36
  Powiem trochę więcej

  Ten człowiek mieszka na Polsko-Niemieckich ziemiach na zachodzie Polski
  Jego dom jest zbudowany przy polnej drodze , Drodze Zmarłych po Niemiecku ( Totenweg ) .
  Nazwa ta pojawiła się około dwóch miesięcy temu .
  Nie jest nazwą ulicy , rodzajem symbolu , by ktoś kto tu trafi wiedział ,że znalazł miejsce przez które musi przejść .. amen
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:48:54 A co z Apokalipsą, gdzie wymieniane są różne kościoły?
  Przecież i teraz mówi się; -Kościół Polski, -Kosciół Niemiecki itd ...
 • @fabi 11:44:40..Ty nie musisz szukać odpowiedzi , ale się teraz bać..////
  A czegóż to? uświadom mnie jeśli łaska...
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:48:54Problem, że Piotr prawdopodobnie nie był w Rzymie. Nie ma potwierdzeń a tylko domniemania.////
  Gdzie jest Piotr, tam jest Kościół
  autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr
  „Gdzie jest Piotr, tam jest Kościół... ten, kto nie jest z papieżem, nie jest z Bogiem, a kto pragnie być z Bogiem, musi być z papieżem”. Słowa te, komentując treść objawień w Fatimie, wypowiedziała siostra Łucja, jedyny żyjący świadek fatimskich objawień. Matka Boża w Fatimie wzywa do nawrócenia, do żywej i autentycznej wiary w Boga w Trójcy Jedynego, który rzeczywiście jest obecny w Eucharystii. Matka Boża przypomina, że w przekazywaniu pełni wiary decydującą rolę odgrywa Papież, jako następca św. Piotra będący skałą, na której Chrystus buduje swój Kościół (Mt 16, 18).
 • .
  Święty Piotr przebywał w Rzymie i poniósł tam męczeńską śmierć w 67 r. podczas prześladowania chrześcijan za cesarza Nerona. Dokładne miejsce męczeństwa nie jest znane. Historycy przypuszczają, że św. Piotr został ukrzyżowany głową w dół w cyrku Nerona, który znajdował się na terenie dzisiejszego Watykanu. Pochowany został na pobliskim cmentarzu. Długoletnie prace wykopaliskowe pod Bazyliką św. Piotra doprowadziły do odkrycia grobu pierwszego papieża. Znajduje się on dokładnie pod ołtarzem papieskim Bazyliki Watykańskiej. Grób ten jest znakiem, że każdy biskup Rzymu jest następcą św. Piotra, a z racji swego urzędu „zastępcy Chrystusa i pasterza całego Kościoła”, ma pełną, najwyższą i powszechną władzę nad Kościołem” (dekret Christus Dominus, 2; 9).
 • .
  W ciągu XIII wieków nikt nie kwestionował obecności grobu św. Piotra w Watykanie. Pierwszymi kontestatorami byli wyznawcy herezji waldensów, którzy odrzucali prymat papieża, twierdząc, że św. Piotra nigdy w Rzymie nie było, a tym bardziej nie ma tam jego grobu. Również Luter i inni twórcy reformacji zaprzeczali istnieniu grobu św. Piotra w Watykanie, kwestionując przy tym prymat i nieomylność papieża w sprawach wiary.
  Prace wykopaliskowe pod Bazyliką św. Piotra zostały rozpoczęte wiosną 1939 r. po śmierci papieża Piusa XI, który wyraził życzenie, aby pochowano go w grotach watykańskich. Podczas kopania grobu odkryto pozostałości pogańskiej nekropolii z czasów rzymskich. Na wiadomość o tym odkryciu papież Pius XII zlecił ekipie naukowców rozpoczęcie wykopalisk i badań, które po kilku latach doprowadziły do sensacyjnych odkryć. Podczas trwających przeszło 10 lat prac archeologicznych odkryto część dużego cmentarza, którego największy rozwój przypadałby na okres od II do początków IV wieku po Chrystusie. Odkryto grobowce wzdłuż ulicy, która biegła w pobliżu cyrku Nerona. Ta wspaniale zachowana nekropolia jest typowym cmentarzem pogańskim, w którym znajdują się również groby chrześcijan. Do dzisiaj można podziwiać groby i pomniki o niespotykanym architektonicznym pięknie, które należały do zamożnych rzymskich rodzin.
  W grobowcu Waleriuszy znaleziono łaciński napis: „Petrus roga Iesus Christus pro sanctis hominibus chrestianis ad corpus suum sepultis” (Piotr modli się do Jezusa Chrystusa za chrześcijanami pochowanymi w pobliżu jego ciała).
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:48:54
  W grobowcu Popiliusa Heraklesa znaleziono napis: IN VATIC. AD CIRCUM (na Watykanie przy cyrku), który potwierdza lokalizację cmentarza na wzgórzach watykańskich w pobliżu cyrku Nerona. W większości jednak były to grobowce rodzin wyznających religię pogańską.
  Na początku IV w. cmentarz był w pełnym użyciu. Według rzymskiego prawa groby były święte i nietykalne. Jedynym powodem, dla którego cesarz Konstantyn (280 – 337) w przypadku tej nekropolii musiał złamać rzymskie prawo cmentarne, była konieczność wybudowania na tym terenie chrześcijańskiej bazyliki, na skutek wielkiego kultu, jakim chrześcijanie otaczali znajdujący się tam grób św. Piotra. Cesarz zarządził tzw. congestio terrarum, niszcząc północną część cmentarza i zasypując ziemią grobowce znajdujące się w jego południowej części. Chodziło o to, aby na zboczu watykańskiego wzgórza uzyskać szeroką płaszczyznę na tym samym poziomie co grób św. Piotra i tam rozpocząć budowę bazyliki ku czci pierwszego papieża. Świadczy to o wielkiej czci, jaką pierwsi chrześcijanie otaczali grób św. Piotra.
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:48:54
  Wykopaliska prowadzone w centralnym miejscu Bazyliki, a więc pod ołtarzem papieskim, doprowadziły do sensacyjnego odkrycia grobu i relikwii św. Piotra. Najpierw odkryto ogromny relikwiarz w kształcie marmurowego prostopadłościanu o szerokości 2,60 m. Został on zbudowany przez cesarza Konstantyna w latach 321 – 324. W środku znaleziono nieduży pomnik grobowy, w kształcie małej kapliczki z wnęką, wspartej na dwóch kolumnach i osadzonej w murze pokrytym czerwonym tynkiem. Skoro ten maleńki pomnik został zamknięty w relikwiarzu, musiał mieć nadzwyczajne znaczenie. Naukowcy natrafili na najważniejszy punkt Bazyliki Watykańskiej i całej podziemnej nekropolii. Okazało się, że jest to pierwszy pomnik, który w II w. wybudowano na grobie św. Piotra. Pierwsi chrześcijanie określali grób św. Piotra jako zwycięskie trofeum. Ponieważ najwcześniejsza informacja na temat grobu-trofeum św. Piotra pochodzi od rzymskiego kapłana Gajusa, wobec tego nagrobek ten został nazwany trofeum Gajusa. Na niezwykle skromnym, wydrążonym w ziemi grobie św. Piotra na początku II wieku rzymska gmina chrześcijan wybudowała pomnik-trofeum; od zachodu został on ogrodzony murem, otynkowanym na czerwono. Mur ten otaczał niewielki obszar grzebalny o wymiarach 7 × 4 m. Znaleziono na nim wiele prostych i ubogich grobów usytuowanych wokół grobu św. Piotra, nad którym wznosiło się trofeum Gajusa. Grób apostoła Piotra był szczególnie czczony, o czym świadczą liczne napisy na tzw. murze g oraz duży napis w języku greckim: „Piotr jest tu”, znajdujący się na „murze czerwonym”.
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:48:54
  Wieloletnie badania naukowe prof. Margherity Guarducci doprowadziły do odczytania znaczenia licznych napisów na „murze g”. Były one sporządzone przez jedną osobę odpowiedzialną za to miejsce, według ustalonych zasad mistycznej kryptografii, w porządku logicznym i duchowym. I tak na przykład przestawienie liter ù – á oznacza przejście od końca, czyli od śmierci, do początku, czyli do pełni życia.
  Oprócz imion osób zmarłych pojawia się imię św. Piotra połączone z imieniem Chrystusa i Maryi, a także z wyznaniem wiary w Trójcę Świętą; że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, że jest drugą osobą Trójcy Świętej, Synem Bożym, Początkiem i Końcem, Życiem, Światłem, Zmartwychwstaniem, Zbawieniem, Pokojem, Zwycięstwem itd. W ten sposób chrześcijanie wyznawali swoją wiarę w Trójcę Świętą, bóstwo Chrystusa, wstawiennictwo Matki Bożej, życie wieczne i modlili się za swoich zmarłych.
  Jest to niezwykle ważne świadectwo wskazujące na fakt, że od samego początku istnienia chrześcijaństwa była bardzo silna wiara w Trójcę Świętą, bóstwo Chrystusa, wstawiennictwo Matki Bożej, w życie wieczne oraz prymat św. Piotra.
  Warto jest tu również wspomnieć o napisie „hoc vince” (z tym zwyciężysz) obok monogramu Chrystusa. Jest to łacińskie tłumaczenie słynnego greckiego napisu „τουτω νικα”, które cesarz Konstantyn razem z krzyżem zobaczył na niebie przed zwycięską bitwą z wojskami Maksencjusza przed mostem Milvio 28.10.312 r.
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:48:54
  Archeolodzy byli bardzo zdziwieni, kiedy w ziemnym grobie nie znaleźli relikwii św. Piotra. Zostały one odnalezione później 2 metry powyżej poziomu pierwotnego grobu, we wnęce „muru g”. Wnęka z relikwiami została odkryta 13.10.1941 r. Okazało się, że relikwie św. Piotra zostały przeniesione z ziemnego grobu do specjalnie przygotowanej wnęki w „murze g” przez cesarza Konstantyna, podczas budowy marmurowego relikwiarza. Relikwie zostały poddane wieloletnim badaniom antropologicznym. Najpierw analizy były prowadzone pod kierunkiem prof. Galeazzi Lisi, później przez prof. Correnti. Wyniki badań zostały ogłoszone w 1965 r. w książce wydanej w Watykanie: Le reliquie di Pietro sotto la Confessione della Basilica Vaticana. Kości św. Piotra złożone za czasów cesarza Konstantyna we wnęce „muru g” były zawinięte w drogocenny materiał z purpury przetykany czystym złotem. Badania antropologiczne kości wykazały, że należą one do jednej osoby, mężczyzny o krępej budowie ciała, w wieku między 60. a 70. rokiem życia, wzroście do 165 cm.
  Naukowe potwierdzenie autentyczności relikwii św. Piotra było bardzo ważnym wydarzeniem. Podczas audiencji generalnej 26 czerwca 1968 r. papież Paweł VI oficjalnie ogłosił odnalezienie relikwii św. Piotra. Następnego dnia podczas uroczystej celebracji 19 pojemników zawierających relikwie pierwszego Papieża zostało złożonych we wnęce „muru g”, gdzie przebywają do dnia dzisiejszego.
 • @moher 12:59:52 Pod tym miejscem (centralnym) w bazylice znajduje się grób Piotra.
  http://www.wnieznane.pl/photos/1346146770.jpg
 • @moher 13:03:35 ...a oto sam grób;
  https://azarjahu.files.wordpress.com/2013/02/igp9391_l2.jpg?w=600
 • @alfa.com.hel 12:13:25 Czytałem...
  Pan Wojtas tak ma. Nie przejmuj się.
 • @fabi 11:49:27
  Doświadczenie umierania:
  To było pod koniec lat 90-tych...Byłam na poczcie, załatwiałam pewna sprawę, gdy poczułam się źle, czułam, że umieram. Resztka sił dojechałam (taxi) do domu...Wnuk właśnie miał wyjść na próbę Zespołu Pieśni i Tańca, ale widząc mój stan pozostał i co chwilę pytał, czy nie wezwać Pogotowia. Nie odczuwałam takiej potrzebny, byłam spokojna, pogodzona... Po ok. godzinie "odeszłam"....
  Znalazłam się w dużej, białej sali, w które na środku była duża taśma(fabryczna?)....Obok taśmy stało mnóstwo różnych wymiarów pudeł, natomiast, gdy taśma ruszyła, zobaczyłam na niej olbrzymie pudło...GŁOS: "SPÓJRZ NA TE PUDŁA, TO SA TWOJE UCZYNKI. A TERAZ SPÓJRZ NA TO NAJWIĘKSZE- TO JEST PUDŁO NA TWOJE UCZYNKI, KTÓRE JESZCZE MASZ WYKONAĆ"... WRÓCIŁAM DO SWOJEGO MIESZKANIA- byłam napełniona radością, powiedziałam wnukowi: Idź na próbę. Nie martw się, ja nie umrę...
  No i żyję; no i czynię... :):):)))))
 • @fabi 12:26:31
  // przez które musi przejść .. amen//
  Przy czytaniu Twojego wpisu ożyło we mnie widzenie, poprzez które podane miałam Słowo: "I BĘDZIE JAK ZA CZASÓW NOEGO....a to na nich przyszło"- co widziałam?- to był "grzyb"- atom... I tu zamilknę...
  Pozdrawiam.
 • @moher 13:07:21
  Dzięki- pierwszy raz czytam tak dokładne opracowanie. Pozdrawiam. :):):))))
 • @moher 12:37:24
  Oj moherku słabej jesteś wiary . pójdziesz na ulicę i zapomnisz co tu pisałeś . Przecież to takie nie realne , a mi upał zaszkodził .

  Nie sądź ,abyś i Ty..... ,

  Zobacz tu
  http://www.ultramontes.pl/omlor_anna_katarzyna.htm

  Błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich , jak mogła być wyniesiona na ołtarze , przecież jej przekaz biblijny jest nie zgodny z z oficjalnym .
  zrozumiesz to..
 • @alfa.com.hel 13:26:07
  Ten grzyb miał już być , mimo że straszny była łagodną wersją
  Wersja łagodna więcej zaboli , jeśli się nie pozbieracie i nie podacie sobie ręki , zobaczycie co to strach , a uciekać nie ma dokąd

  Umrzeć i tak musimy , jednak pomyśl co czuje skazaniec z zawiązanymi oczami kiedy długo odraczają wykonanie wyroku ...
 • @alfa.com.hel 13:22:39
  Bo tak jest , świat jest czarno - biały , tyle że część zostały zmieszane .
  Dla przykładu mogą to być kulki , czarne i białe .
  JA to wybieram dwa koszyki ,musimy nazbierać po równo koszyk białych i koszyk czarnych i ktoś to kiedyś zważy ...
 • @moher 12:56:55
  Przeczytaj Pan to sam - krytycznie; to nie są dowody tylko domniemania, gdzie, zwykle po długim czasie, pierwotnym domniemaniom nadaje się range dowodu.

  Pod Grunwaldem wygrali zwolennicy Papieża. Świadczy o tym chorągiew jaka pozostała na polu bitwy!!!
 • @fabi 13:41:28
  Rozumiem o czym mówisz, też to rozważałam. Nieścisłość jest w opisie zachowania Żydów- ponieważ Izrael był pod okupacja rzymska i władza sądownicza należała do Rzymian; również straż przy grobie mieli żołnierze rzymscy- Żydzi nie mieli przystępu do Jezusa.
  Ale prywatne objawienia nie są obowiązujące dla ludzi.. :)))))
 • @alfa.com.hel 15:18:17
  Dostępne dowody archeologiczne są sprzeczne z rzeczywistością .

  Jedna z wersji musi być fałszywa ,obie pochodzą z tego samego czasu .

  Upieram się przy Katarzynie , dlaczego Jej ,,herezja ,, leży obok oficjalnego przekazu .
  Niemniej jednak jej wersja jest piękniejsza , a pisze o czymś co nie powinno być jej znane

  Bóg kocha wiedzę , bo wiedza rozszerza naszą świadomość , świadomość naszej duszy ..
 • @fabi 15:38:41
  zapomniałem to dodać

  http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/02-09c.php3
 • @fabi 15:41:00
  Serdecznie dziękuję.
  //Niemniej jednak jej wersja jest piękniejsza , a pisze o czymś co nie powinno być jej znane // Objawienia maja w sobie coś, czego nie znamy, a co poznajemy nieco później, albo nie poznamy w ogóle...
  Swego czasu prowadziłam dzienniczek duszy, a moim duchowym opiekunem był ś.p.O. Jan Mikrut. Po tym właśnie rozpoznawał prawdziwość moich przeżyć, że po pierwsze- miały potwierdzenie w Bożym Słowie, a po drugie - były to sprawy, których nie znałam.
  Np. "deszcz róż" towarzyszył Słowu, które otrzymałam, a dopiero dwa lata później przeczytała o tym w "Dzienniczku duszy" Małej Tereski..
  Co do Katarzyny, też nie rozumiem dlaczego jest rozbieżność. Można snuć domysły, ale na odpowiedź przyjdzie chyba poczekać.

  BÓG KOCHA WIEDZĘ- AMEN !!! Miłego popołudnia. Helena.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ULUBIENI AUTORZY